YouTuber/videokameraman Potato Jet

Meranie delta E v podstate udáva, ako blízko je to, čo sa zobrazuje, tomu, čo by malo byť zobrazené. Hodnota delta E 5 je dobrá, ale tieto prístroje sa dodávajú predkalibrované s hodnotou delta-E (∆E) < 2, ktorá je veľmi presná. Každý monitor sa dodáva s protokolom o kalibrácii, aby ste mali istotu, že prešiel serióznou kontrolou kvality, a to sa mi páči!
Nevidím potrebu v blízkej dobe upgradovať, pretože spĺňa všetky požiadavky, ktoré od monitora očakávam. Jednoducho úžasné!