Podmienky používania / Ochrana súkromných údajov

  ASUS Privacy Policy  Spoločnosť ASUSTeK COMPUTER INC. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len “ASUS”, “my / naša spoločnosť”) sa zaväzujú chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Naším cieľom je dodržiavanie všetkých platných zákonov o ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spoločne s akýmikoľvek dodatočnými podmienkami, ktoré obsahujú doplňujúce informácie týkajúce sa konkrétnych služieb, ktoré používate (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov"), naznačia naše postupy ochrany osobných údajov týkajúce sa zhromažďovania, používania a zabezpečenia vašich osobných údajov prostredníctvom webových stránok, zariadení, aplikácií a služieb spoločnosti ASUS, a to ako online, tak i offline (ďalej len “SLUŽBY”), spoločne s ktorými zhromažďované informácie môžeme zdieľať alebo zverejňovať. Pokiaľ ste zatiaľ nedosiahli hranicu plnoletosti, budete mať prístup k SLUŽBÁM a možnosť ich používať iba potom, čo si vaši rodičia (alebo váš zákonný zástupca) prečíta a odsúhlasí naše zásady ochrany osobných údajov.

  Používanie, prístup alebo predávanie osobných údajov spoločnosti ASUS vami, alebo, pokiaľ nie ste dospelí, vašimi rodičmi (alebo vašim zákonným zástupcom), bude považované za vaše prijatie zásad ochrany osobných údajov.

  Zhromažďovanie informácií spoločnosťou ASUS

  Pokiaľ používate naše služby, je možné, že bude potrebné zhromažďovať určité vaše osobné údaje (ďalej len "Informácie"); Môžeme vás požiadať o nasledujúce informácie:

  Informácie, ktoré nám poskytujete

  • Vaša e-mailová adresa a krajina / región, pokiaľ sa zaregistrujete alebo prihlasujete do účtu ASUS; pokiaľ používate svoj účet zo sociálnych médií na prihlásenie k členskému účtu spoločnosti ASUS na používanie našich služieb, budú všetky verejne dostupné informácie (vrátane profilu, pohlavia, dátumu narodenia a nastavenia jazyka) spojené s vašim účtom na sociálnych médiách použité tiež našou spoločnosťou.
  • Vaše meno, poštovná / fakturačná adresa (vrátane poštovného smerovacieho čísla), kontaktné informácie, e-mailová adresa, číslo kreditnej karty alebo iné informácie o platobných službách pri nákupe našich zariadení, platených služieb alebo pri určitej žiadosti o naše zákaznícke služby.
  • Vaše meno / poštovná adresa (vrátane poštovného smerovacieho čísla), kontaktné informácie, e-mail, pohlavie, dátum narodenia a ID číslo pri vstupe do našich akcií alebo kampaní.
  • Váš vek, dátum narodenia, pohlavie, výška, váha, telesná teplota, srdečná frekvencia, krvný tlak a určité údaje o vašich každodenných činnostiach, napríklad počet urobených krokov, spálených kalórií a spánkové režimy, pokiaľ používate naše zdravotnícke aplikácie alebo služby.

  Informácie pochádzajúce z používania našich služieb

  • Informácie o zariadení: napríklad model vášho zariadenia, sériové číslo, verzia a typ operačného systému, adresa IP, MAC adresa, číslo IMEI a ďalšie jedinečné identifikátory zariadenia.
  • Informácie o protokole: nastavenie, doba aktivácie vašich zariadení, sieť, ktorú používate k pripojeniu k našej službe, stav siete, informácie o telefónnom protokole, stav standby, história zlyhaní, uprednostňované rozhranie, nastavenie typu a jazyka prehliadača, diagnostiku a použitie dát a charakteristiku používania našej služby.
  • Informácie o polohe: napríklad verzie GPS a moduly Wi-Fi zariadení, signál GPS, dáta určujúce blízke prístupové body Wi-Fi, časové pásmo a miestny čas, v ktorom je zariadenie používané.
  • Informácie o aplikácii: napríklad typ nainštalovaných aplikácií alebo softvéru, využitie a interakcia s obsahom ponúkaných služieb, napríklad doba inštalácie a odinštalácie, frekvencia používaní, kategória vašich preferovaných aplikácií a softvéru.


  Ako bude ASUS narábať s vašimi informáciami

  Môžeme použiť informácie, ktoré zhromažďujeme pre nižšie uvedené účely:

  • Pre hodnotenie a vylepšenie našich služieb.
  • Pre získanie spätnej väzby od zákazníkov a analýzu užívateľských skúseností za účelom vývoja a hodnotenia nových služieb a zariadení.
  • Pre splnenie registračného procesu užívateľov ASUS alebo registráciu zariadení.
  • Pre dodávanie a plnenie akýchkoľvek požiadaviek, ktoré ste objednali, vrátane, no nie výhradne, poskytovania informácií a dokumentácie týkajúcej sa nákupov, ako je predanie faktúr alebo dokladu o kúpe; K poskytovaniu aktualizácie softvéru a technickej špecifikácie.
  • Pre splnenie všetkých objednávok, ku ktorým ste sa prihlásili, vrátane eDM alebo informačných bulletinov spoločnosti ASUS, aby ste boli informovaní o najnovších novinkách, akciách a nadchádzajúcich udalostiach spoločnosti ASUS. Môžete ho kedykoľvek odhlásiť, a to i bez poplatku.
  • Pre odoslanie dôležitých upozornení, napríklad oznámení o zmenách našich podmienok a zásad. Vzhľadom k dôležitosti komunikácie sa môžete rozhodnúť, že nebudete prijímať túto komunikáciu.
  • Pre overenie totožnosti, doručenie objednanej položky a prípadných odmien, k poskytnutiu dopravy a pokrytiu nákladov poistenia, pokiaľ je to nutné pre vstup do našich akcií alebo súťaží.
  • Na asistenciu pri zázname, analýze, úprave a ukladaniu informácií vrátane vašich osobných údajov, vašich denných činností a výsledkoch činností vypočítaných z vyššie uvedených údajov. Navyše poskytujeme podporu pri editovaní a prístupe k dátam a výsledkom činnosti, pokiaľ zdieľate tieto informácie s rodinou, vašimi opatrovateľmi a zdravotníkmi.
  • Pre poskytnutie doporučení ohľadom služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem na základe vášho používania našich služieb
  • Pre poskytovaní marketingovej komunikácie a reklamy, o ktorých sa domnievate, že by vás mohli zaujímať.
  • Na to, aby sme boli schopní reagovať na požiadavky na podporu zákazníkov, ako sú napríklad požiadavky na opravu produktov, a odpovede na vaše otázky.
  • Pre poskytovanie starostlivosti o zákazníkov a prieskum spokojnosti pre ďalšiu analýzu skúseností užívateľov.
  • Pre akékoľvek iné účely s vaším súhlasom.


  Uchovanie informácií

  Vaše osobné údaje uchováme po dobu nutnú k plneniu cieľov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je vyžadovaná alebo povolená zákonom dlhšia doba uchovávania. Na základe vašej požiadavky budeme mazať vaše informácie zhromaždené spoločnosťou ASUS. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom privacy@asus.com, aby sme túto žiadosť spracovali.  Komu spoločnosť ASUS môže poskytnúť vaše informácie

  Vaše informácie nebudú zverejnené tretím stranám s výnimkou nasledujúcich situácií:

  S vaším súhlasom

  Vaše informácie zverejníme alebo oznámime ostatným tretím stranám iba s vaším súhlasom.

  Obchodným partnerom

  Môžeme zverejniť anonymné informácie našim obchodným partnerom, napríklad obchodníkom, ktorí poskytujú analytické služby, alebo partnerom zaoberajúcim sa reklamou a marketingovou komunikáciou na základe anonymných dát a informácií.

  Poskytovateľom služieb

  Vaše informácie môžeme zverejňovať a zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby priamo pre nás alebo našim menom. Jedná sa napríklad o poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú s posielaním marketingových správ, poskytovaním podpory zákazníkom, poskytovaním služieb nákupu a fakturácií. Títo poskytovatelia služieb budú používať vaše informácie v súlade s našimi pokynmi a pre vopred zadefinovaný účel. Asus zaisťuje, že všetci naši poskytovatelia služieb striktne dodržujú zásady ochrany osobných údajov.

  Pre právne, ochranné a bezpečnostné účely

  Môžeme zverejňovať alebo zdieľať vaše informácie s tretími stranami z právnych alebo bezpečnostných dôvodov:

  • V rozsahu, v akom to vyžadujú platné zákony alebo predpisy príslušných vládnych alebo súdnych orgánov, nevyhnutné k vytvoreniu alebo zachovaniu právneho nároku alebo obhajoby alebo sú nevyhnutné k predchádzaniu podvodom alebo iným protiprávnym činnostiam.
  • na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti ASUS, poskytovateľov služieb, zákazníkov alebo verejnosti podľa požiadaviek povolených zákonom.


  Medzinárodné zdieľanie vašich informácií

  Súhlasíte so zdieľaním, ukladaním, používaním alebo spracovaním vašich informácií, ktorými disponuje spoločnosť ASUS a akékoľvek pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb, ktorí môžu sídliť v inej krajine. Prenos, ukladanie alebo spracovanie vašich informácií podlieha zásadám ochrany súkromia a platným zákonom o ochrane súkromia a bezpečnosti osobných informácií.

  Cookies a podobné technológie

  ASUS využíva tzv. cookies a podobné technológie, ako sú webové beakony, pre poskytovanie našich služieb:

  Cookies

  Súbory cookies sú malé textové súbory umiestnené vo vašich zariadeniach, ktoré personalizujú užívateľské prostredie v našich službách. Súbory cookies nebudú zhromažďovať informácie, ktoré vás identifikujú:
  • Registrácia a overovanie: cookies používame na uloženie vášho jedinečného ID prihlasovacieho čísla a overovacích informácií do vášho zariadenia. Súbory cookies vám umožňujú navštíviť a presunúť sa na stránku v rámci našich služieb, bez toho, aby ste sa museli znovu prihlasovať.
  • Uloženie predvolieb a nastavení: Súbory cookies uchovávajú nastavenia a predvoľby vo vašom zariadení, ako je váš preferovaný jazyk alebo umiestnenie; Ukladaním nastavení do súborov cookies nie je nutné opakovane aplikovať vaše preferencie a nastavenie zakaždým, keď využijete naše služby.
  • Analýza: Použijeme cookies na to, aby sme merali počet a dĺžku vašej návštevy v našej službe, rovnako ako časť alebo funkcia, ktoré najviac navštevujete. Tieto informácie nám pomáhajú analyzovať výkon a prevádzku našej služby, aby sme zlepšili výkon a vyvinuli nové funkcie a služby.
  • Reklama: Používame súbory cookies na zhromažďovanie údajov o vašom využívaní našich služieb a identifikáciu vašich záujmov, ako sú reklamy, ktoré ste si prezreli. Spoločnosť ASUS a naši obchodní partneri využívajú tieto dáta, aby sme mohli poskytnúť reklamu, ktorá je pre vás najrelevantnejšia.

  Upozorňujeme, že predvoľby cookies môžete nakonfigurovať tak, že otvoríte [nástroje a nastavenia] prehliadača a akceptujete, zablokujete alebo odstránite súbory cookies. Umiestnenie [nástrojov a nastavení] prehliadača sa môže líšiť v závislosti na type, ktorý používate. Ďalšie informácie na stránke ochrany osobných údajov alebo stránke podpory prehliadača. Niektoré funkcie našej služby závisia na použití cookies, pokiaľ sa rozhodnete zakázať súbory cookies, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našich služieb.

  Cookies používané v našich službách boli rozdelené do nasledujúcich kategórií; Môžete sa tiež pozrieť na dáta v grafoch, aby ste sa dozvedeli, ktoré súbory cookies používame v našej službe a kde sú uložené:

  Kategória 1: Výkonnostné cookies
  Kategória 2: Funkčné cookies
  Kategória 3: Cieľové cookies alebo reklamné cookies

  Kategória 1: Výkonnostné cookies
  Súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu službu, napríklad na ktoré stránky sa pozeráte najčastejšie a či sa v našej službe zobrazujú chybové správy. Súbory cookies nebudú zhromažďovať informácie, ktoré vás identifikujú. Všetky súbory cookies sa zhlukujú a sú anonymné. Používajú sa iba na zlepšenie výkonu našich služieb.

  Názov cookies Hostiteľ
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.
  Firebase Google Inc.
  Hotjar Hotjar Ltd.

  Kategória 2: Funkčné cookies
  Súbory cookies umožňujú našej službe uložiť vaše nastavenia a predvoľby (napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate), aby sme vám pri každom navštívení našej služby mohli poskytnúť osobný a dôslednejší prístup.

  Jedným z takých úkonov je vytvorenie služby, ktorú ste nedávno využívali, keď ste navštívili fóra uvedené v našej službe, alebo ktorá vám umožní prezerať zariadenia, ktoré ste nedávno porovnali v našej službe. Súbory cookies možno použiť k zapamätaniu urobených zmien, ako je veľkosť textu, písma a ďalšie časti našej služby, ktoré si môžete upraviť. Súbory cookies môžu byť použité k poskytovaniu služby, ktorú ste si objednali, napríklad sledovanie videa v našej službe. Zhromaždené informácie, ako sú vaše aktivity v našej službe, sú anonymné a nemôžu byť sledované službou, ktorú poskytuje iný subjekt než ASUS.

  Názov cookies Hostiteľ
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiesname ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.

  Kategória 3: Cieľové cookies alebo reklamné cookies
  Súbory cookies sa používajú k doručovaniu reklamy, ktorá je pre vás a vaše záujmy relevantná. Riadi sa tým, čo ukladáte, ako používate našu službu atď. Súbory cookies sa tiež používajú k obmedzeniu počtu zobrazení inzerátov, ako i k meraniu efektivity reklamných kampaní. Spoločnosť ASUS umiestni cookies pomocou služieb reklamných kampaní, ako sú napríklad Hubrus DSP, Google AdWords a Google DoubleClick. Informačné cookies sa zhromažďujú iba medzi spoločnosťou ASUS a poskytovateľmi služieb reklamných kampaní.

  Názov cookies Hostiteľ
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  • Web Beacony
   Web beacon je často transparentný grafický obrázok GIF alebo PNG 1x1 (pixel), ktorý je implementovaný na webových stránkach alebo v e-maily pre meranie účinnosti kampaní. ASUS alebo naši poskytovatelia služieb môžu používať webové beacony, aby zistili, či navštívite niektoré stránky alebo kliknete na odkazy v našej službe. Môžeme implementovať web beacony v našich marketingových komunikáciách, ako sú eDM alebo informačné bulletíny ASUS, aby sme sa dozvedeli, na ktorý obsah ste klikli alebo čítali. Informácie z web beaconov použijeme na vylepšenie našich webových stránok a SLUŽIEB.

  Odkazy na tretie strany v našich službách

  Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť ASUS nie je zodpovedná za bezpečnosť, postupy ochrany osobných údajov a materiálov týchto webových stránok tretích strán. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali prehlásenie o ochrane osobných údajov týchto webov tretích strán. Naše zásady ochrany osobných údajov sa týkajú ib služby poskytovanej spoločnosťou ASUS.

  Bezpečnosť

  Prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, zmenami, zverejnením alebo zničením. Robíme interné prieskumy našich postupov zhromažďovania, ukladania a spracovania informácií a bezpečnostných opatrení, ako i fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia pred neoprávneným prístupom k systémom, kde uchovávame vaše informácie.
  Prenos informácií medzi rôznymi pobočkami spoločnosti ASUS a ich pridružených spoločností prebieha prostredníctvom zabezpečenej širokopásmovej siete. Pokiaľ nám odošlete svoje informácie, budú chránené ako online, tak i offline.
  ASUS však nemôže zaručiť dokonalú bezpečnosť na internete. Ak chcete chrániť dáta pred neoprávneným prístupom, odporúčame:
  • Použitie alfanumerických hesiel pri registrácii účtu ASUS.
  • Pravidelne meniť heslá.
  • Ak chcete, aby vaše zariadenie bolo aktuálne, použite najnovšie dostupné aktualizácie zabezpečenia pre váš softvér a nástroje, ako sú antivírové programy alebo programy proti spyvéru.
  Pokiaľ zistíte technickú zraniteľnosť týkajúcu sa služby ASUS SLUŽIEB, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom adresy privacy@asus.com

  Správa vašich informácií

  Chceli by sme vám pomôcť udržať vaše informácie aktuálne. Informácie môžete zobraziť a zmeniť tak, že sa prihlásite do svojho členského účtu ASUS a upravíte informácie o svojom účte.

  Pokiaľ vy alebo váš zákonný zástupca máte ďalšie otázky ohľadom informácií, ktoré o vás spoločnosť ASUS zhromažďuje, ako je napríklad prístup, oprava, blokovanie alebo odstránenie vašich informácií, kontaktujte nás na privacy@asus.com

  Kedykoľvek používate našu službu, budeme sa snažiť zachovať presnosť vašich údajov a chrániť vaše informácie pred náhodným zničením. Budeme sa snažiť vyhovieť vašim požiadavkám ohľadom vašich dát. No nebudeme schopní splniť všetky vaše požiadavky za nasledujúcich okolností:
  • Pokiaľ bude požiadavka odporovať platným zákonom;
  • Pokiaľ bude požiadavka odporovať oprávneným obchodným záujmom;
  • Pokiaľ sa bude jednať o neodôvodnene sa opakujúce požiadavky, ktoré sa vyžadujú;
  • Neprimerané technické úsilie a zdroje, napríklad vývoj nového systému alebo zásadná zmena stávajúcej praxe;
  • Alebo pokiaľ potenciálne také požiadavky ohrozujú súkromie ostatných.

  Ochrana informácií mladistvých

  Nezbierame vedome informácie od mladistvých mladších trinásť (13) rokov, alebo ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii bez súhlasu rodičov. Vyzývame rodičov (alebo zákonných zástupcov), aby pri využívaní našej služby mali aktívny prístup k online aktivitám a záujmom nedospelej osoby.

  Pokiaľ nie ste dospelý, vyžiadajte si súhlas rodičov ešte pred tým, než použijete našu službu. Svoje informácie môžete poskytnúť iba so súhlasom rodičov. Vaši rodičia (alebo zákonní zástupci) môžu kedykoľvek odvolať akýkoľvek predchádzajúci súhlas, žiadosť o prístup, opravu, zablokovanie alebo vymazanie informácií.

  Citlivé osobné informácie

  Spoločnosť ASUS vás nikdy nebude žiadať o poskytnutie citlivých informácií, ako sú tie o vašom lekárskom alebo zdravotnom stave, politickej angažovanosti alebo náboženskej viere, trestných činoch (údajných alebo spáchaných), odsúdenie za trestné činy, sexuálnu orientáciu, chovanie nebo genetické informácie. Neposkytujte nám také informácie.

  Zmeny zásad ochrany osobných údajov firmy ASUS

  Zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať zásady ochrany súkromia zverejňované na našich webových stránkach. Prístup k našim službám alebo použitie týchto služieb po aktualizácii zásad ochrany osobných údajov, bude spoločnosť ASUS považovať za súhlas so zásadami ochrany osobných údajov vrátane všetkých aktualizácií. Najnovšie verzie zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke; Na významné zmeny upozorníme prostredníctvom e-mailu. Môžete vždy skontrolovať "Čas aktualizácie" v dolnej časti najnovšej verzie zásad ochrany osobných údajov.

  Ako nás môžete kontaktovať?

  Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov alebo pokiaľ sa domnievate, že spoločnosť ASUS nedodržovala zásady ochrany súkromia, neváhajte nás kontaktovať. ASUSTeK COMPUTER INC.
  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Taiwan
  privacy@asus.com
  Aktualizované 30. júna, 2017 centrom pre právne záležitosti ASUS