Podmienky používania / Ochrana súkromných údajov

  ASUS Privacy Policy  Spoločnosť ASUSTeK COMPUTER INC a jej pridružené spoločnosti (ďalej len “ASUS”, “my/našej/nás”) sa zaväzujú chrániť a rešpektovať vaše súkromné informácie. Naším cieľom je dodržovať všetky platné zákony o ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spolu so všetkými oznámeniami alebo prehláseniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú doplňujúce informácie týkajúce sa konkrétnych produktov a služieb spoločnosti ASUS (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”), popisujú naše postupy ochrany súkromia týkajúce sa zhromažďovania, vašich osobných údajov prostredníctvom produktov a služieb spoločnosti ASUS, a to ako online, tak offline. V Zásadách ochrany osobných údajov tiež uvádzame, s kým môžeme zdieľať alebo predložiť zbierané osobné údaje.

  Pokiaľ ste dieťa, máte prístup k produktom a službám spoločnosti ASUS alebo ich môžete používať až potom, čo si vaši rodičia (alebo váš zákonný zástupca) prečítali a súhlasili s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasili s poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti ASUS.


  1. Dáta zbierané spoločnosťou ASUS a ich použitie

  Tento odsek uvádza, aké údaje môže spoločnosť ASUS zhromažďovať, a ako môže spoločnosť ASUS používať tieto dáta prostredníctvom produktov a služieb spoločnosti ASUS.

  Ak používate produkty a služby spoločnosti ASUS (napríklad počítače ASUS, softvér, oficiálne webové stránky a služby zákazníckej podpory), môžeme zhromažďovať vaše určité osobné údaje, pri používaní alebo spolupráci s produktmi a službami ASUS.
  Nižšie je uvedený prehľad osobných údajov, ktoré spoločnosť ASUS môže zhromažďovať, a akým spôsobom spoločnosť ASUS môže používať takto zhromaždené osobné údaje. Upozorňujeme, že určité položky vašich osobných údajov zhromažďujeme iba pre konkrétne účely a na základe užívania produktov a služieb spoločnosti ASUS. Ďalej upozorňujeme, že aké položky osobných údajov sa budú zhromažďovať, sa líšia podľa povahy produktov a služieb. Aby sme predišli neoprávnenému zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov detí, môže byť v niektorých krajinách nutné dodatočné poskytnutie veku užívateľa alebo kontaktných údajov rodičov (alebo zákonného zástupcu) za účelom získania jeho súhlasu. Ďalej pokiaľ používate produkty a služby spoločnosti ASUS, môžeme zhromažďovať nasledujúce anonymné údaje, ktoré vás nemôžu priamo ani nepriamo identifikovať.
  Ak používate produkty a služby spoločnosti ASUS, nie je povinné na základe našej žiadosti poskytovať vaše osobné údaje. Pokiaľ sa však rozhodnete neposkytnúť svoje osobné údaje spoločnosti ASUS, nebudeme schopní poskytnúť zodpovedajúce produkty a služby spoločnosti ASUS alebo odpovedať na vaše otázky.

  1.1 Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou ASUS

  Osobné údaje sú dáta, ktorá vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať, ako je vaše meno, e-mailová adresa a adresa IP. Spoločnosť ASUS môže na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

  1. Pri prihlasovaní k členskému účtu ASUS sú požadované skutočné, presné, aktuálne a úplné registračné údaje vrátane vašej e-mailovej adresy, krajiny/oblasti a veku (požadované len v niektorých krajinách). Pokiaľ používate svoj účet sociálnych médií (napríklad účet v službe Facebook alebo Google) na registráciu do členského účtu ASUS, môže tento poskytovateľ sociálnych médií (napríklad spoločnosť Facebook Inc. alebo Google Inc.) zdieľať vaše osobné údaje v rámci vášho účtu týchto sociálnych médií (napríklad e-mailovú adresu, meno, priezvisko a dátum narodenia) uvedené na základe vášho súhlasu. Ďalej, pokiaľ sa prihlasujete k svojmu členskému účtu ASUS (Navštívte oficiálne stránky ASUS http://www.asus.com →kliknite na “PRIHLÁSENIE” v pravom hornom rohu→vložte svoju emailovú adresu a heslo použité vo svojom členskom účte ASUS→vyhľadajte svoje dáta pod “účet ASUS”), môžete upraviť svoje profilové údaje v členskom účte ASUS (napríklad fotografiu, pohlavie, adresu a povolanie) a využívať produkty a služby spoločnosti ASUS spojené s účtom ASUS (napríklad sériové číslo produktu na registráciu produktov ASUS, články a obrázky zdieľané a nahrané na fórach spoločnosti ASUS, ktoré môžu obsahovať vaše osobné údaje.)
  2. Pri nákupe našich produktov (napríklad nákup produktov ASUS prostredníctvom ASUS Store) a platených služieb môžeme zhromažďovať vaše meno, poštovnú/fakturačnú adresu (vrátane poštovného smerovacieho čísla), kontaktné údaje, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty alebo iné údaje o platobných službách). Navyše k vyššie uvedeným osobným údajom môžu byť pri zadávaní určitých zákaznickych služieb (napríklad pri opravách produktov) zhromažďované údaje o vašich produktoch (napríklad sériové číslo produktu, číslo IMEI).
  3. Vaše meno, kontaktné údaje, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, údaje o produkte (napríklad sériové číslo produktu, číslo IMEI) a kópie faktúry (v niektorých krajinách vaše meno, adresa a ďalšie osobné údaje môžu byť zahrnuté na faktúre) pri účasti v našich propagačných akciách alebo kampaniach. Skutočne zhromaždené položky vašich osobných údajov sa môžu líšiť podľa charakteru príslušnej udalosti alebo kampane. Navyše, pokiaľ ste víťaz našej akcie alebo kampane, alebo pokiaľ dostanete od spoločnosti ASUS výhru či dar, budete možno musieť dodatočne poskytnúť svoju poštovú/kontaktnú adresu (vrátane poštového smerovacieho čísla) a osobné údaje pre daňové priznanie (napr. adresa, číslo OP alebo číslo pasu a jeho kópiu).
   Navyše k vyššie uvedeným osobným údajom budete možno musieť poskytnúť údaje o bankovom účte, keď sa zúčastňujete našej propagačnej akcie o spätnom preplatení zľavových čiastok.
  4. Pokiaľ používate naše produkty zaznamenávajúce váš zdravotný stav a kondíciu, zhromažďujeme tieto údaje: váš vek, pohlavie, výšku, váhu, telesnú teplotu, srdečnú frekvenciu, krvný tlak, pohyb brucha a určité údaje o vašich každodenných aktivitách, napríklad váš krok, spálené kalórie, spôsoby spánku a záznamy v denníku.
  5. Pri používaní produktov ASUS sa môžu zhromažďovať údaje o vašom produkte, ako je sériové číslo produktu, adresa IP, adresa MAC, číslo IMEI, číslo ID systému Android a ďalšie jedinečné identifikátory produktu.
  6. Vaše údaje o polohe spojené s produktmi a službami spoločnosti ASUS, ako je váš GPS signál, dáta určujúce blízke prístupové body Wi-Fi a informácie o bunke, krajine, meste, časovom pásme, zemepisnej šírke, zemepisnej dĺžke, nadmorskej výške a presnosť súradníc, rýchlosti pohybu produktu, lokalita a nastavenie jazyka na vašom produkte.
  7. Vaša hlasová, či video nahrávka, či písaný záznam vašej komunikácie so spoločnosťou ASUS (napríklad prostredníctvom telefónneho centra spoločnosti ASUS, pomocou portálu zákaznickeho servisu spoločnosti ASUS, pri chate s našimi servisnými strediskami, pri vyplňovaní online formulára na oficiálnych stránkach spoločnosti ASUS a pri e-mailovej komunikácii so spoločnosťou ASUS). Ďalej môžeme zaznamenávať váš obraz pomocou bezpečnostných kamier pri vašej návšteve servisných staníc ASUS Royal Club a kancelárií ASUS. Okrem toho, pokiaľ používate naše produkty a služby založené na robotovi, môžeme zhromažďovať hlasové pokyny a video záznamy, ktoré môžu obsahovať obraz vášho domáceho prostredia. Vyššie uvedené hlasové, video a komunikačné záznamy môžu obsahovať vaše osobné údaje.

  1.2 Spôsob použitia vašich osobných dát spoločnosťou ASUS

  Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nižšie uvedené účely:

  1. Pre posúdenie a vylepšenie produktov a služieb spoločnosti ASUS.
  2. Získanie spätnej väzby od zákazníkov a následná analýza užívateľských skúseností za účelom vývoja a hodnotenia nových produktov a služieb.
  3. Pre proces registrácie na členskom účte ASUS a získanie užívateľských skúseností produktov a služieb ASUS spojených s členským účtom ASUS (napríklad registrácia produktov a služieb na fórach ASUS).
  4. Pri doručovaní služieb (napríklad doručenie dokladu o kúpe alebo faktúre), aktualizácii softvéru a technických upozornení na zakúpené produkty a služby spoločnosti ASUS.
  5. Pri naplnení všetkých odberov, ku ktorým ste sa prihlásili, vrátane eDM alebo informačných bulletinov spoločnosti ASUS, ktoré zaisťujú vašu plnú informovanosť o najnovších správach, propagačných akciách a nadchádzajúcich akciách spoločnosti ASUS. Tieto služby môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť.
  6. Pre zasielanie dôležitých upozornení, napríklad oznamy o zmenách našich podmienok a zásad. Vzhľadom na význam takej komunikácie je také zasielanie povinné a nedá sa z neho odhlásiť.
  7. Pre overenie vašej totožnosti, doručenie položiek a odmien propagačných akcií a kampaní, za účelom kontaktu v záležitostiach týkajúcich sa propagácie alebo kampane, pre poskytnutie spätných zliav v hotovosti, pre daňové účely, poskytnutie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným vrátane zaistenia poistenia, pokiaľ je to vyžadované pri účasti na propagačnej akcii alebo súťaži.
  8. Pre asistenciu pri nahrávaní, analýze, úprave a ukladaní dát, vrátane údajov o Vašom tele, denných aktivitách a výsledkoch činností vypočítaných z vyššie uvedených údajov. Navyše vás budeme podporovať pri editovaní a prístupe k dátam a výsledkom činnosti, keď tieto údaje zdieľate s rodinou, opatrovateľmi, či zdravotníkmi.
  9. Pre poskytnutie služieb zákazníckej podpory (napr. na splnenie požiadaviek na opravu produktov a na odpovede na vaše otázky), za účelom prieskumu starostlivosti o zákazníkov a ich spokojnosti, pre analýzu skúseností užívateľov a ochranu vašich práv a záujmov a riadení prístupu. Pri vašom kontakte spoločnosti ASUS a pri vašej návšteve servisného strediska ASUS Royal Club a kancelárie ASUS môžeme zhromaždiť vaše záznamy o hlase, videu a komunikácii. Ďalej môžeme zhromažďovať záznamy o hlase a videu, ktoré napomáhajú produktom a službám ASUS založeným na robotovi pri zaistení konkrétnej lokality na základe Vašej žiadosti.
  10. Poskytovať vám personalizované marketingové služby, napríklad pomocou reklamných súborov cookies tretích strán, ktoré majú marketingovú komunikáciu a reklamu, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, alebo odporúčanie ohľadom služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem, na základe vášho používania produktov a služieb spoločnosti ASUS.
  11. Akékoľvek iné účely s vaším predchádzajúcim súhlasom.

  1.3 Zhromažďované anonymné dáta a ich využitie spoločnosťou ASUS

  Anonymné údaje sú dáta, ktorá vás nemôžu priamo či nepriamo identifikovať, ako je napríklad model produktu, verzia softvéru a dátum faktúry. Ak používate produkty a služby spoločnosti ASUS, môžeme od vás zhromaždiť nasledujúce anonymné údaje a tieto zhromaždené anonymné údaje použiť na akékoľvek účely. Okrem toho, pokiaľ sú s vyššie uvedenými osobnými údajmi spojené nasledujúce anonymné údaje, za týchto okolností budeme tieto anonymné údaje považovať za osobné údaje a tieto anonymné údaje ochránime pri zachovaní rovnakej úrovne ochrany ako pri osobných údajoch.

  1. Všetky zaznamenané dáta spojené s produktmi a službami spoločnosti ASUS, ako je názov modelu produktu, názov produktu, názov značky, názov výrobcu, číslo súčasti, typ a verzia hardvéru (napríklad procesor a základná doska) a operačný systém, východiskové nastavenie, čas aktivácie, dáta ohľadom aktualizácie firmvéru (napríklad spôsob robenia aktualizácie firmvéru, dátum aktualizácie a výsledok aktualizácie), veľkosť pamäte a úložisko, dáta týkajúce sa pamäte iba na čítanie (ROM) (napríklad typ, verzia, sťahovanie otlačkov prstov a zostavenie popisu ROM), rozlíšenie kamery, farbu produktu, telekomunikácie a sieť, ktorú používate na pripojenie k našim produktom a službám, stav siete, dáta protokolu telefónného čísla, stav pohotovosti, história a záznamy chybových hlásení, nastavenie jazyka a nastavenie jazyka pre prehliadač, diagnostiku a spôsob používania, verziu systému GPS a Wi-Fi, stav systému (napríklad stav použitia batérie, CPU a pamäť RAM) a miestny čas.
  2. Vaše údaje o aplikácii spojené s používaním a interakciou s aplikáciami a softvérom spoločnosti ASUS, ako je názov a verzia aplikácií a softvéru, doba inštalácie a odinštalácie, doba prihlásenia a odhlásenia, frekvencia a počet vašich použití, doba otvorenia a zatvorenia aplikácií a softvér, kategórie vašich preferovaných aplikácií, nastavenie chovania pri používaní, aktualizácie verzie a výsledok aktualizácie.
  3. Vaše údaje o nákupe produktov a služieb spoločnosti ASUS (napríklad dátum nákupu a meno predajcu), pokiaľ požadujete určité služby zákazníckej podpory (napríklad služby opravy produktov) alebo sa pripájate k naším propagačným akciám.


  2. Zachovanie osobných údajov

  Tento odsek uvádza, ako dlho spoločnosť ASUS uchováva vaše osobné údaje.

  Vaše osobné údaje uchováme po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je zákonom povolená dlhšia doba uchovávania údajov alebo je požadované splnenie ďalších účelov. Napríklad pre účely spravovania vzťahov so zákazníkmi môžeme uchovávať vaše osobné údaje v primeranej a odôvodniteľnej lehote; aby sme dodržiavali daňové zákony alebo iné zákony a predpisy, môžeme uchovávať vaše osobné údaje v období požadovanom týmito zákonmi a predpismi; pre naplnenie vládnych nariadení alebo nariadení súdnych orgánov na účely ako je vyšetrovanie alebo súdne konanie, môžeme uchovať vaše osobné údaje po dlhšiu dobu. Navyše, pokiaľ si prajete stiahnuť predchádzajúci súhlas zberu vašich osobných údajov od spoločnosti ASUS, prestaneme zbierať osobné údaje na základe vašej požiadavky a uchováme iba tie vaše osobné údaje, ktoré boli zhromaždené predtým, než ste podali túto žiadosť.


  3. Komu môže spoločnosť ASUS poskytnúť vaše osobné údaje

  Tento odsek vysvetľuje, za akých okolností a podmienok môže spoločnosť ASUS zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami.

  Vaše osobné údaje nebudú podstúpené žiadnej tretej strane za iných než nasledujúcich výnimiek:

  3.1 Váš súhlas

  • Vaše osobné údaje postúpime alebo oznámime tretím stranám iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

  3.2 Obchodní partneri

  • Môžeme zverejňovať čiastočné a anonymné dáta našim obchodným partnerom, napríklad obchodným partnerom, ktorí nám poskytujú analýzy dát alebo reklamy a marketingovej komunikácie založenej na čiastočných a anonymných dátach prostredníctvom reklamných súborov cookies tretích strán.

  3.3 Poskytovatelia služieb

  • Môžeme zverejňovať a zdieľať nevyhnutné položky vašich osobných údajov s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby pre nás alebo v našom zastúpení, napr. marketingovej agentúry, ktoré nám pomáhajú posielať marketingovú komunikáciu a organizovať marketingové akcie/kampane, spoločnosti prepravujúce zásielky, ktoré vám doručujú servisované alebo zakúpené produkty, poskytovatelia platobných služieb, ktorí spracovávajú fakturáciu, a poskytovatelia služieb zákazníkom ponúkajúci služby zákazníckej podpory (napríklad služby opravy produktov, služby prostredníctvom telefonického centra ASUS a portálu zákazníckého servisu spoločnosti ASUS). Títo poskytovatelia služieb budú používať vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a k vopred jasne stanovenému účelu. ASUS zaisťuje, že všetci naši poskytovatelia služieb striktne dodržujú zásady ochrany osobných údajov.

  3.4 Pre právne, ochranné a bezpečnostné účely

  Môžeme zverejňovať alebo zdieľať nevyhnutné položky vašich osobných údajov s tretími stranami pre jeden z nasledujúcich právnych alebo bezpečnostných účelov:

  • V rozsahu, ktorý je vyžadovaný príslušnými zákonmi alebo nariadeniami alebo príslušnými vládnymi alebo súdnymi orgánmi, nevyhnutný na vytvorenie alebo zachovanie právnej ochrany alebo obhajoby, alebo nevyhnutný pri predchádzaní podvodom alebo iným protiprávnym činnostiam.
  • Pre ochranu práva, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti ASUS, poskytovateľov služieb, zákazníkov alebo verejnosti, podľa potrieb alebo rozsahu povoleného zákonom.


  4. Medzinárodné spracovanie vašich osobných údajov

  Tento odsek vysvetľuje, v akom rozsahu môže spoločnosť ASUS predávať vaše osobné údaje do rôznych krajín za predpokladu, že ASUS v týchto krajinách dodržuje zákony a predpisy týkajúce sa ochrany súkromia.

  Ste si vedomí a súhlasíte s tým, že v súlade s vaším súhlasom s poskytnutím osobných údajov spoločnosti ASUS, môžu byť vaše osobné údaje prenášané, ukladané, používané a spracovávané spoločnosťou ASUS a ďalším pridruženým subjektom či poskytovateľom služieb, ktorí sa môžu nachádzať aj v inej krajine, než je vaše bydlisko. Akýkoľvek uvedený prenos, ukladanie alebo spracovanie vašich osobných údajov podlieha zásadám ochrany osobných údajov a platným zákonom o ochrane súkromia a ochrane osobných údajov.


  5. Cookies a podobné technológie

  Tento odsek vysvetľuje, akým spôsobom spoločnosť ASUS a tretie strany používajú súbory cookies a podobné technológie v produktoch a službách spoločnosti ASUS a ako môžete spravovať nastavenie súborov cookies.

  Spoločnosť ASUS a partneri tretích strán používajú súbory cookies (súbory cookies sú malé textové súbory umiestnené vo vašich produktoch pre úpravu užívateľských skúseností s produktmi a službami spoločnosti ASUS) a podobné technológie, ako sú web beacons pri poskytnutí našich produktov a služieb. Pokiaľ navštívite niektorú z našich webových stránok pod doménou webových stránok spoločnosti ASUS (vrátane mikrostránok a jazykových verzií určitej krajiny či oblasti), môžu tieto webové stránky spoločnosti ASUS používať niektoré alebo všetky z nasledujúcich súborov cookies a podobných technológií.
  Takmer všetky dáta zhromaždené prostredníctvom súborov cookies budú uložené iba vo vašich produktoch, bez toho, aby bola prenášaná spoločnosťou ASUS. Iba vo veľmi výnimočných a obmedzených okolnostiach môžu byť vaše dáta zhromaždené prostredníctvom súborov cookies a zdieľané so spoločnosťou ASUS. Keď si napríklad kúpite naše produkty v ASUS Store, môžeme pomocou súborov cookies sledovať vaši IP adresu pri prihlasovaní a pri zadávaní objednávky v ASUS Store, aby sme tak overili, že užívateľ, ktorý objednávku zadá, je ten, kto sa prihlási v ASUS Store pre zaistenie bezpečného online nákupu.


  5.1 Ako používame súbory Cookies

  1. Za účelom vylepšenia a zdokonalenia vašich online skúseností používame nasledujúce súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre produkty a služby spoločnosti ASUS:

  Funkcia Príklad
  Overenie a registrácia Cookies používame na ukladanie jedinečného registračného čísla a údajov o overení vašich produktov. Súbory cookies umožňujú navštevovať a presúvať sa medzi jednotlivými stránkami produktov a služieb spoločnosti ASUS, bez toho, aby ste sa museli znovu prihlasovať k ďalším návštevám, ako sú aticket cookies poskytované spoločnosťou ASUS.
  Uloženie predvolieb a nastavení Cookies používame na zachovanie vašich nastavení a predvolieb vo vašich zariadeniach, ako je váš preferovaný jazyk, umiestnenie alebo písmo; ukladaním nastavení do súborov cookies nie je nutné znovu použiť vaše preferencie a nastavenia zakaždým, keď navštívite naše produkty a služby, ako sú current_site cookies a súbory EntryPage cookies poskytované spoločnosťou ASUS.
  Funkcie vstupu užívateľa Cookies používame k dočasnému ukladaniu dát, ktoré vkladáte k produktom a službám spoločnosti ASUS, ako sú count cookies poskytované spoločnosťou ASUS. Napríklad pri vašich nákupoch prostredníctvom obchodu ASUS Store, vám tieto súbory cookies pomôžu si zapamätať produkt a množstvo, na ktoré kliknete, a údaje, ktoré vložíte.
  Bezpečnosť Cookies používame na ochranu vašich aktivít pri online nákupoch, ako sú súbory ip_address cookies poskytované spoločnosťou ASUS. Pre vyššie uvedený účel, keď si kúpite naše produkty prostredníctvom ASUS Store, môžeme ukladať adresy IP v ASUSe, aby nám pomohli overiť, že užívateľ, ktorý objednávku ukladá na ASUS Store, je totožný s užívateľom, ktorý sa prihlasuje na ASUS Store.
  Funkcia vyvažovania zaťaženia Používame cookies pre funkciu vyvažovania záťaže, aby sme vám poskytli stabilné zážitky pri prezeraní našich webových stránok, ako sú napríklad BIGipServerNew cookies poskytované spoločnosťou ASUS.

  2. Pre účely analýzy a poskytnutia personalizovaných reklamných služieb a ďalších funkcií používame nasledujúce súbory cookies na optimalizáciu vašich skúseností s používaním produktov a služieb spoločnosti ASUS:

  Funkcia Príklad
  Analýza Cookies používame na určovanie počtu a dĺžky vašej návštevy na produktových stránkach a službách spoločnosti ASUS, ako i to, ktoré časti alebo funkcie najviac navštevujete. Tieto dáta nám pomáhajú analyzovať výkon a fungovanie produktov a služieb spoločnosti ASUS s cieľom zlepšiť výkon a vyvíjať nové funkcie, nástroje a služby, ako sú MIGO cookies poskytované spoločnosťou MIGO Corp., Google Tag Manager cookies a Google Analytics cookies poskytované spoločnosťou Google Inc. Pre vyššie uvedené účely pri prezeraní našich webových stránok môžeme v ASUSe ukladať vaše osobné údaje, ako je IP adresa a vaše členské ASUS ID, prostredníctvom vyššie uvedených súborov cookies MIGO.
  Cielenie a reklama Cookies používame na zhromažďovanie údajov o vašom používaní produktov a služieb spoločnosti ASUS a na identifikáciu vašich záujmov, ako sú reklamy, ktoré ste si prezerali.
  Tento druh súborov cookies sa tiež používa na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a pomáhajú merať efektivitu reklamných kampaní. ASUS umiestňuje súbory cookies pomocou služieb reklamných kampaní, ako je napríklad Hubrus DSP dodávaný spoločnosťou Hubrus, súbory cookies Google AdWords a súbory cookies Google Double Click poskytované spoločnosťou Google Inc. Zber dátových súborov cookies sa používa iba medzi spoločnosťou ASUS a poskytovateľmi reklamných služieb a kampaní.
  Sledujte videá YouTube vložené na naše webové stránky Súbory cookies používame tiež preto, aby sme pomohli vkladať videá YouTube na naše webové stránky. Vďaka súborom cookies poskytovanými spoločnosťou Google Inc. môžete sledovať videá YouTube vložené na naše webové stránky.  5.2 Ako spravovať nastavenia súborov cookies

  1. Vezmite prosím na vedomie, že môžete konfigurovať nastavenia súborov cookies tým, že v nastavení vášho nainštalovaného prehliadača prijmete, zablokujete alebo odstránite niektoré alebo všetky súbory cookies (napríklad súbory cookies tretích strán).
  2. V niektorých krajinách pri vašej prvej návšteve stránok ASUS môžeme krátko predstaviť pravidlá, ako používame súbory cookies v banneri umiestnenom na hornej strane takých stránok spoločnosti ASUS. Môžete si slobodne zvoliť prijatie alebo zablokovanie vyššie uvedených súborov cookies treťou stranou prostredníctvom tohto banneru.
  3. Pokiaľ sa rozhodnete blokovať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie produktov a služieb spoločnosti ASUS.
  4. Funkcie nastavenia súborov cookies sa môžu líšiť v závislosti na type a verzii prehliadača, ktorý inštalujete. Snažíme sa o nasledujúci zoznam bežných a široko používaných typov prehliadačov. Môžete sa obrátiť na nasledujúci odkaz pre lepšiu prehľadnosť, ako ovládať nastavenia súborov cookies prostredníctvom takých prehliadačov (Obsah na nasledujúcom odkaze je v angličtine. Pre ľahšie čítanie si môžete vybrať zodpovedajúcu jazykovú verziu). Pokiaľ nepoužijete žiadny z nasledujúcich prehliadačov alebo obsah v nasledujúcom odkaze je odobraný alebo nie je prístupný, prečítajte si ďalšie informácie o týchto prehláseniach o ochrane osobných údajov alebo o stránkach podpory. Môžete sa tiež obrátiť na https://www.aboutcookies.org/ (Obsah na nasledujúcom odkaze je v angličtine.) ktorý uvádza, ako spravovať nastavenia cookies prostredníctvom rôznych prehliadačov.  5.3 Web Beacons

  Web beacon je často transparentný grafický obrázok GIF alebo PNG 1x1 (pixel), ktorý je implementovaný na webových stránkach alebo v e-maili na meranie efektivity kampaní. ASUS alebo naši poskytovatelia služieb môžu používať web beacons, aby zistili, či navštívite niektoré stránky alebo kliknete na odkazy v produktoch a službách spoločnosti ASUS. Web beacons môžeme implementovať v našej marketingovej komunikácii, ako sú eDM alebo informačné bulletiny ASUS, aby sme vedeli, na ktorý komunikačný obsah ste klikli alebo čítali. Dáta z web beacons budeme využívať na vylepšenie našich webových stránok a produktov a služieb spoločnosti ASUS.  6. Odkazy tretích strán v produktoch a službách spoločnosti ASUS

  Tento odsek vysvetľuje, že pokiaľ navštívite akékoľvek odkazy alebo používate akékoľvek služby poskytované tretími stranami, vždy sa prosím pozrite na prehlásenie týkajúce sa ochrany súkromia vydané týmito tretími stranami.

  Produkty a služby spoločnosti ASUS môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Uvedomte si prosím, že spoločnosť ASUS nie je zodpovedná za bezpečnosť, postupy ochrany osobných údajov a materiály týchto webových stránok tretích strán. Odporúčame, aby ste si boli vedomí, že pokiaľ opúšťate naše webové stránky, mali by ste si prečítať prehlásenie o ochrane osobných údajov webov týchto tretích strán. Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na produkty a služby spoločnosti ASUS.


  7. Bezpečnosť

  Tento odsek uvádza, ako spoločnosť ASUS chráni vaše osobné údaje a poskytuje návrhy, ako chrániť vaše osobné údaje na vašej strane.

  Prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením. Robíme interné prieskumy našich postupov zhromažďovania, spracovania dát a technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako i fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu pred neoprávneným prístupom k systémom, kde ukladáme vaše osobné údaje. Prenos osobných dát medzi rôznymi pobočkami spoločnosti ASUS a ich pridružených subjektov prebieha prostredníctvom zabezpečenej širokopásmovej siete. Pokiaľ nám poskytnete svoje osobné údaje, sú chránené ako online, tak i offline. ASUS však nemôže zaručiť dokonalú bezpečnosť na internete. Ak chcete chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, odporúčame:


  7.1 Ak chcete napríklad vhodne chrániť váš účet člena ASUS:

  1. Použitie alfanumerických hesiel pri registrácii účtu ASUS.
  2. Použitie vlastného účtu a hesla pre prezeranie účtu ASUS. Ste výlučne a celkom zodpovední za zabezpečenie dôvernosti vášho účtu a hesla a za činnosti, ktoré sa vyskytujú pod vaším účtom člena ASUS.
  3. Pravidelná obmena vášho hesla účtu ASUS.
  4. Pokiaľ zistíte, že názov účtu či heslo vášho účtu ASUS bolo zneužité, okamžite sa na nás obráťte. ASUS môže pozastaviť alebo ukončiť oprávnenie k prihláseniu vášho účtu člena ASUS s týmto názvom alebo heslom k účtu (alebo jeho častí) a odstrániť vaše osobné údaje týkajúce sa vášho účtu ASUS.

  7.2 Aktualizujte svoje produkty a používajte najnovšie dostupné aktualizácie zabezpečenia pre váš softvér a použite také nástroje, ako sú skenery vírov alebo spywaru.

  7.3 Pokiaľ zistíte technickú zraniteľnosť týkajúcu sa produktov a služieb spoločnosti ASUS, neváhajte nás kontaktovať na privacy@asus.com  8. Ako spravovať osobná údaje

  Tento odsek uvádza, že pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo žiadosti o vaše osobné údaje zhroma ždené firmou ASUS, môžete sa prihlásiť k “účtu ASUS” alebo spravovať nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia na konkrétnych produktoch a službách spoločnosti ASUS, ktoré používate. Tiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom portálu “Požiadavka zákazníka na osobné údaje” na oficiálnych stránkach spoločnosti ASUS alebo e-mailom na adrese privacy@asus.com.

  8.1 Členský účet ASUS

  1. Pre zaistenie poskytnutia zodpovedajúcich produktov a služieb spoločností ASUS prosím uveďte pod svojim členským účtom ASUS svoje skutočné, presné, aktuálne a úplné osobné údaje.
  2. Údaje zadané vo svojom členskom účte ASUS môžete zobraziť a zmeniť tak, že sa prihlásite do členského účtu a údaje či nastavenia zmeníte podľa svojej potreby.
  3. Ak sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť zo služieb ASUS eDM a upozornenie na novinky, najnovšie produkty a služby spoločnosti ASUS, môžete zmeniť nastavenie prihlásením do účtu ASUS nájdete “Prihlásiť” v ľavom stĺpci vyberte “ÁNO” alebo “NIE”. Pokiaľ vyberiete “NIE” pre odhlásenie, prosím majte na pamäti, že tento proces môže zabrať až dva pracovné dni.

  8.2 Produkty a služby ASUS

  Pokiaľ používate produkty či služby spoločnosti ASUS, máte možnosť voľby povoliť alebo zakázať zdieľanie osobných údajov so spoločnosťou ASUS prostredníctvom nastavení súvisiacich s ochranou osobných údajov v týchto konkrétnych produktoch a službách spoločnosti ASUS.


  8.3 Nastavenie cookies (viď “Ako spravovať nastavenie súborov cookies”  “Cookies a podobné technológie” v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.)

  1. Nastavenie cookies vo svojom prehliadači môžete spravovať prostredníctvom prehliadača, ktorý máte nainštalovaný, aby ste mohli kedykoľvek prijať, zablokovať alebo zmazať niektoré alebo všetky súbory cookies (napríklad cookies tretích strán) alebo prijať ďalšie nastavenie.
  2. Pokiaľ si neprajete, aby vám spoločnosť ASUS poskytovala personalizované marketingové služby a inzerciu prostredníctvom súborov cookies tretích strán, môžete kedykoľvek zablokovať alebo zmazať súbory cookies týchto tretích strán prostredníctvom prehliadača.

  8.4 Obráťte sa na spoločnosť ASUS ohľadne správy vašich osobných údajov

  Pokiaľ máte akékoľvek otázky či požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov na vašom členskom účte ASUS alebo iných osobných údajov zhromaždených spoločnosťou ASUS ako žiadosť o prístup, opravu, sťahovanie, blokovanie, zmazanie, zamietnutie spoločnosti ASUS za použitie niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov (napríklad nás môžete kontaktovať, pokiaľ sa domnievate, že spoločnosť ASUS môže neoprávnene zhromažďovať a používať vaše osobné údaje) a obmedziť spoločnosti ASUS používanie vašich osobných údajov za určitých okolností (napr. pokiaľ si neprajete, aby vaše osobné údaje boli analyzované) môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom portálu “Požiadavka zákazníka na osobné údaje” na oficiálnych stránkach spoločnosti ASUS alebo e-mailom na adrese privacy@asus.com

  Pokiaľ ste súhlasili s tým, že spoločnosť ASUS zhromažďuje vaše osobné údaje prostredníctvom produktov a služieb spoločnosti ASUS, môžete kedykoľvek slobodne odvolať tento svoj súhlas tým, že zmeníte nastavenie týkajúce sa ochrany súkromia v konkrétnych produktoch a službách spoločnosti ASUS (viď 8.2 v týchto zásadách ochrany osobných údajov). Spoločnosť ASUS zastaví zhromažďovanie vašich osobných údajov a uchová iba údaje zhromaždené pred podaním tejto žiadosti o stiahnutie.


  8.5 Kedykoľvek používate produkty a služby spoločnosti ASUS, snažíme sa zachovať správnosť vašich osobných údajov a chrániť vaše osobné údaje pred akýmkoľvek náhodným alebo škodlivým zničením. Vaším požiadavkám ohľadne vašich osobných údajov sa budeme snažiť vyhovieť, pravdepodobne však nebudeme schopní splniť vyššie uvedené požiadavky v jednej z nasledujúcich situácií:

  1. Podľa požiadaviek alebo povolení patričných zákonov o aplikácii;
  2. Pre legitimné obchodné účely;
  3. Neodôvodniteľné sa opakujúce požiadavky, ktoré vyžadujú neprimerané technické úsilie a zdroje, napríklad vývoj nového systému alebo zásadnú zmenu stávajúcich postupov;
  4. Pri potenciálnom ohrození súkromia ostatných;


  9. Ochrana osobných údajov neplnoletých

  Tento odsek vysvetľuje, že pre ochranu súkromia neplnoletých, pokiaľ ste neplnoletý, požiadajte o súhlas vašich rodičov (alebo zákonného zástupcu) skôr, než poskytnete svoje osobné údaje spoločnosti ASUS. Pokiaľ by vaši rodičia (alebo zákonný zástupca) chceli spravovať vaše osobné údaje, môžu nás kontaktovať prostredníctvom rozhrania “Požiadavka zákazníka na osobné údaje” na oficiálnych stránkach spoločnosti ASUS alebo e-mailom na adrese privacy@asus.com

  Vedome nezískavame osobné údaje od dieťaťa mladšieho šestnásť (16) rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii bez súhlasu rodičov. Žiadame rodičov (alebo zákonných zástupcov), aby sa pri používaní produktov a služieb ASUS aktívne podieľali na on-line aktivitách a záujmoch dieťaťa.
  Pokiaľ ste dieťa, požiadajte o súhlas rodičov pred použitím produktov a služieb spoločnosti ASUS. Vaše osobné údaje môžete predať iba s rodičovským súhlasom (alebo zákonným zástupcom). Vaši rodičia (alebo zákonný zástupca) nás môžu kontaktovať prostredníctvom “Požiadaviek zákazníka na osobné údaje” na oficiálnych stránkach spoločnosti ASUS alebo e-mailom na adrese privacy@asus.com za účelom odvolania alebo zrušenia akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu, požiadavku na prístup, opravu, blokovanie, odstránenie. Napríklad nás vaši rodičia (alebo zákonný zástupca) môžu kontaktovať, pokiaľ sa domnievajú, že spoločnosť ASUS neoprávnene zhromažďuje a používa vaše osobné údaje. Môžu tak obmedziť používanie vašich osobných údajov v rámci niektorých okolností (napr. vaši rodičia (alebo zákonný zástupca) nás môžu kontaktovať, pokiaľ si neprajú, aby vaše osobné údaje boli analyzované).


  10. Citlivé osobné údaje

  Spoločnosť ASUS vás nikdy nebude žiadať o poskytnutie citlivých osobných údajov, ako sú údaje o vašom lekárskom alebo zdravotnom zázname, politické, náboženské alebo filozofické presvedčenie, trestné činy (údajné alebo spáchané), trestné odsúdenie, rasový alebo etnický pôvod, členstvo v odborových organizáciách, orientácii, sexuálnej histórii, chovaní alebo genetické dáta. Také citlivé osobné dáta nám za žiadnych okolností neposkytujte.


  11. Zmeny zásad ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS

  Pravidlá ochrany osobných údajov sa postupom času môžu zmeniť. Veľmi preto odporúčame pravidelne kontrolovať zásady ochrany súkromia zverejnené na našich webových stránkach. Prístup alebo používanie našich produktov a služieb po aktualizácii zásad ochrany osobných údajov bude spoločnosť ASUS považovať za súhlas s dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov, aj aktualizácií. Najnovšia verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke; upozorníme vás na významné zmeny, ako je upozornenie prostredníctvom e-mailu. Môžete vždy skontrolovať "aktualizovaný čas" v dolnej časti najnovšej verzie zásad ochrany osobných údajov.


  12. Kontakt

  Pokiaľ máte akékoľvek otázky, žiadosti, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov alebo pokiaľ sa domnievate, že spoločnosť ASUS nedodržuje zásady ochrany súkromia, neváhajte nás kontaktovať. Pokiaľ sa domnievate, že sa náležite nezaoberáme otázkami súvisiacimi s vašimi osobnými údajmi zhromaždenými spoločnosťou ASUS, uvedomte si, že máte právo podať sťažnosť u orgánov štátnej správy, ktoré sa zaoberajú ochranou osobných údajov vo vašej zemi.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Príjemca: Výbor na ochranu osobných údajov
  Adresa: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Tchaj-wan
  Email: privacy@asus.com
  Aktualizované 23. mája 2018 Výborom pre ochranu osobných údajov spoločnosti ASUS