Terms of Use Notice / Privacy Policy

  ASUS Sekretesspolicy

  ASUSTeK COMPUTER INC. och dess dotterbolag (härefter kallade "ASUS", "vi/våra/oss") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vi strävar efter att följa alla tillämpliga lagar om integritetsskydd och personlig informationssäkerhet. ASUS Sekretesspolicy, tillsammans med andra villkor och bestämmelser som innehåller tilläggsinformation i anslutning till en viss utnyttjad tjänst (härefter kallad "Sekretesspolicy"), beskriver våra sekretessregler vid insamling, användning och säkring av din personliga information genom ASUS webbplatser, enheter, program och tjänster, som tillhandahålls både online och offline (härefter kallat "TJÄNST"), tillsammans med till vem vi eventuellt delar eller avslöjar insamlad information. Om du är minderårig, skall du endast få åtkomst till eller utnyttja TJÄNSTEN efter att dina föräldrar (eller din målsman) har läst och godkänt vår Sekretesspolicy.

  Användning, åtkomst till eller inskickande av personlig information till TJÄNSTEN av dig, eller som minderårig, inskickande av din personliga information av antingen dina föräldrar (eller din målsman) eller dig med tillstånd från dina föräldrar (eller målsman) till ASUS, skall anses som att du godkänner Sekretesspolicyn.

  Information som samlas in av ASUS

  När du använder vår TJÄNST, måste vi eventuellt samla in viss information från dig när du använder eller interagerar med vår TJÄNST (härefter kallad "Information"); vi ber eventuellt efter följande information:

  1. Information du tillhandahåller till oss
  2. Din e-postadress och land/region när du registrerar dig eller loggar in till ASUS medlemskonto; om du använder ditt sociala mediakonto i syfte att logga in eller registrera dig till ASUS medlemskonto för att använda vår TJÄNST, kan offentligt tillgänglig information (inklusive men inte begränsat till din profilbild, kön, födelsedatum och språkinställning) associerad med ditt sociala mediakonto, samlas in av oss.
  3. Ditt namn, post-/leverans-/faktureringsadress (inklusive postkod), kontaktinformation, e-postadress, kreditkortsnummer eller information från annan betalningstjänst när du köper en av våra enheter, betaltjänster eller för vissa kundtjänstförfrågningar.
  4. Ditt namn, post-/leveransadress (inklusive postkod), kontaktinformation, e-postadress, kön, födelsedatum och ID-nummer när du deltar i våra evenemang eller kampanjer.
  5. Din ålder, födelsedatum, kön, längd, vikt, kroppstemperatur, hjärtfrekvens, blodtryck, såväl som vissa data om dina dagliga aktiviteter, till exempel antal tagna steg, brända kalorier och sömnmönster, när du använder våra hälsovårdsenheter eller -tjänster.
  6. Information från ditt användande av TJÄNSTEN
  7. Enhetsinformation: såsom din enhets modell, serienummer, version och typ av operativsystem du använder, IP-adress, MAC-adress, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare.
  8. Logginformation: såsom inställningar, enhetens aktiveringstid, nätverk du använder för att ansluta till vår TJÄNST, nätverkets status, logginformation från telefoni, väntelägesstatus, kraschhistorik, föredraget gränssnitt, typ och språkinställningar av webbläsare, diagnos- och användningsdata såväl som ditt användningsbeteende på vår TJÄNST.
  9. Platsinformation: såsom version på din enhets GPS- och Wi-Fi-modul, GPS-signal, data som identifierar närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster, tidszon och lokal tid där enheten används.
  10. Programinformation: såsom typ av installerade program eller mjukvaror, din användning ch interagering med innehåll via TJÄNSTEN, till exempel, tidpunkt för installation och avinstallation, användningsfrekvens, kategori på föredragna program och mjukvaror.

  Hur ASUS använder information

  Vi använder eventuellt information som samlas in för nedanstående ändamål:

  1. För att bedöma och förbättra TJÄNSTEN.
  2. Hämta återkoppling från kunder och analysera användarupplevelsen i syfte att utveckla och utvärdera nya tjänster och enheter.
  3. För att uppfylla registreringsprocessen av ASUS medlemskonto eller enhetsregistrering.
  4. För att uppfylla någon begäran från dig, inklusive med inte begränsat till, i syfte att tillhandahålla information och dokumentation angående inköp; såsom leverans av fakturor eller inköpsbevis; samt tillhandahålla programuppdateringar och tekniska meddelanden.
  5. För att behandla och uppfylla prenumerationer du har tecknat, inklusive ASUS eDMs eller nyhetsbrev för att uppdatera dig med senaste nyheter, kampanjer och kommande evenemang från ASUS. Du kan avbryta prenumerationen när som helst utan kostnad.
  6. För att skicka viktiga meddelanden, såsom kommunikationer om ändringar i våra villkor, regler och policyer. Eftersom dessa kommunikationer är så pass viktiga, går det inte att välja bort att få dessa kommunikationer.
  7. För att verifiera din identitet, leverera deltagande och belöningar i kampanjer, tillhandahålla transfertjänster och täcka dig med försäkring om det krävs när du deltar i våra evenemang eller tävlingar.
  8. För att assistera dig med att spela in, analysera, modifiera och lagra information såsom data om dig, dina dagliga aktiviteter och aktivitetsresultat beräknade från ovanstående data. Vi stödjer sig dessutom med att redigera och få åtkomst till data och aktivitetsresultat, när du delar denna information med din familj, skötare och sjukvårdspersonal.
  9. För att tillhandahålla dig med rekommendationer om tjänster som kan vara av intresse för dig baserat på din användning av vår TJÄNST.
  10. För att tillhandahålla dig med marknadskommunikation och reklam som vi tror kan vara av intresse för dig.
  11. För att svara på kundtjänstförfrågningar, såsom förfrågningar om reparation av produkt och svara på dina frågor.
  12. För att tillhandahålla dig med vår kundtjänst- och kundnöjdhetsundersökning för analys av användarupplevelse.
  13. Något annat ändamål med ditt medgivande.

  Till vilka som ASUS ger din information

  Din information ges inte till någon tredje part förutom i följande undantagsfall:

  1. Ditt medgivande
  2. Vi ger eller delar endast din information till andra tredje parter med ditt medgivande.
  3. Företagspartner
  4. Vi ger eventuellt behandlad och anonymiserad information till våra företagspartner; till exempel företagspartner som tillhandahåller dataanalystjänster eller reklam- och marknadsföringskommunikation baserat på behandlad och anonymiserad information.
  5. Tjänsteleverantörer
  6. Vi avslöjar eventuellt din information till våra tjänsteleverantörer för eller med vår räkning; till exempel tjänsteleverantörer assisterar oss med att skicka marknadsföringsinformation, tillhandahålla kundtjänst, leverera inköp och fakturering. Dessa tjänsteleverantörer skall endast använda vår information efterföljande våra instruktioner och inom omfattningen av syftet häri; Asus försäkrar att alla våra tjänsteleverantörer strikt efterföljer vår Sekretesspolicy.
  7. För juridiska, skydds- och säkerhetsändamål

  Vi avslöjar eller delar eventuellt din information med tredje parter för juridiska eller säkerhetsändamål:

  1. I den omfattning som det krävs av lag eller regleringar eller kompetenta myndighets- eller domstolsväsenden, nödvändiga för att fastställa eller bevara juridiska krav eller försvar, eller nödvändiga för att förhindra bedrägeri eller andra illegala aktiviteter.
  2. För att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet hos ASUS, våra tjänsteleverantörer, kunder eller offentligheten, vilket krävs eller tillåts enligt lag.

  Internationella överföringar av din information

  Du förstår och medger till överföring, lagring, användning eller behandling av din information till ASUS och någon av dess dotterbolag, tjänsteleverantörer, som eventuellt är lokaliserade i ett annat land än du. Alla nämnda överföringar, lagringar eller behandlingar av din information, skall lyda under Sekretesspolicyn och tillämpliga lagar inom integritetsskydd och personlig informationssäkerhet.

  Cookies och liknande teknologier

  ASUS använder cookies och liknande teknologier, såsom trafikanalysbilder för att tillhandahålla vår TJÄNST:

  1. Cookies

  Cookies är små textfiler på dina enheter som personanpassar din användarupplevelse på vår TJÄNST. Cookies samlar inte in information som kan identifiera dig:

  1. Registrering och autentisering: Vi använder cookies för att lagra ditt unika registrerings-ID-nummer och autentiseringsinformation på din enhet. Cookies tillåter dig att besöka och gå från sida till sida inom våra webbplatser utan att du behöver logga in igen vid upprepade besök.
  2. Lagring av dina preferenser och inställningar: Cookies bibehåller dina inställningar och preferenser på dina enheter, såsom förvalt språk eller plats; genom att lagra inställningar i cookies, behöver du inte ange dina preferenser och inställningar på nytt varje gång du besöker våra webbplatser.
  3. Analys: Vi använder cookies för att räkna antal och längd på dina besök på våra webbplatser, samt vilka delar eller funktioner som du oftast besöker. Denna information hjälper oss att analysera prestanda och drift av vår TJÄNST för att förbättra och utveckla nya egenskaper, funktioner och tjänster.
  4. Reklam Vi använder cookies för att samla in data om din användning av vår webbplats och för att identifiera dina intressen, t.ex. tidigare visade annonser. ASUS och våra företagspartner använder dessa data för att tillhandahålla reklam som är mest relevant för dig.

  Observera att du kan konfigurera preferenser genom att öppna webbläsarens [verktyg och inställningar] för att acceptera, blockera eller radera cookies. Platsen du hittar webbläsarens [verktyg och inställningar] kan variera beroende på installerad webbläsare. Gå till webbläsarens sekretess- eller supportsida för mer information. Vissa funktioner på vår TJÄNST är beroende av användning av cookies. Om du väljer att inaktivera cookies, kan du eventuellt inte använda alla funktioner på vår webbplatser.
  Cookies som används på våra webbplatser är kategoriserade är under; du kan även hänvisa till tabellen för att veta vilka cookies vi använder på våra webbplatser och vem som är värd:

  Kategori 1: Cookies för prestanda
  Kategori 2: Cookies för funktionalitet
  Kategori 3: Riktade cookies eller för användning med reklam

  Kategori 1: Cookies för prestanda

  Cookies samlar in uppgifter om hur du använder våra webbplatser, t.ex. vilka sidor som du oftast besöker och om webbsidor genererar felmeddelanden. Cookies samlar inte in information som kan identifiera dig. All information som cookies samlar in sammanfattas och är anonym. De används endast i syfte att förbättra prestanda på våra webbplatser.

  Namn på cookie

  Värd

  Google Analytics

  Google Inc.

  TagMan

  Ensighten, Inc.

  eTrack

  eTrack Products Pty. Ltd

  Crazyegg

  Crazy Egg, Inc

  MIGO

  MIGO Corp.

  Yandex Metrica

  Yandex Europe AG

  Optimizely

  Optimizely, Inc.

  Kategori 2: Cookies för funktionalitet

  Cookies gör att våra webbplatser kan spåra dina inställningar och preferenser (t.ex. förvalt språk eller vilken region du befinner dig i) i syfte att tillhandahålla dig med en mer personlig och konsekvent upplevelse varje gång du besöker våra webbplatser.
  T.ex. våra webbplatser kan komma ihåg nyligen visade webbplatser, antal gånger du har besökt forum som listas på våra webbplatser eller låta dig recensera enheter du nyligen jämfört på våra webbplatser. Cookies kan även användas till att komma ihåg ändringar du har gjort gällande textstorlek, typsnitt och andra delar av våra webbplatser som kan anpassas. Cookies kan även användas till att tillhandahålla tjänsten du har efterfrågat, t.ex. att titta på en video. Den insamlade informationen, såsom din webbläsaraktivitet på våra webbplatser, är anonymiserad och kan inte spåras av webbplatser som inte tillhör ASUS.

  Namn på cookies

  Värd

  Popup

  ASUS

  ProductGroup_RelationId

  ASUS

  comparecookiename

  ASUS

  isBusiness

  ASUS

  nyligen

  ASUS

  Språk

  ASUS

  Google Tag Manager

  Google Inc.

  Kategori 3: Riktade cookies eller för användning med reklam

  Cookies används i syfte att tillhandahålla annonser som är relevanta för dig och dina intressen, genom att lagra hur du utnyttjar vår TJÄNST. Cookies används även i syfte att begränsa antalet gånger en annons visas och hjälper till att mäta hur pass effektiv annonskampanjer är. ASUS lägger cookies med hjälp av en tjänst för annonskampanjer, såsom Hubrus DSP, Google AdWords och Google DoubleClick. Informationen som cookies samlar in används endast mellan ASUS och annonskampanjens tjänsteleverantörer.

  Namn på Cookie

  Värd

  Google AdWords: Konvertering och Cookies för ommarknadsföring

  Google Inc.

  Google DoubleClick

  Google Inc.

  Facebook: Konvertering och Cookies för ommarknadsföring

  Facebook, Inc.

  Adform

  Adform

  Hubrus DSP

  HUBRUS

  1. Webbsignaler

  En webbsignal är en ofta transparent 1x1 pixel stor GIF- eller PNG-bild som läggs till på webbplatser eller i ett e-postmeddelande i syfte att mäta hur effektiv en kampanj är. ASUS eller våra tjänsteleverantörer använder eventuellt webbsignaler i syfte att utröna om du besöker vissa sidor eller klickar på länkar på våra webbplatser. Vi implementerar eventuellt webbsignaler i vår marknadsföringskommunikation, såsom eDMs eller ASUS nyhetsbrev, i syfte att veta vilket kommunikationsinnehåll du har klickat på eller läst. Vi använder informationen från webbsignaler i syfte att förbättra våra webbplatser och vår TJÄNST.

  Länkar till våra webbplatser från tredje part

  Vår TJÄNST innehåller eventuellt länkar till webbplatser från tredje part. Var medveten om att ASUS inte ansvarar för säkerheten, sekretesspraxis eller material på dessa webbplatser från tredje part. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar TJÄNSTEN, och att läsa Sekretesspolicyn på dessa webbplatser från tredje part. Denna Sekretesspolicy gäller endast för ASUS-TJÄNSTEN.

  Säkerhet

  Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst eller ändring, spridning eller förstörelse. Vi utför interna granskningar av vår insamling, lagrings- och bearbetningsrutiner och säkerhetsåtgärder för information, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar din information.
  Överföring av information mellan olika platser inom ASUS och dess dotterbolag sker genom vårt säkra WAN (Wide Area Network). När du skickar in information till oss, är din information skyddad både online och offline.
  Men ASUS kan därmed inte garantera perfekt säkerhet på internet. För att skydda dina data från obehörig åtkomst, rekommenderar vi att du:

  1. Använder alfanumeriska lösenord när du registrerar dig för ett ASUS medlemskonto.
  2. Ändrar dina lösenord regelbundet.
  3. Ser till att dina enheter är uppdaterade med senaste tillgängliga säkerhetsuppdateringarna för din programvara och använder verktygsprogram som scanners för virus/spionprogram

  Om du blir medveten om tekniska sårbarheter som påverkar ASUS TJÄNST, vill vi gärna att du kontaktar oss via privacy@asus.com

  Hantera din information

  Vi vill gärna se till att din information alltid är korrekt. Du kan visa och ändra din information genom att logg in på ditt ASUS medlemskonto och redigera din kontoinformation.
  För vidare frågor om information som ASUS samlar in om dig, vänligen kontakta oss på privacy@asus.com
  Närhelst du använder vår TJÄNST, eftersträvar vi att dina data alltid skall vara korrekta och att skydda din information mot oavsiktlig eller avsiktlig destruktion. Vi tillmötesgår dina förfrågningar angående dina data; men vi kan eventuellt inte utföra alla dina förfrågningar i följande fall:

  1. Som krävs eller tillåts enligt tillämpliga lagar;
  2. För legala företagsändamål;
  3. Orimliga repeterade förfrågningar som kräver oproportionella tekniska insatser och resurser, t.ex. att utveckla ett nytt system eller förändra nuvarande praxis i grunden;
  4. Potentiella risker för andras integritet;

  Minderårigas integritet

  Vi samlar inte medvetet in information från en minderårig som är under tretton (13) år gammal eller motsvarande minsta ålder i relevant jurisdiktion, utan föräldrars medgivande. Vi uppmuntrar föräldrar (eller målsman) att ha en aktiv roll i en minderårigs intressen och aktiviteter online när de använder vår TJÄNST.
  Om du är en minderårig, ber vi dig att få medgivande från föräldrar innan du använder vår TJÄNST. Du får endast skicka in din information om du har medgivande från dina föräldrar. Dina föräldrar (eller målsman) kan när som helst återkalla ett medgivande som tidigare getts.

  Känsliga personuppgifter

  ASUS kommer aldrig att be dig om att tillhandahålla känslig information, såsom information om sjukdom eller hälsohistorik, politisk eller religiös övertygelse, kriminella handlingar, historik över påstådda eller bekräftade dömda brott, sexuell läggning, sexuell historik, beteende eller genetisk information. Vänligen avstå från att ge oss sådan information.

  Ändringar i ASUS Sekretesspolicy

  Vi kan från tid till tid komma att ändra vår Sekretesspolicy. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet granskar Sekretesspolicyn som hittas på våra webbplatser. Genom att få åtkomst till eller utnyttja vår TJÄNST efter att Sekretesspolicy har uppdaterats, anses ASUS att du godkänner Sekretesspolicyn inklusive alla uppdateringar. Den mest aktuella versionen av vår Sekretesspolicy finns alltid tillgänglig på denna sida; ett väl synligt meddelande såsom en e-postmeddelande levereras till dig om det sker betydliga ändringar. Du kan alltid kontrollera "tidpunkt för uppdatering" i slutet för den mest aktuella versionen av Sekretesspolicyn.

  Kontakta oss

  Om du har några förfrågningar, frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår Sekretesspolicy, eller om du tror att ASUS inte efterföljer Sekretesspolicyn, får du gärna kontakta oss.

  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Taiwan
  privacy@asus.com
  Uppdaterad den 23 mars 2016 av ASUS Legal Affairs Center