Spoločnosť ASUS odporúča systém Windows.

  D820MT

  Počítače ASUSPRO

  Certifikovaná spoľahlivosť

  Firemné stolné počítače ASUSPRO sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie nároky na kvalitu, spoľahlivosť a úžitkovú hodnotu. Certifikáty udelené renomovanými výskumnými institúciami sú dôkazom toho, že firemné počítače ASUSPRO patria medzi špičku vo svoje kategórii.

  ASUSPRO sú certifikované nasledovnými výskumnými institúciami

  Preverená odolnosť

  Počítače ASUSPRO sú vyrobené tak, aby bola zaručená dlhá životnosť a stabilný výkon.

  Preverené najnáročnejšími testami

  Stolné počítače ASUSPRO sú dôkladne testované, aby bola zaručená ich odolnosť proti namáhaniu behom prepravy i behom bežného každodenného fungovania. Môžete si tak byť istí, že vyhovujú prísnym normám a prekonávajú aj štandardy běžné u ostatných výrobcov.
  • Skúška odolnosti proti vibráciám

  • Skúška portov

  • Skúška elektrostatického výboja

  • Skúška hlučnosti

  V rámci odvetvia celkom výnimočné hodnoty Strednej doby
  medzi poruchami (Mean Time Between Failure - MTBF)

  Stolné počítače ASUSPRO sú vybavené odolnými kondenzátormi a kontrolou výkonu procesoru, čo zaisťuje väčšiu stabilitu celého systému a špičkové hodnoty MTBF.

  Odolný proti prachu

  Vylepšená technológia mechanických častí počítača zabraňuje prenikaniu prachu do systému, čím znižuje riziko poruchy. Funkčnosť počítača je tak plne zaručená i v prašnom prostredí.

  Chránené pred elektrostatickým výbojom (ESD)

  Aktívny ochranný obvod zaručuje spoľahlivé ESD uzemnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu počítačov ASUSPRO.

  Ochrana pred elektrostatickým výbojom v priamej blízkosti konektorov chrání PC pred účinkami ESD.

  Odolný proti haváriám

  V prípade havárie minimalizuje škody

  Odolný proti prepetiu pri zásahu bleskom

  Napájací zdroj a LAN konektory chránia počítač pred neočekávaným prepetím spôsobeným bleskom.

  Odolný proti ohňu

  Základné dosky a šasi firemných stolných počítačov ASUSPRO sú zhotovené z ohňuvzdorných materiálov, ktoré chránia komponenty v prípade požiaru.

  Rozširujúci pracovné možnosti

  Pokročilý dizajn, ktorý chráni hardvér i samotných užívateľov

  Nízká hladina prevádzkového hluku

  Pre optimalizáciu výkonu pracujú stolné počítače ASUSPRO s diferenciálnou teplotnou analýzou. Zníženie hladiny prevádzkového hluku je docielené pomocou feritových tlmičov a vylepšeného dizajnunu chladenia.

  Elektromagnetické rušenie

  Oddelené kondenzátory sú prispôsobené každej jednotke a režim je uspôsobený obmedzeniam šumu na jednotlivých I/O portoch.