ASMB7-IKVM

  ASMB7-IKVM

  Rozširujúca súprava na správu s KVM (klávesnica, video, myš)

  Modul ASUS ASMB7-iKVM je čip na účinnú diaľkovú správu servera, ktorý spĺňa požiadavky rozhrania IPMI 2.0 a poskytuje rozhranie na princípe krížovej platformy nezávislé od operačného systému určené na monitorovanie systémových hodnôt servera, ako sú napríklad teplota, napätie, stav ventilátora atď. Systém MIS je možné prostredníctvom upozornení na udalosti v reálnom čase informovať o pracovnom stave servera odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
   Product Image

   Iba Denlow (séria P9)

   Pre podporné súbory na stiahnutie KLIKNETE SEM.


   Modul ASUS ASMB7-iKVM je čip na účinnú diaľkovú správu servera, ktorý spĺňa požiadavky rozhrania IPMI 2.0 a poskytuje rozhranie na princípe krížovej platformy nezávislé od operačného systému určené na monitorovanie systémových hodnôt servera, ako sú napríklad teplota, napätie, stav ventilátora atď. Systém MIS je možné prostredníctvom upozornení na udalosti v reálnom čase informovať o pracovnom stave servera odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

   Prostredníctvom jednoduchých krokov dokáže systém MIS ovládať servery pomocou funkčných kláves a obrazovky diaľkového servera a zaistiť tak KVM (Klávesnica, video, myš) prostredníctvom siete LAN, ktorá je založená na prístupe na úrovni systému BIOS a pracuje nepretržite, aby zabezpečila nonstop diaľkové monitorovanie a diagnostiku prostredníctvom rozhrania GUI (webové grafické používateľské rozhranie) dokonca aj v prípade, že server je vypnutý.

   Webové rozhranie spoločnosti ASUS

   Diaľková obrazovka servera

   Diaľkové ovládanie napájania

   Modul ASMB7-iKVM ponúka pokročilé funkcie na správu servera vrátane diaľkovej inštalácie OS, diaľkového zapnutia / vypnutia / resetu, diaľkového ovládania, diaľkového monitorovania zdravia hardvéru a záznamu systémových udalostí. Prostredníctvom posilneného šifrovania dát (pokročilý štandard šifrovania) je možné zabezpečiť bezpečnosť internetu.

   Viaceré virtuálne médiá cez sieť LAN

   Rôzne virtuálne média cez sieť LAN umožňujú správcom zdieľať dáta uložené na miestnom disku (súbežné presmerovanie diskety, pevný disk alebo USB a CD alebo DVD) s cieľovými servermi, ktoré poskytujú možnosti pre rýchle a jednoduché spravovanie a zjednodušenie procesu použitia OS. KVM zároveň súčasne umožňuje rýchlejšie riešenie problémov než v minulosti tým, že opravuje problémy servera odkiaľkoľvek, čím znižuje obdobie výpadku servera a náklady na prevádzku.

   Podpora väzieb (Bonding) siete

   Väzba (bonding) siete dokáže podporovať pri zlyhaní automatické prepnutie služby na náhradnú sieť, ku ktorému dôjde pri zlyhaní hlavnej siete LAN.
   S modulom ASBM7-iKVM má systém MIS k dispozícii najrýchlejší a najefektívnejší spôsob obnovy systému a tiež výrazne zlepšuje dostupnosť systému kompletnými nástrojmi diaľkovej správy.