ASMB8-iKVM

  ASMB8-iKVM

  Rozširujúca súprava IPMI 2.0 na správu s KVM (klávesnica, video, myš)

  ASUS ASMB8-iKVM je výkonný čip na vzdialenú správu servera spĺňajúci požiadavky IPMI 2.0, ktorý nezávisle od OS poskytuje medziplatformové rozhranie na monitorovanie systémových hodnôt servera, ako sú napríklad teplota, napätie alebo stav ventilátorov. Systém MIS môže byť pomocou upozornenia o udalosti v reálnom čase informovaný o prevádzkovom stave servera kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
   Product Image
   Iba platforma Grantley (rad Z10)


   ASMB8-iKVM


   Server MB


   ASMB8-iKVM podporuje vzdialené aktualizácie systému BIOS, čo prináša úsporu času aj práce v systéme MIS, samostatný nástroj KVM/Java uľahčujúci proces vzdialenej správy a možnosť záznamu videa a zachytenia obrazovky BSOD na jednoduchšie odstraňovanie ťažkostí. Niekoľkými jednoduchými krokmi dokáže MIS kontrolovať servery pomocou funkčných klávesov a vzdialenej plochy a umožniť tak použitie funkcie KVM (klávesnica, video, myš) over LAN, ktorá využíva prístup vo vyhradenom pásme a prostredníctvom GUI (webové grafické používateľské rozhranie) zaisťuje nepretržité vzdialené monitorovanie a diagnostiku aj vtedy, keď je operačný systém servera vypnutý.

   Stav servera


   Vzdialená plocha servera


   Vzdialená správa napájania

   ASMB8-iKVM ponúka funkcie na pokročilú správu systému, vrátane „vzdialenej inštalácie OS“, „vzdialeného zapnutia/vypnutia/resetovania“, „vzdialeného riadenia“, „vzdialeného monitorovania stavu hardvéru” a „protokolu systémových udalostí“. Vylepšené šifrovanie dát (Advanced Encryption Standard) zaisťuje kvalitné zabezpečenie pripojenia na internet.   Multiple Virtual Media over LAN

   Funkcia Multiple Virtual Media over LAN umožňuje administrátorom zdieľať dáta uložené na lokálnej jednotke (súbežné presmerovanie diskety, pevného disku alebo disku USB a disku CD alebo DVD) s cieľovými servermi. Správa je preto veľmi jednoduchá a zjednodušený je aj proces implementácie operačného systému. Funkcia KVM zároveň umožňuje rýchlejšie riešenie problémov než predtým, keďže možno vyriešiť problémy na serveri odkiaľkoľvek. Výrazne sa tak znižujú prevádzkové náklady a skracuje sa čas, po ktorý je server mimo prevádzky.   Modrá smrť (BSOD, Blue Screen of Death)

   Obrazovka BSOD zobrazuje snímku modrej obrazovky smrti, ktorá je zaznamenaná v prípade, že od posledného reštartovania došlo k havárii hostiteľského systému.   Technické parametre ASMB8-iKVM

   Modul ASMB8-iKVM poskytuje MIS najrýchlejší a najefektívnejší spôsob zotavenia systému a výrazne zlepšuje dostupnosť systému vďaka nástrojom na vzdialenú správu.