ASUS layout test

Ochrana podnikania

Informácie, znalosti a kompetencie, ktoré podnik nazhromaždil v procese riadenia svojich zamestnancov, vybavenia, systémov a podnikového prostredia, patrí k jeho najdôležitejšiemu duševnému vlastníctvu. Tvorí jadro fungovania spoločnosti. V dobe informačných technológií je pre súčasný a budúci úspech spoločnosti rozhodujúce bezpečná správa a používanie týchto digitálnych aktív.

  • Ochrana podnikania

    Informácie, znalosti a kompetencie, ktoré podnik nazhromaždil v procese riadenia svojich zamestnancov, vybavenia, systémov a podnikového prostredia, patrí k jeho najdôležitejšiemu duševnému vlastníctvu. Tvorí jadro fungovania spoločnosti. V dobe informačných technológií je pre súčasný a budúci úspech spoločnosti rozhodujúce bezpečná správa a používanie týchto digitálnych aktív.

    Viac informácií

Spracovanie prebehlo úspešne

Zobraziť všetko