Spoločnosť ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy.

Správa a ukladanie dát

V tejto dobe cloud computingu musia veľké podniky čeliť mnohým výzvam, ktoré vyplývajú z potreby vyrovnať sa s obrovským množstvom sieťových dát.Kvalitné servery, rýchla sieťová infraštruktúra a spoľahlivé ukladanie dát nie sú len základnými požiadavkami na lokálne siete a intranety, ale sú tiež stále dôležitejšie pre hladké fungovanie firemných cloudových zdrojov. Správna voľba hardvéru sa stala takmer vedeckou disciplínou.

Pri výbere serverov a úložných zariadení pre stále sa zvyšujúce množstvo dát sú prvoradé stabilita a kapacita pre flexibilné rozširovanie. Náklady však nemôžete ignorovať. ASUS môže pomôcť s cenovo výhodnými riešeniami, ktoré poskytujú značné zlepšenie výkonu s flexibilnými možnosťami rozšírenia.

Spoločnosť ASUS vo svojom rozhodnutí poskytovať jednoduchú, výkonnú, a pritom nákladovo efektívnu sieťovú infraštruktúru, pokročila o krok ďalej tým, že vo svojich zariadeniach vyvinula funkčnosť tzv. Zelené siete, ktorá zahrňuje funkcie pre úsporu energie, ako je napríklad detekcia pohotovostného režimu. To umožňuje podnikom využívať pohodlie cloudu a zároveň minimalizovať spotrebu energie a znižovať emisie uhlíka.

Odporúčané produkty

Riešenie