Podmienky používania / Ochrana súkromných údajov  Spoločnosť ASUSTeK COMPUTER INC. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „ASUS“, „my/naše/nás/nám“) usilujú o ochranu a rešpektovanie vášho súkromia. Našou snahou je dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane súkromia a zabezpečení osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spolu s akýmikoľvek ďalšími podmienkami, ktoré obsahujú doplňujúce informácie v súvislosti s konkrétnymi službami, ktoré používate (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“), uvádzajú naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov týkajúce sa zhromažďovania, používania a zabezpečenia vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok ASUS, zariadení, aplikácií a všetkých služieb poskytovaných online aj offline (ďalej len „SLUŽBY“). Zároveň popisujú, s kým môžeme zdieľať zhromaždené informácie a komu ich môžeme zverejňovať. Ak ste neplnoletou osobou, smiete využívať SLUŽBY iba v prípade, že si vaši rodičia (alebo opatrovník) prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov a súhlasili s nimi.

  Použitie, prístup alebo odoslanie osobných údajov do SLUŽIEB vašou osobou, alebo ak ste neplnoletí, poskytnutie vašich osobných údajov buď vašimi rodičmi (alebo opatrovníkom), alebo vašou osobou so súhlasom vašich rodičov (alebo opatrovníka) spoločnosti ASUS bude považované za súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov.

  Údaje zhromažďované spoločnosťou ASUS

  Ak využívate naše SLUŽBY, môžeme od vás požadovať určité informácie v súvislosti s používaním našich SLUŽIEB (ďalej len „Údaje“). Môže ísť o nasledujúce údaje:
  • Údaje, ktoré nám poskytnete
  • Vaša e-mailová adresa a krajina/oblasť pri registrácii alebo prihlásení do členského konta ASUS či pri použití vášho konta sociálnych médií na registráciu alebo prihlásenie do členského konta ASUS a používanie našich SLUŽIEB. Akékoľvek verejne dostupné údaje (okrem iného vrátane vášho profilového obrázka, pohlavia, dátumu narodenia a nastavenia jazyka) priradené k vášmu kontu sociálnych médií môžeme takisto zhromažďovať.
  • Vaše meno, poštovú/doručovaciu/fakturačnú adresa (vrátane PSČ), kontaktné údaje, e-mailová adresa, číslo kreditnej karty alebo iné údaje platobných služieb pri nákupe našich zariadení, platených služieb alebo pri určitej požiadavke na zákaznícku službu.
  • Vaše meno, poštová/doručovacia adresa (vrátane PSČ), kontaktné údaje, e-mail, pohlavie, dátum narodenia a rodné číslo pri účasti na našich udalostiach alebo v našich kampaniach.
  • Váš vek, dátum narodenia, pohlavie, výška, hmotnosť, telesná teplota, tepová frekvencia, krvný tlak, ako aj určité údaje o vašich každodenných činnostiach, ako napríklad počet krokov, spálené kalórie a návyky pri spánku, ak používate naše zdravotnícke zariadenia alebo služby.
  • Údaje získané v rámci vášho používania našich SLUŽIEB
  • Údaje o zariadení: napríklad model zariadenia, výrobné číslo, verzia a typ vášho operačného systému, IP adresa, MAC adresa, číslo IMEI a ostatné jedinečné identifikátory zariadenia.
  • Údaje z protokolu: napríklad nastavenie, čas aktivácie vašich zariadení, sieť používaná na pripojenie k našim SLUŽBÁM, stav siete, protokol hovorov, pohotovostný režim, história chýb, preferované rozhranie, typ a nastavenie jazyka prehľadávača, diagnostika a využitie dát, ako aj váš spôsob používania našich SLUŽIEB.
  • Údaje o polohe: napríklad verzia modulu GPS a Wi-Fi na vašich zariadeniach, signál GPS, dáta identifikujúce okolité prístupové body k sieti Wi-Fi a vysielače, časové pásmo a miestny čas, kedy sa zariadenie používa.
  • Údaje o aplikáciách: napríklad typ nainštalovaných aplikácií alebo softvéru, vaše využívanie obsahu ponúkaného prostredníctvom SLUŽIEB, ako napríklad čas inštalácie a odinštalácie, častosť používania, kategórie vašich preferovaných aplikácií a softvéru.

  Ako spoločnosť ASUS využíva údaje

  Získané údaje môžeme použiť na nižšie uvedené účely:
  • Posúdenie kvality a zlepšenie SLUŽIEB.
  • Získanie spätnej väzby od zákazníkov a analýza skúseností používateľov s cieľom vyvíjať a vyhodnotiť nové služby a zariadenia.
  • Dokončenie procesu registrácie členského konta ASUS alebo registrácia zariadenia.
  • Splnenie všetkých vašich požiadaviek, okrem iného vrátane poskytnutia informácií a dokumentácie týkajúcej sa nákupov, ako je napríklad predloženie nákupných faktúr alebo dokladov o kúpe; poskytnutie aktualizácií softvéru a technických oznámení.
  • Spracovanie a poskytnutie všetkých informácií, na ktorých odber ste sa zaregistrovali, vrátane ASUS eDM alebo bulletinov, aby ste mali prehľad o najnovších správach, propagačných akciách a nadchádzajúcich udalostiach týkajúcich sa spoločnosti ASUS. Odber môžete kedykoľvek zrušiť bez akéhokoľvek poplatku.
  • Zasielanie dôležitých oznámení, ako sú napríklad informácie o zmenách našich podmienok a zásad. Vzhľadom na dôležitosť týchto oznámení nemožno zrušiť odber týchto informácií.
  • Overenie vašej identity, doručovanie predmetov a odmien v rámci kampaní, poskytovanie služieb kyvadlovej dopravy a zaistenie poistného krytí v prípade, že ide o nutnosť pri účasti v našich udalostiach alebo súťažiach.
  • Pomoc pri zaznamenávaní, analýze, úprave a ukladaní informácií vrátane údajov o vašej osobe, vašich každodenných činnostiach a výsledkoch činností vypočítaných z vyššie uvedených údajov. Okrem toho vám poskytneme podporu pri úprave a prístupe k údajom a výsledkom činností, ak budete tieto informácie zdieľať s rodinou, ošetrovateľmi a zdravotníckymi pracovníkmi.
  • Poskytovanie odporúčaní na služby, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vášho používania našich SLUŽIEB.
  • Ponuka marketingových materiálov a reklamy, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.
  • Odpovede na požiadavky zaslané na zákaznícku podporu, ako sú napríklad žiadosti o opravu produktu a odpovede na vaše otázky.
  • Zaistenie našej starostlivosti o zákazníkov a vykonanie prieskumu spokojnosti zákazníkov s cieľom analyzovať skúsenosti používateľov.
  • Akékoľvek iné účely s vaším súhlasom.

  Komu spoločnosť ASUS zverejňuje vaše údaje

  Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám bez týchto výnimiek:
  • Váš súhlas
  • Zverejníme alebo budeme zdieľať vaše údaje s inými tretími stranami iba s vaším súhlasom.
  • Obchodní partneri
  • Môžeme zverejniť šifrované a anonymizované údaje našim obchodným partnerom, ako napríklad obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby pre analýzu dát alebo reklamnú a marketingovú komunikáciu na základe šifrovaných a anonymizovaných údajov.
  • Poskytovatelia služieb
  • Môžeme zverejniť a zdieľať vaše údaje s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby nám alebo naším menom, ako sú napríklad poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú so zasielaním marketingovej komunikácie, poskytovaním podpory zákazníkom, doručovaním zakúpených položiek a fakturáciou. Títo poskytovatelia služieb smú používať vaše údaje iba v súlade s našimi pokynmi a v rámci rozsahu nutného na dané účely. Spoločnosť ASUS zaisťuje, že všetci naši poskytovatelia služieb striktne dodržujú Zásady ochrany osobných údajov.
  • Právne a bezpečnostné dôvody
  Môžeme zverejniť alebo zdieľať vaše údaje s tretími stranami z právnych alebo bezpečnostných dôvodov:
  • Ak je to vyžadované príslušnými zákonmi alebo nariadeniami či kompetentnými vládnymi alebo súdnymi inštitúciami, budú vaše údaje poskytnuté v miere nevyhnutnej na nastolenie alebo zachovanie právneho nároku alebo práva na obhajobu alebo na zabránenie vzniku podvodu či iných nelegálnych aktivít.
  • Medzi ďalšie dôvody patrí ochrana práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti ASUS, našich poskytovateľov služieb, zákazníkov alebo verejnosti v miere vyžadovanej alebo povolenej zákonmi.

  Medzinárodný prenos vašich údajov

  Beriete na vedomie a súhlasíte s prenosom, ukladaním, používaním alebo spracovaním vašich údajov spoločnosťou ASUS a ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností alebo ktorýmkoľvek z poskytovateľov služieb, ktorí sa môžu nachádzať v inej krajine než vy. Všetok uvedený prenos, ukladanie alebo spracovanie vašich údajov podlieha Zásadám ochrany osobných údajov a platným právnym predpisom o ochrane súkromia a zabezpečení osobných údajov.

  Súbory cookie a podobné technológie

  Spoločnosť ASUS využíva na poskytovanie našich SLUŽIEB súbory cookie a podobné technológie, ako napríklad webové majáky.

  Súbory cookie

  Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašich zariadeniach, ktoré pomáhajú zaistiť prispôsobenejšiu používateľskú skúsenosť s našimi SLUŽBAMI. Súbory cookie nezhromažďujú údaje, podľa ktorých by vás bolo možné identifikovať:
  • Prihlásenie a overenie: Používame súbory cookie na uloženie vášho jedinečného identifikačného čísla pre prihlásenie a informácií o overení na vašom zariadení. Súbory cookie vám umožňujú navštevovať a pohybovať sa medzi stránkami v rámci našich webových stránok bez toho, aby ste sa museli pri následných návštevách znovu prihlasovať.
  • Uloženie vašich preferencií a nastavení: Súbory cookie zachovávajú vaše nastavenia a preferencie na vašich zariadeniach, ako je váš preferovaný jazyk alebo poloha. Vďaka uloženiu nastavení do súborov cookie netreba znovu zadávať vaše preferencie a nastavenia zakaždým, keď navštívite naše webové stránky.
  • Analýza: Používame súbory cookie, aby sme spočítali počet a dĺžku vašich návštev na našich webových stránkach. Zároveň pomocou nich zisťujeme, ktorú časť alebo funkciu navštevujete najviac. Tieto informácie nám pomáhajú analyzovať výkon a prevádzku našich SLUŽIEB s cieľom zlepšiť výkonnosť a vyvinúť nové prvky, funkcie a služby.
  • Reklama: Používame súbory cookie na zhromažďovanie údajov o vašom využívaní našich webových stránok a identifikáciu vašich záujmov, ako je reklama, ktorú ste si prezerali. Spoločnosť ASUS a jej obchodní partneri používajú tieto údaje na to, aby vám mohli poskytnúť reklamu, ktorá je pre vás najdôležitejšia.

  Uvedomte si, že môžete nakonfigurovať predvoľby súborov cookie v ponuke [nástroje a nastavenie] vášho prehľadávača a určiť, či chcete prijímať, blokovať, alebo vymazať súbory cookie. Umiestnenie ponuky [nástroje a nastavenie] v prehľadávači sa môže líšiť v závislosti od nainštalovaného prehľadávača. Ďalšie informácie nájdete na stránkach ochrany osobných údajov alebo stránkach podpory prehľadávača. Niektoré funkcie našich SLUŽIEB závisia od používania súborov cookie. Ak sa rozhodnete súbory cookie zakázať, nemusí byť možné používať všetky funkcie našich webových stránok.
  Súbory cookie používané na našich webových stránkach boli roztriedené do nižšie uvedených kategórií. Zároveň sa môžete pozrieť do tabuliek a zistiť, ktoré súbory cookie používame na našich webových stránkach a kto je ich hostiteľom:

  Kategória 1: súbory cookie výkonnosti
  Kategória 2: súbory cookie funkčnosti
  Kategória 3: súbory cookie na zacielenie alebo reklamu

  Kategória 1: súbory cookie výkonnosti
  Súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napríklad aké stránky najčastejšie navštevujete a či sa vám na webových stránkach neobjavujú chybové hlásenia. Súbory cookie nezhromažďujú údaje, podľa ktorých by vás bolo možné identifikovať. Všetky informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné a anonymné. Slúžia iba na zlepšenie výkonnosti našich webových stránok.

  Názov súboru cookie Hostiteľ
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.


  Kategória 2: súbory cookie funkčnosti

  Súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam uložiť si vaše nastavenia a preferencie (napríklad váš preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate), a poskytovať vám tak osobnejšie a ucelenejšie funkcie pri každej vašej návšteve našich webových stránok.
  Napríklad naše webové stránky sú schopné si zapamätať stránky, ktoré ste si v poslednom čase prezerali, počet vašich návštev rôznych fór uvedených na našich webových stránkach alebo zoznam zariadení, ktoré ste nedávno porovnávali na našich webových stránkach. Súbory cookie sa zároveň môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste vykonali v nastaveniach veľkosti textu, štýlu písma a v iných častiach našich webových stránok, ktorých nastavenia možno upravovať. Súbory cookie sa takisto môžu používať na poskytovanie služby, o ktorú ste požiadali, ako napríklad sledovanie videa. Zhromaždené informácie, ako napríklad činnosti pri prezeraní našich webových stránok, sú anonymizované a nemôžu byť sledované inými webovými stránkami, ktoré nepatria spoločnosti ASUS.

  Názov súboru cookie Hostiteľ
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiename ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.


  Kategória 3: súbory cookie na zacielenie alebo reklamu

  Súbory cookie sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré sú viac zamerané na vás a vaše záujmy tým, že si súbory pamätajú, ako naše SLUŽBY používate. Súbory cookie sa používajú aj na obmedzenie počtu zobrazení reklám a zároveň pomáhajú merať účinnosť reklamných kampaní. Spoločnosť ASUS umiestňuje súbory cookie pomocou služieb reklamných kampaní, ako sú Hubrus DSP, Google AdWords a Google DoubleClick. Informácie získané zo súborov cookie sa používajú iba medzi spoločnosťou ASUS a poskytovateľmi služieb reklamných kampaní.

  Názov súboru cookie Hostiteľ
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  Webové majáky

  Webový maják má obvykle podobu súboru GIF alebo PNG obsahujúceho priehľadnú grafiku 1 × 1 (pixelov), ktorý je súčasťou webových stránok alebo e-mailu s cieľom merať účinnosť kampaní. Spoločnosť ASUS alebo jej poskytovatelia služieb môžu používať webové majáky na to, aby zistili, či ste navštívili určité stránky alebo klikli na odkazy na našich webových stránkach. Webové majáky môžu byť súčasťou našej marketingovej komunikácie, ako sú eDM alebo bulletiny ASUS, aby sme zistili, na aký obsah ste klikli alebo aké oznámenie ste si prečítali. Budeme používať informácie z webových majákov na zlepšenie našich webových stránok a SLUŽIEB.

  Odkazy na stránky tretích strán na našich webových stránkach

  Naše SLUŽBY môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Vezmite, prosím, na vedomie, že spoločnosť ASUS nie je zodpovedná za zabezpečenie, spôsoby ochrany osobných údajov a za materiály na týchto webových stránkach tretích strán. Vyzývame vás, aby ste si toto pri opustení našich SLUŽIEB uvedomili a prečítali si zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na SLUŽBY spoločnosti ASUS.

  Zabezpečenie

  Používame opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenými zmenami týchto údajov, ich sprístupnením alebo zničením. Vykonávame interné revízie našich postupov pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovávaní údajov a našich bezpečnostných opatrení. Zároveň sú zavedené fyzické bezpečnostné opatrenia pred neoprávneným prístupom k systémom, na ktorých uchovávame vaše údaje.
  Prenos údajov medzi rôznymi sídlami spoločnosti ASUS a jej pridružených pobočiek prebieha cez našu zabezpečenú sieť WAN. Ak nám odošlete svoje údaje, sú tieto údaje chránené online aj offline.
  Spoločnosť ASUS však nemôže garantovať stopercentné zabezpečenie pri práci s internetom. Ak chcete chrániť svoje údaje pred neoprávneným prístupom, odporúčame vám:

  • Používať pri vytváraní členského konta ASUS heslá obsahujúce písmená aj číslice.
  • Pravidelne meniť svoje heslá.
  • Udržiavať svoje zariadenia aktualizované tým, že budete používať najnovšie dostupné aktualizácie zabezpečenia pre váš softvér a budete mať nainštalované také nástroje, ako sú programy na detekciu vírusov/spywaru.

  Ak ste si vedomí technickej zraniteľnosti ovplyvňujúcej SLUŽBY spoločnosti ASUS, neváhajte nás kontaktovať na adrese privacy@asus.com

  Správa vašich údajov

  Chceme vám pomôcť udržiavať vaše údaje presné. Po prihlásení do svojho členského konta ASUS si môžete prezrieť a zmeniť svoje údaje a upraviť informácie o konte.
  Ak máte ďalšie otázky k údajom, ktoré o vás spoločnosť ASUS zhromažďuje, kontaktujte nás, prosím, na adrese privacy@asus.com
  Pri každom použití našich SLUŽIEB sa snažíme zachovať presnosť vašich údajov a chrániť vaše údaje pred náhodným alebo zámerným zničením. Budeme sa snažiť vyhovieť vašim požiadavkám týkajúcim sa vašich dát, nemusíme byť však schopní splniť všetky vaše požiadavky v nasledujúcich prípadoch:

  • ak je to vyžadované alebo povolené platnými zákonmi;
  • ak ide o legitímne obchodné účely;
  • ak ide o neodôvodnené opakované žiadosti, ktoré vyžadujú neprimerané technické úsilie a prostriedky, ako je napríklad vývoj nového systému alebo zásadná zmena súčasných postupov;
  • ak hrozia potenciálne riziká ohrozujúce súkromie iných osôb.

  Zásady ochrany osobných údajov pre neplnoleté osoby

  Bez súhlasu rodičov nebudeme vedome zhromažďovať údaje od neplnoletých osôb mladších ako trinásť (13) rokov alebo ekvivalentný minimálny vek v príslušnej jurisdikcii. Odporúčame rodičom (alebo opatrovníkovi), aby sa aktívne zaujímali o online aktivity a záujmy neplnoletých osôb pri používaní našich SLUŽIEB.
  Ak ste neplnoletou osobou, získajte pred použitím našich SLUŽIEB súhlas rodičov. Vaše údaje nám smiete zaslať iba so súhlasom rodičov. Vaši rodičia (alebo opatrovník) môžu kedykoľvek zrušiť akýkoľvek predchádzajúci súhlas.

  Citlivé osobné údaje

  Spoločnosť ASUS po vás nikdy nebude vyžadovať citlivé údaje, ako napríklad informácie o vašom zdraví, politickom alebo náboženskom presvedčení, trestných činoch (či už údajných, alebo spáchaných), vašej trestnej histórii, sexuálnej orientácii, sexuálnom živote, správaní alebo genetických záležitostiach. Tieto informácie nám neposkytujte.

  Zmeny Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS

  Zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času zmeniť. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali Zásady ochrany osobných údajov uverejnené na našich webových stránkach. Ak použijete naše SLUŽBY po aktualizácii Zásad ochrany osobných údajov, bude sa spoločnosť ASUS domnievať, že súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov vrátane akýchkoľvek vykonaných zmien. Najaktuálnejšia verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke. V prípade akýchkoľvek významných zmien vám zašleme prominentné upozornenie napríklad v podobe e-mailovej správy. Aktuálnosť verzie Zásad ochrany osobných údajov si môžete vždy skontrolovať podľa „času aktualizácie“ uvedeného v dolnej časti stránky.

  Kontaktujte nás

  Ak máte akékoľvek otázky, komentáre alebo sťažnosti k týmto Zásadám ochrany osobných údajov alebo sa domnievate, že spoločnosť ASUS tieto zásady porušila, kontaktujte nás.

  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Taiwan
  privacy@asus.com
  Aktualizované 23. marca 2016 centrom právnych záležitostí spoločnosti ASUS