Dôležité informácie

Zákazníkom spôsobené poškodenia

Type : 2013/10/17

1. Poškriabaná doska plošných spojov [ Obrázky 1~6 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
3 a menej poškodených vodivých spojov a doska plošných spojov nemá hĺbkové poškodenie Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
Viac ako 3 poškodené vodivé spoje a doska plošných spojov má hĺbkové poškodenie Zamietnutá - -
 • ↑ Obrázok 1

 • ↑ Obrázok 2

 • ↑ Obrázok 3

 • ↑ Obrázok 4

 • ↑ Obrázok 5

 • ↑ Obrázok 6

Poškriabaná doska plošných spojov [ Obrázky 7~8 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
3 a menej poškodených vodivých spojov a podklad nemá hĺbkové poškodenie Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
Viac ako 3 poškodené vodivé spoje a podklad má hĺbkové poškodenie Zamietnutá - -
 • ↑ Obrázok 7

 • ↑ Obrázok 8

Top
2. Zlomená doska plošných spojov [ Obrázky 9~10 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Zlomený komponent zničil dosku plošných spojov Zamietnutá Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 9

 • ↑ Obrázok 10

Zlomená doska plošných spojov [ Obrázky 11~14 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Odlomený len malý kúsok hrany dosky plošných spojov, nie sú však prerušené žiadne vodivé spoje. Poškodenie nemá vplyv na funkčnosť obvodov komponentu. Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 11

 • ↑ Obrázok 12

 • ↑ Obrázok 13

 • ↑ Obrázok 14

Zlomená doska plošných spojov [ Obrázky 15~16 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Ak zlomená časť má vplyv na funkčnosť obvodov komponentu. Zamietnutá Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 15

 • ↑ Obrázok 16

Top
3. Poškodený komponent [ Obrázky 17~26 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Ak sú len ľahko poškodené komponenty a doska plošných spojov je bez poškodenia Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
Ak je poškodenie vážne a doska plošných spojov má prerušené viac ako 3 vodivé spoje Zamietnutá - -
 • ↑ Obrázok 17

 • ↑ Obrázok 18

 • ↑ Obrázok 19

 • ↑ Obrázok 20

 • ↑ Obrázok 21

 • ↑ Obrázok 22

 • ↑ Obrázok 23

 • ↑ Obrázok 24

 • ↑ Obrázok 25

 • ↑ Obrázok 26

Poškodený kolík pätky procesora [ Obrázky 27~29 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Kolík pätky je poškodený Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 27

 • ↑ Obrázok 28

 • ↑ Obrázok 29

Top
4. Zoxidovaná doska plošných spojov [ Obrázky 30~33 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Oxidácia dosky plošných spojov po poliatí kvapalinou Zamietnutá - -
Ak je poškodenie vážne a doska plošných spojov má prerušené viac ako 3 vodivé spoje Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 30

 • ↑ Obrázok 31

 • ↑ Obrázok 32

 • ↑ Obrázok 33

Zoxidované komponenty [ Obrázky 34~35 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Komponent je zoxidovaný Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 34

 • ↑ Obrázok 35

Top
5. Spálená doska plošných spojov [ Obrázky 36~43 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Doska plošných spojov základnej dosky je spálená. Oprava Bezplatná Spoplatnená
Nesprávne zasunutie grafickej karty spôsobí spálenie zlatého spoja. Zamietnutá Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 36

 • ↑ Obrázok 37

 • ↑ Obrázok 38

 • ↑ Obrázok 39

 • ↑ Obrázok 40

 • ↑ Obrázok 41

 • ↑ Obrázok 42

 • ↑ Obrázok 43

Top
6. Spálený komponent [ Obrázky 49~53 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Komponent je spálený. Akceptovaná Bezplatná Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 49

 • ↑ Obrázok 50

 • ↑ Obrázok 51

 • ↑ Obrázok 52

 • ↑ Obrázok 53

Top
7. Chýbajúci komponent [ Obrázky 49~55 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Chýbajúce komponenty Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 49

 • ↑ Obrázok 50

 • ↑ Obrázok 51

 • ↑ Obrázok 52

 • ↑ Obrázok 53

 • ↑ Obrázok 54

 • ↑ Obrázok 55

Chýbajúci komponent [ Obrázky 56~58 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Doska plošných spojov alebo podklad sú zničené alebo chýbajú časti puzdra BGA. Akceptovaná - -
Chýbajúci chladič Akceptovaná Spoplatnená Spoplatnená
 • ↑ Obrázok 56

 • ↑ Obrázok 57

 • ↑ Obrázok 58

8. Nečistoty [ Obrázky 59~60 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Ak je doska znečistená, ale nemá to vplyv na jej fungovanie. Akceptovaná Bezplatné vyčistenie Bezplatné vyčistenie
 • ↑ Obrázok 59

 • ↑ Obrázok 60

Top
9. Poškodený štítok s výrobným číslom [ Obrázky 61~64 ]
Poznámky Oprava V záruke Po záruke
Ak je štítok s výrobným číslom poškodený a nedá sa overiť celé výrobné číslo Zamietnutá - -
 • ↑ Obrázok 61

 • ↑ Obrázok 62

 • ↑ Obrázok 63

 • ↑ Obrázok 64