Položka Ako pripojiť Poznámka

Popis

K stiahnutiu tu

  • 1. Pripevnite úchytky 3D Printing k základnej doske pri M.2 2242 a 22110.
  • 2. Pripojte popis k úchytkám a zaistite ho dodanými skrutkami.
Pokiaľ vytvárate popis, uistite sa, že je vyrobený z materiálu schopného odolať teplotám najmenej 60° C, nevytvára elektrostatické interferencie a je kompatibilný s ostatnými inštalovanými komponentmi.

M.2 držiak ventilátoru

K stiahnutiu tu

  • Na uchytenie držiaka ventilátoru k základnej doske použite spojky vysoké aspoň 6,5 mm.
Tento držiak ventilátoru je navrhnutý len pre ventilátory veľkosti 40x40mm.

Kryt káblov

K stiahnutiu tu

  • K pripevneniu krytu káblov pomocou spojok použite predpripravené otvory v základnej doske.
Pokiaľ vytvárate kryt ventilátoru, uistite sa, že je vyrobený z materiálu schopného odolať teplotám najmenej 60°C.

Kryt vstupných a výstupných portov

K stiahnutiu tu

  • K pripevneniu krytu použite predpripravené otvory v základnej doske.
Uistite sa, že materiál použitý pre výrobu krytu je schopný odolať teplotám najmenej 60°C.