USB 3.1 FRONT PANEL

  USB 3.1 FRONT PANEL

  Zrýchlite! Prvý predný panel na svete s dvojicou portov USB 3.1 druhej generácie typu A umožňujúci pohodlné pripojenie rôznych zariadení

  • Dva spätne kompatibilné porty USB 3.1 druhej generácie typu A s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s pre predný panel vášho počítača
  • Flexibilná inštalácia a možnosť prepínať medzi predným panelom v 5,25" pozícii a zadnou rozširujúcou kartou

   Rozhranie USB 3.1 s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s si teraz môže dopriať každý

   Predný panel s portmi USB 3.1 sa inštaluje do štandardnej 5,25" pozície pre pevný disk. Stačia len tri jednoduché kroky a budete si môcť užívať všetky výhody rozhrania USB 3.1 s extrémnymi prenosovými rýchlosťami 10 Gb/s:   1Vsuňte predný panel s portmi USB 3.1 do vybranej 5,25" pozície pre pevný disk a dotiahnite zaisťovacie skrutky.

   2Pripojte dodávaný kábel SATA Express ku konektoru SATA Express na základnej doske.

   3Pripojte napájací konektor SATA k prednému panelu s portmi USB 3.1. To je všetko – hotovo!

   Viacúčelové riešenie pre používateľov, ktorí si stavajú PC – montáž na prednú alebo zadnú stranu

   Predný panel s portmi USB 3.1 je možné použiť niekoľkými spôsobmi, stačí len odskrutkovať rámček a získate rozširujúcu kartu. Ak ju chcete nainštalovať, postupujte nasledovne:

   1. Otvorte predný panel s portmi USB 3.1 a odpojte dosku plošných spojov od krytu.

   2. Pripojte k odpojenej doske plošných spojov dodávanú redukciu, čím panel premeníte na rozširujúcu kartu.

   3. Vložte rozširujúcu kartu do voľného slotu na základnej doske v PC a získate dva porty USB 3.1 typu A na zadnom paneli!

   Hore