ASUS layout test

Vzdelávanie

Príchod sietí a všadeprítomných informačných technológií zmenil vzdelanie ďaleko za hranice tradičnej triedy. Mnoho škôl prikladá stále väčší význam svojej informačnej infraštruktúre v areáli, eliminuje medzery v pokrytí sieťou, implementuje rozsiahle cloudové výpočtové služby, automatizuje knižničné služby, zavádza vysoko kvalitné počítačové učebne a počítačové laboratóriá s flexibilnými výpočtovými schopnosťami. ASUS poskytuje celý rad výpočtových riešení, ktorá pomáhajú kultivovať myseľ nových obyvateľov digitálneho veku.

Upozornenie pre užívateľov so zariadeniami s predinštalovaným systémom Windows 10 Pro Education:
Windows 10 Anniversary Update*

*Tento prístroj bol vyrobený pre akademické účely a bude automaticky aktualizovaný na Windows 10 Pro Education s aktualizáciou Windows 10 Anniversary Update. Funkcie sa môžu líšiť; pre viac informácií o funkciách Windows 10 Pro Education prejdite na https://aka.ms/ProEducation

 • Trieda

  S popularitou počítačov a vývojom dotykových a cloudových technológií prijala nová generácia výukových metód éru interaktívneho digitálneho učenia. Vývoj elektronickej školskej tašky tento inovatívny trend ešte zrýchlil.

  Viac informácií
 • Mobilná výučba

  Vo veku všadeprítomného prístupu na internet a stále väčšej obľuby tabletových počítačov sa koncept elektronickej školskej tašky postupne ujal a posilnil stále sa rozširujúcu zbierku digitálnych vyučovacích pomôcok.

  Viac informácií
 • Knižnica

  V súlade s dobou sa knižnice spoliehajú na použitie interaktívnych online prezeracích zariadení pre základné katalógové dotazy a vybrané zobrazenie kníh. Niektoré systémy dokonca ponúkajú samoobslužnú pokladňu a vrátenie kníh, transformujúcu najnovšie pokroky vo vede a technológii na automatizovanú, používateľsky prívetivú službu.

  Viac informácií
 • Kafetérie

  K obmedzeniam výskytu čakajúcich radov v špičkách môžu bufety využiť predajné systémy a samoobslužné predajné automaty. Používanie veľkoplošných displejov ako digitálnych vývesných štítkov môže zlepšiť účinnosť aj ziskovosť.

  Viac informácií
 • Počítačová učebňa

  Najväčšie problémy pre správcu počítačových učební bez pochýb pramenia z bežnej údržby. Ak je potrebné udržiavať desiatky až stovky počítačov, je práca bez zodpovedajúcich zdrojov správy alebo výhod modulárneho dizajnu produktu zbytočne náročná.

  Viac informácií
 • Laboratórne a dizajnové centrum

  Diverzifikované počítačové laboratória a široká škála oddelení vizuálneho a priemyslového dizajnu vyžadujú vyšší výkon a stabilnejšie výpočtové riešenia, aby zvládli obrovské výpočtové požiadavky sofistikovanej analýzy, kombinované s technológiami 2D a 3D dizajnu.

  Viac informácií
 • Dátové centrum

  Na stupnici desiatok tisíc vysokoškolákov a univerzít môžu dôležité udalosti v kampuse, ako je zápis na začiatku každého semestra, viesť k závažným nárastom v sieťovej prevádzke, čo bráni využívanie toľko potrebných online služieb. Preto je dôležité, aby správcovia siete kampusu zvážili, ako upgradovať svoj systém tak, aby zahrňoval ak takto mimoriadny rozsiahly prístup ku cloudu.

  Viac informácií
 • Kancelárie zamestnancov

  Správcovia škôl sú konfrontovaní s potrebou inovovať a tiež zlepšiť schopnosť reagovať na mnoho služieb poskytovaných inštitúciami, pre ktoré pracujú. Výber správneho počítačového vybavenia sa pri vysoko výkonných stolných modeloch nezastaví. Napríklad vzhľadom na to, že cloudu je priradených viac funkcií, dáva z hľadiska služieb dokonalý zmysel inštalovať interaktívne dotykové obrazovky na recepcii alebo vo verejných priestoroch.

  Viac informácií

Spracovanie prebehlo úspešne

Zobraziť všetko