exkluzivna_asus_zaruka exkluzivna_asus_zaruka exkluzivni_asus_zaruka

V RÁMCI KLASICKÉHO SERVISU POSIELAME KURIÉROV PRE ZVOZ PRODUKTOV DO NIEKOĽKÝCH PRACOVNÝCH DNÍ. PRE VYBRANÉ ASUS NOTEBOOKY VŠAK MÁME EŠTE EXKLUZÍVNEJŠIU PODPORU.

  1. 1. Po objednaní servisu vybraných modelov garantujeme, že sa vám technik ozve najneskôr nasledujúci pracovný deň (platí pre Česko a Slovensko).

  2. 2. Pred službou priamo na mieste vás môžu naši pracovníci technickej podpory požiadať o pomoc s riešením problémov s výrobkom. Pre viac detailných informácii, prosím, nahliadnite do sekcie „Keď kontaktujete zákaznícku službu ASUS“ na záručnej karte dodanej s vašim výrobkom alebo navštívte túto stránku.

  3. 3. Ak sa problém nevyrieši na diaľku, potom sa dohodnete na technickej podpore pre váš výrobok priamo na mieste. Autorizovaný ASUS technik bude vyslaný obvykle do konca ďalšieho pracovného dňa na vami zadanú lokalitu. Doba odozvy závisí od geografického umiestnenia, náhradných dielov a dostupnosti miestnej služby.

  4. 4. Budete požiadaný, aby ste autorizovanému ASUS technikovi poskytli prístup do vašej budovy, výrobkom ASUS a tiež elektrickému pripojeniu, internetovému pripojeniu, CD/DVD s ASUS ovládačmi (ak bolo dodané k výrobku) a dostatočnému a bezpečnému pracovnému prostrediu.

  5. 5. Ak výrobok nefunguje správne počas bežného používania v dobe trvania tohto servisného balíčku, ASUS opraví alebo vymení poškodené diely výrobku alebo celý výrobok za nový či repasovaný tak, aby funkčnosť bola rovnaká, alebo lepšia než pôvodná.

  6. 6. Ak sú poškodené diely vymenené touto službou, potom poskytujete súhlas, aby sa vymenené poškodené diely previedli do vlastníctva ASUS.

  7. 7. V prípade, že autorizovaný ASUS technik zistí, že výrobok je mimo rozsah pokrytia (ako napríklad poškodenie spôsobené zákazníkom atď., ako je popísané v sekcii „Vylúčenie z tejto limitovanej Záručnej služby“ na Záručnej karte), bude vám vystavený cenník a táto služba bude poskytnutá iba po zaplatení. Ak sa rozhodnete nepokračovať v oprave, potom vám budú naúčtované všetky už vzniknuté náklady spoločnosti ASUS (vrátane, ale nielen vyslania technika na miesto, testovanie/hľadanie chyby, atd.)

  8. 8. Servisný balíček bude aktivovaný 15 dní po aktivácii zariadenia. Stav záruky môžete skontrolovať na „Môj ASUS“. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára.Táto služba platí pre modely aktivované v roku 2020:

UX425JA-BM040R / UX425JA-BM031R / UX425JA-BM031T / UX425JA-BM147T / UX425JA-BM005T / UX425JA-BM006T / UM433IQ-A5029T / UM433DA-A5005T / UX325JA-EG010R / UX325JA-EG010T / UX325JA-EG009R / UX325JA-EG009T / P2451FA-EK0100R / P2540FA-DM0175R / P2540FA-DM0174R / UM431DA-AM001T / UM431DA-AM003T / UM462DA-AI015T / UX333FA-A3075T / UX333FA-A3085R / UX333FA-A3164R / UX333FA-A3201R / UX334FL-A4052T / UX360UAK-DQ456T / UX362FA-EL151T / UX362FA-EL250T / UX391FA-AH001R / UX392FA-AB001R / UX392FN-AB006R / UX431FA-AN001T / UX431FA-AN004T / UX431FA-AN015R / UX431FA-AN136T / UX433FA-A5045T / UX433FA-A5099T / UX433FA-A5292T / UX433FAC-A5113R / UX433FAC-A5114R / UX433FAC-A5122R / UX433FAC-A5123T / UX433FAC-A5125T / UX433FAC-A5130T / UX433FAC-A5132T / UX433FA-N5242T / UX433FA-N5293T / UX433FN-A5047T / UX433FN-A5056T / UX433FN-A5058T / UX433FN-A5104T / UX433FN-N5222R / UX433FN-N5223T / UX433FN-N5229T / UX433FN-N5230R / UX433FN-N5239T / UX433FN-N5240T / UX434FLC-A5498T / UX434FLC-A5506T / UX434FL-A6007T / UX434FL-A6013T / UX434FL-A6015T / UX434FLC-A5164T / UX434FLC-A5281T / UX434FLC-A5293T / UX434FLC-A5294T / UX461FA-E1066T / UX461FA-E1115T / UX463FA-AI011T / UX463FA-AI018T / UX463FA-AI031T / UX480FD-BE004T / UX481FL-HJ151R / UX481FL-BM147R / UX481FL-BM039R / UX481FL-BM044T / UX533FD-A8047T / UX533FD-A8067R / UX533FD-A8089T / UX533FD-A8112T / UX533FN-A8086T / UX533FTC-A8185R / UX533FTC-A8187R / UX533FTC-A8188R / UX533FTC-A8194T / UX534FTC-A8186R / UX534FT-A9002T / UX534FT-A9011T / UX534FT-AA024R / UX534FTC-A8121T / UX534FTC-A8186R / UX563FD-EZ087T / UX562FDX-EZ015T / UX563FD-EZ043T / UX580GD-BN033R / UX580GD-BO005R / UX581GV-H2001R / UX581GV-H2002R / UX581GV-H2004R / B9450FA-BM0160R / H500GV-HC008R / P1440FA-FA1351T / P3540FA-BQ0740R / B9450FA-BM0609R / P3540FA-BQ0828R / P3540FA-BQ0920R / P5440FA-BM0181R / UM431DA-AM003 / UX431FA-AN121T / UX431FA-AN168T / W730G2T-H8009R / W700G2T-AV004R

buttonnotebook