PadFone A80 USB Adapter

    PadFone A80 USB Adapter

    Använd mikro-USB-kabel

    Ansluter PadFone till valfri extern USB-lagringsenhet.

      Använd USB-adaptern för PadFone till att ansluta telefonen eller stationen till valfri extern USB-lagringsenhet.