ASUS Vivobook 14 X411

Back top
ASUS Splendid
ASUS Tru2Life Video
ASUS SonicMaster
ASUS GIFTBOX
ASUS ZenAnywhere
ASUS Splendid
Fantastiskt optimerade färger
Se perfekta bilder varje gång.
Vi gör allt för att våra skärmar ska visa allt så tydligt och exakt som möjligt.
Vad är ASUS Splendid?
Det är ett oundvikligt faktum att inga LCD-paneler visar exakt samma färger. Detta beror på många faktorer som inte kan elimineras helt under tillverkning, såsom den flytande kristallkemin, variationer i bakgrundsbelysningen och normala tillverkningstoleranser. Dock kan dessa skillnader minimeras genom noggrann kvalitetskontroll och finjustering av skärmens parametrar. Detta är precis vad ASUS Splendid gör. Enkelt uttryckt garanterar det att alla våra skärmar visar identiska och korrekta färger. På en teknisk nivå använder det en kombination av fabriksapplicerade korrigeringar (särskilt för gamma och färgtemperatur) och programvarujustering, för att ge dig en skärm med konsekventa och exakta färger, oavsett vilken ASUS-produkt du använder.
ASUS Splendid har fyra förinställda lägen som du kommer åt på ett klick: Normalt läge, Eye Care-läge, Vivid-läge och manuellt läge. Med normalt läge får du de fabriksoptimerade inställningarna, Eye Care-läget reducerar blått ljus för en behagligare tittarupplevelse, medan Vivid-läget skickligt justerar skärminställningarna för att bilderna ska bli levande och livfulla, utan att färgerna ser artificiella ut. Manuellt läge ger dig kontroll över färgtemperaturen, så att du kan anpassa skärmen efter personliga behov och önskemål. Som standard är ASUS Splendids paneler inställda på att visa de mest exakta färgerna, för bästa möjliga tittarupplevelse. Dock inser vi att du ibland kan behöva ändra detta, till exempel om du vill lägga till en wow-effekt i dina bilder eller videor. Av denna anledning har vi inkluderat tre andra valbara lägen – Eye Care, Vivid och manuellt – tillsammans med normalläget.
Läs mer om ASUS Splendid
Normalt läge
Kombinationen av konsekvent gamma och färgtemperatur på alla ASUS Splendids paneler innebär att färgerna i normalläge visas korrekt och konsekvent, och så nära originalfärgerna som möjligt. Normalläget är standardläget för ASUS Splendid, men det kan lätt ändras till något av de andra tre lägena.
Gammakorrigering
Med gammakorrigering
Utan gammakorrigering
Du kommer inte att bli förvånad över att det mänskliga ögat fungerar på ett annorlunda sätt än en LCD-panel. En LCD-panel visar ljusstyrkenivåer i en linjär progression av lika digitala steg, men ögats känslighet för ljusskillnader är icke-linjär. Det vill säga, de är mer känsliga för skillnader mellan mörkare nyanser, än vad de är för ljusare sådana. Om ögats reaktion på ljusstyrkans nyanser från svart till vitt visas i ett diagram, följer det en kurva som kallas en gammakurva. För att outputen från en LCD-skärm ska efterlikna denna kurva, så att den visar samma nyanser som uppfattas av ögat, med de korrekta ljusstyrkenivåerna, måste dess output justeras med en gammakorrigering. Utan gammakorrigering skulle en skärm bara kunna visa ett begränsat antal nyanser, eftersom de subtila tonerna mellan många nyanser skulle gå förlorade.
För att korrigera gamman justerar våra tekniker luminansen hos varje nyans av grått som panelen visar, från ren svart till ren vit, så att den utgående effekten följer en gammakurva. Denna gammakorrigeringsprocess kompenserar också för de mindre interna variationerna som finns i alla LCD-paneler. Vi gör denna korrigering för varje ASUS Splendid-skärm, så att varje panel har samma standardgammakurva. Detta är en kurva med ett matematiskt värde på 2,2, vilket är standardgammavärdet som används av Windows operativsystem.
&
Färgtemperatur
10000K
8000K
6000K
4000K
2000K
Gammakorrigeringen åtgärdar problemet med ögats icke-linjära reaktion på ljusstyrkan, men det har inget med precisionen av de faktiska färgerna att göra. För att åtgärda detta krävs korrigering av färgtemperaturen. Om du någonsin har tittat på flera LCD-paneler bredvid varandra, medan de visar en helt vit skärm (kanske i en butik), kanske du har märkt subtila variationer i färgtonen mellan dem. Vi åtgärdar det problemet genom att justera färgtonen på en ren vit skärm till ett fast standardvärde på alla våra ASUS Splendid-skärmar: detta värde kallas för färgtemperaturen.
Höga färgtemperaturer gör att en helt vit skärm kan se något blå ut (”kall"), medan lägre värden ser rödare ut, med en "varmare" ton. Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K), enheten för den absoluta temperaturen. Färgtemperaturen för dagsljus antas normalt vara den korrekta och alla ASUS Splendid-paneler korrigeras till just denna färgtemperatur.
=
ASUS Splendid – normalläge
Med både gamma- och färgtemperaturkorrigering. Bilderna du ser genom ASUS paneler är så nära det du ser när du tittar på samma sak med dina egna ögon.
Eye Care-läget
Eye Care-läget är ett speciellt läge som har i uppgift att göra det bekvämt för ögonen, under långa stunders tittande.
Minskar blått ljus
För mycket exponering av blått ljus, som genereras av modern belysning, inklusive den som kommer från LCD-skärmar, tros påverka ögonhälsan. ASUS Eye Care-läge minskar utsläppen av blått ljus, med upp till 30 % (beroende på egenskaperna hos LCD-panelen), så att dina ögon alltid är skyddade under tiden Eye Care-läget används.
Mindre blått, mer levande
Med Eye Care
Med Eye Care
ASUS Eye Care-läge skiljer sig mycket från andra system för minskat blått ljus. Istället för att använda ett enkelt gult filter som tillämpas på hela bilden, minskar ASUS Eye Care-läget det blåa ljuset i varje pixel, mycket likt den teknik vi använder i Vivid-läget. Färgerna i varje enskild pixel analyseras för att se om något blått ljus existerar, och om det finns det minskas dess intensitet.
Om det inte finns något blått i pixeln, lämnas den oförändrad. Denna intelligenta strategi innebär att blått ljus endast reduceras där det behövs. Den resulterande bilden behåller därför de flesta av sina levande färger, vilket ger ett mycket mer naturligt utseende.
Milt för ögonen, värmande för hjärtat
Med ASUS Eye Care-tekniken får du fantastiska bilder som med reducerat blått ljus värmer ditt hjärta och skonar dina ögon. Mindre blått ljus, men ändå lika vackert.
Vivid-läge
I Vivid-läget gör vi noggrant beräknade justeringar av bildernas färgmättnad, för att få dem att se mer levande och äkta ut.
Originalfärg
Färgjustering
Skapar perfektion i varje pixel
Till skillnad från vissa tillverkare som lägger en täckande färgmättnad över hela bilden, beräknar vi den optimala mättnaden för varje enskild pixel. Exakta värden för varje pixel beräknas för att ta hänsyn till panelens individuella egenskaper, som tillsammans med resultaten av våra psykofysiska studier fastställer den subjektiva mänskliga reaktionen på färgintensiteten. Resultatet är en övergripande färgmättnadsnivå, som inte ser konstgjord ut, men som förbättrar färgerna så att bilderna ska se fantastiska ut.
Manuellt läge
Även om vi har lagt ner mycket möda på att ta fram den bästa bildvisningen, inser vi att det kan hända att du ändå vill kunna justera färgtemperaturen på din skärm, till något annat än standardvärdet. Till exempel när du arbetar i olika ljusförhållanden, eller för att bättre matcha dina egna önskemål och uppnå en kallare eller varmare känsla för de färger som visas.
Matcha din smak med justerbar färgtemperatur
I manuellt läge kan du enkelt justera färgtemperaturen efter din smak, på ett intervall från -50 till +50, med hjälp av ett enkelt reglage. Om du ansluter en extern ASUS Splendid-skärm till en bärbar ASUS-dator, antingen för att duplicera den bärbara skärmen eller som en andra skärm, inaktiveras ASUS Splendid automatiskt för att undvika eventuella problem eller konflikter. Det fungerar dock perfekt när den externa bildskärmen används för att förlänga den bärbara datorns skärm.
ASUS Tru2Life Video
Upplev perfekt video varje gång
Upplev perfekt video varje gång
Videotekniken i ASUS Tru2Life Video gör att dina videoklipp ser fantastiska ut. Med hjälp av intelligent programvara som optimerar varje pixel i varje bildruta kan du njuta av den bästa möjliga bildkvaliteten varje gång.
Vad är ASUS Tru2Life Video?
ASUS Tru2Life Video är en exklusiv videoförbättringsteknik som liknar den som finns i högkvalitativa tv-apparater. Den använder intelligenta mjukvarualgoritmer för att optimera skärpa och kontrast i varje bildruta, så att videoklippen blir tydligare, mer detaljerade och mer realistiska. Varje gång datorn skickar en videobildruta till skärmen analyserar ASUS Tru2Life Video varje enskild pixel i bildrutan och optimerar dess ljusstyrka och skärpa individuellt. Förbättrad skärpa
Tru2Life kan intelligent optimera över en miljon skärpevärden per bildruta, vilket resulterar i större detaljrikedom för en mer verklighetstrogen bild.
Förbättrad kontrast
De smarta algoritmerna i ASUS Tru2Life Video analyserar ljusstyrkehistogrammen för varje videopixel i varje bildruta, för att smidigt kunna justera ljusstyrkan och de svarta nivåvärdena. Detta kan förbättra kontrasten med upp till 200 %, så att dolda detaljer i mörka områden kommer fram, samtidigt som ljusa områden förblir lika klara som alltid.
Slutresultatet? Färgstarkare, mer levande och ännu skarpare videor med fantastisk kontrast. När du har sett ASUS Tru2Life Video göra sitt jobb, kommer du att undra hur du någonsin kunnat leva utan det.
Läs mer om ASUS Tru2Life Video
Perfekt video varje gång
Videotekniken i ASUS Tru2Life Video gör att dina videoklipp ser fantastiska ut. Med hjälp av intelligent programvara som optimerar varje pixel i varje bildruta kan du njuta av den bästa möjliga bildkvaliteten varje gång.
ASUS SonicMaster
Ljudperfektion
Det mest
Fantastiska ljudet.
ASUS SonicMaster ger dig ett otroligt kraftfullt och kristallklart ljud, som kommer att beröra dina känslor med sin rikedom och skönhet.
Fulländad hårdvara.
När det gäller högtalare passar en storlek definitivt inte alla. För att uppnå den bästa ljudkvaliteten från en enhet tar vi tid på oss när vi väljer högtalare. Vi ser till att de passar perfekt utifrån sina fysiska egenskaper genom att noggrant välja från ett brett urval av former, storlekar och specifikationer.
När de perfekta högtalarna har valts samarbetar ASUS Golden Ear-teamet med produktdesign-teamet, för att se till att högtalarna placeras i precis rätt position för att uppnå maximal ljudkvalitet. För att kunna ta detta beslut måste många komplexa faktorer beaktas, såsom ljudkammarens dimensioner och i vilken riktning högtalaren pekar.
Läs mer om ASUS SonicMaster
Finjusterad programvara
ASUS Golden Ear-teamet är en grupp professionella ljudexperter som ansvarar för hela ljuddelssystemet för varje enhet. Genom att arbeta med världskända ljudteknikföretag anpassar och finjusterar Golden Ear-teamet ljudhårdvaran och mjukvaran i varje enhet, för att säkerställa att din ljudupplevelse är spännande, fängslande och oförglömlig.
Om du är en mer avancerad användare kan du ta full kontroll över ICEPower® graphic equalizer-inställningarna och justera ljudfrekvensens balans i din ASUS SonicMaster-enhet, oavsett ljudkälla. På så vis kan du matcha din egen personliga smak (endast tillgängligt för vissa modeller). Den har fem lättåtkomliga förinställningar – musik, film, spel, inspelning och tal – som är konfigurerade med de bästa inställningarna för varje läge.
ASUS Audio Wizard

Musik-läge
Med detta läge får du en verklighetstrogen ljudupplevelse, med minimala förbättringar, så att det du hör är exakt det som originalproducenten tänkte att du skulle höra.

Film-läge
För en fängslande filmupplevelse förstärker detta läge basen och de höga frekvenserna, för att du ska få ut det mesta av alla kraftfulla ljudeffekter, precis som om du var på bio.

Spel-läge
Detta läge är till för den som vill förbättra varje ljuddetalj i ett spel: ljudet av motorn i ett racingspel eller verklighetstrogna explosioner i ett stridsområde. Med de extra djupa detaljerna du får i spelläget kommer du att kunna njuta av världar bortom din fantasi.

Inspelnings- och talläge
Dåligt komprimerade inspelningar kan låta hemska, med dålig bas och förvrängda höga frekvenser. Inspelningsläget ser till att alla dina inspelningar blir tydliga och välbalanserade.

Manuellt läge
Om du är en mer avancerad användare kan du ta full kontroll över ICEPower® graphic equalizer-inställningarna och justera ljudfrekvensens balans. På så vis kan du matcha din egen personliga smak (endast tillgängligt för vissa modeller).
ASUS GIFTBOX
Fantastisk programvara, bara för dig!
ASUS GIFTBOX har ett stort utbud av populära appar och exklusiva erbjudanden speciellt rekommenderade för att förbättra din bärbara ASUS-dator. Dessa inkluderar användbara verktyg för din dagliga datoranvändning, appar för att förbättra din underhållningsupplevelse, samt produktivitetshöjande programvara.
Vad är ASUS GIFTBOX?
ASUS GIFTBOX är en portal som ger dig tillgång till de mest populära apparna, inklusive appar från Microsoft Store, klassiska desktop-appar och webb-appar. ASUS GIFTBOX erbjuder inte bara ett brett och varierat utbud av användbara appar som täcker nästan allt du behöver, utan ger dig även exklusiva gratistester, rabatter och erbjudanden på premiumappar för den bästa ASUS-upplevelsen! Det ger dig möjligheten att anpassa din bärbara dator med de appar du känner till och älskar, så att din bärbara dator kan spegla den du är och det du gillar, direkt från start. De har gett det ett nytt namn.
Läs mer om ASUS GIFTBOX
Exklusiva erbjudanden, bara för dig
Nu när du är en del av ASUS-familjen kan du njuta av rabatter på premiumappar och ASUS-exklusiva erbjudanden. Ta en titt ofta för att se våra senaste erbjudanden. ASUS GIFTBOX erbjuder rabatter och erbjudanden på premiumappar, exklusivt för ASUS-användare. Som en del av några särskilt utvalda kan du njuta av rabatterade priser på flera av de mest populära apparna där ute. Se till att ta en titt ofta. Vi lägger ständigt till nya exklusiva erbjudanden så att du kan spara pengar på dina favoritappar.
Alla appar du någonsin kommer behöva
ASUS GIFTBOX erbjuder hundratals klassiska desktop-appar, webb-appar och appar från Windows Store. Vi visar endast de bästa och mest populära apparna som vi vet att du kommer älska. Vårt breda utbud av appar garanterar att du kommer hitta precis det du letar efter. Oavsett om du föredrar spel eller produktivitetsappar har ASUS GIFTBOX det du behöver. Sök via kategori eller kolla in de mest populära och högst rankade apparna som laddats ner idag.
ASUS ZenAnywhere
Kom åt din PC var du än är
Kom åt din PC var du än är
ZenAnywhere är en användarvänlig online-tjänst som tillåter säker fjärranslutning till din personliga data och webbkamera på din ASUS-dator. Den tillåter även att du fjärrstyrt väcker din dator, försätter den i viloläge eller stänger av den. ZenAnywhere är lätt att konfigurera – skapa helt enkelt ett konto, logga in och du är klar!
Läs mer om ZenAnywhere
File Xplorer
ZenAnywhere inkluderar File Xplorer – ett gränssnitt som låter dig hämta och spara dokument, foton, musik och videofiler. Det låter dig söka, spara och läsa filer i alla mappar, inklusive de som sparats i externa lagringsenheter. Du kan till och med använda din ASUS-dator som ett personligt moln för ytterligare lagringsutrymme. Kryptering i militärklass ger stabil säkerhet så att du säkert kan komma åt och utforska dina filer, överallt och när som helst.
Kom åt webbkameran
Håll ett öga på saker – var du än är – med ZenAnywhere Webcam Access-funktionen. Få åtkomst till din webbkameras live-feed direkt via din mobila enhet, eller aktivera den rörelsestyrda funktionen och konfigurera den till att skicka meddelanden i realtid. Om det upptäcks rörelser kommer systemet automatiskt att spela in och spara filmen så att du kan gå igenom den senare.
Fjärrstyrd uppvakning
Funktionen ZenAnywhere Remote Wakeup* låter dig starta din dator från alla platser, även när den är avstängd!**
*Endast en provperiod på 365 dagar. En premiumprenumeration krävs efter provperioden.

**Datorn måste vara ansluten till en strömkälla och till internet. Vissa datorer kanske inte stöder Remote Wake-funktionen på grund av begränsningar i hårdvaran. Vänligen kontrollera produktspecifikationen för mer information.
Remote Desktop
Ansvarsfriskrivning: Windows 10 Pro krävs för Remote Desktop. Vänligen kontrollera produktspecifikationen för mer information.
*Endast en provperiod på 15 dagar. En premiumprenumeration krävs efter provperioden.
Lätt att konfigurera
Steg 1: Öppna applikationen ZenAnywhere på din ASUS PC* och skapa ett konto.
*Vänligen kontrollera kompatibilitetslistan för att se om din dator stöds.

Steg 2: Ladda ner ZenAnywhere-appen från Google Play™ eller App Store® och logga in.
Steg 3: Du är klar! Nu kan du enkelt utforska din ASUS PC via din smartphone.
Säkerhet
AES 256-bit-kryptering i militärklass skyddar alla uppgifter för att hålla dina personliga filer och dokument säkra.
Lätt att konfigurera
Steg 1: Öppna applikationen ZenAnywhere på din ASUS PC* och skapa ett konto.
*Vänligen kontrollera kompatibilitetslistan för att se om din dator stöds.

Steg 2: Ladda ner ZenAnywhere-appen från Google Play™ eller App Store® och logga in.
Steg 3: Du är klar! Nu kan du enkelt utforska din ASUS PC via din smartphone.
Säkerhet
AES 256-bit-kryptering i militärklass skyddar alla uppgifter för att hålla dina personliga filer och dokument säkra.