เกี่ยวกับ เอซุส

  รายชื่อศูนย์บริการลูกค้า
  ภาคกลาง
  1 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส (พระราม 9)
  ที่อยู่
  65/3 อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม9
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  เบอร์ติดต่อ 02-401-1717 (call center)
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 9:00-18:00
  สินค้า All Products
  จุดบริการรับส่งซ่อม Wireless
  หมายเหตุ -
  2 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส (เซียร์ รังสิต)
  ที่อยู่
  เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ห้องFA001 เลขที่99 หมู่8 ถนนพหลโยธิน
  แขวงคูคต เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12130
  เบอร์ติดต่อ 02-401-1717 (call center)
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันอาทิตย์ 10:30-19:30
  สินค้า All Products
  จุดบริการรับส่งซ่อม Wireless
  หมายเหตุ -
  3 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (กรุงเทพฯ)
  ที่อยู่
  433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพฯ 10230
  เบอร์ติดต่อ 02-553-8888
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  4 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (พันธุ์ทิพย์)
  ที่อยู่
  อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 ห้องเลขที่ 51028, 51028/1
  ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  เบอร์ติดต่อ 02-656-6171-2
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันอาทิตย์ 10:00 - 19:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  5 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (กรุงเทพฯ)
  ที่อยู่
  88/1 หมู่2 ถนนพัฒนาชนบท3
  แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  เบอร์ติดต่อ 02-138-9666
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  6 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (พันธุ์ทิพย์)
  ที่อยู่
  อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น5 ห้องเลขที่51021-51022 ถนนเพชรบุรี
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  เบอร์ติดต่อ 02-656-6037
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 10:00-19:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  7 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส (ฟอร์จูนทาวน์ พระรามเก้า)
  ที่อยู่
  อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น2 ห้องเลขที่003
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  เบอร์ติดต่อ 02-641-1812-4
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 10:00-19:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ
  8 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส (เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  ที่อยู่
  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ห้อง H14 ชั้น 5 30/39-50 หมู่ 2
  ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  เบอร์ติดต่อ 098-256-5636
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันอาทิตย์ 10:30 - 20:30
  สินค้า ZenFone / PadFone / EeePad
  Notebook / EeePC / Mother Board / Graphic Card / Wireless
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card
  หมายเหตุ -
  9 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส(รัตนาธิเบศร์)
  ที่อยู่
  เลขที่ 68/104 (อาคารพาณิชย์เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)ถนนรัตนาธิเบศร์
  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  เบอร์ติดต่อ 099-2874457-59
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 10:00 - 19:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  Mother Board / Graphic Card / Wireless
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -
  10 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (ระยอง)
  ที่อยู่
  18/34 หมู่1 ถนนราชชุมพล
  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
  เบอร์ติดต่อ 091-576-3731
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  11 ศูนย์บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  ที่อยู่
  253 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
  ตราด 23000
  เบอร์ติดต่อ 039 523-090
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.30-17.30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  ภาคเหนือ
  1 ศูนย์บริการ ศูนย์บริการเอซุส (เชียงใหม่)
  ที่อยู่
  49/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์, หมู่ 3,
  ตำบลฟ้าฮ่าม, ซุปเปอร์ไฮเวย์, เชียงใหม่ 50000
  เบอร์ติดต่อ 053-241918, 053-241887
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8:00 - 17:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad / Wireless
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card
  หมายเหตุ -
  2 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (เชียงใหม่)
  ที่อยู่
  133 หมู่1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด,
  ตำบลป่าแดด, อำเภอเมือง, จ.เชียงใหม่ 50100
  เบอร์ติดต่อ 053-903634-5, 053-903673-4
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  3 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (เชียงใหม่)
  ที่อยู่
  2/1 หมู่3, ถนนเชียงใหม่-ลำปาง,
  ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50300
  เบอร์ติดต่อ 053-409482-5
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  4 ศูนย์บริการ เชียงรายเทคโนคอม
  ที่อยู่
  25 ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง
  จ.เชียงราย 57000
  เบอร์ติดต่อ 053-745121
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30-18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  5 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (พิษณุโลก)
  ที่อยู่
  117/7 ถนนพระองค์ดำ,
  ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก 65000
  เบอร์ติดต่อ 055-212323-6
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  6 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (พิษณุโลก)
  ที่อยู่
  234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2
  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  เบอร์ติดต่อ 055-248999
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  7 ศูนย์บริการ โกลด์ พีซี พาร์ทเนอร์ชิพ
  ที่อยู่
  1007/20 พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
  จ.พะเยา 56000
  เบอร์ติดต่อ 054-411220
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 9:00 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  8 ศูนย์บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์
  ที่อยู่
  6/33-34 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง
  อำเภอเมืองตาก ตาก 63000
  เบอร์ติดต่อ 055-516837-8
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.00-18.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  9 ศูนย์บริการ บริษัท วัชระคอมพิวเตอร์ แอนด์ เนทเวอร์ค จำกัด
  ที่อยู่
  1016/18 หมู่9 ตำบลนครสวรรค์ตก
  อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
  เบอร์ติดต่อ 056-334070
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30-18.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  10 ศูนย์บริการ ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด
  ที่อยู่
  1/31-33 ถนนสำราญรื่น
  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
  เบอร์ติดต่อ 055-414227-9
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30-18.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  ภาคใต้
  1 ศูนย์บริการ อีดีเอส (นครศรีธรรมราช)
  ที่อยู่
  214 ถนนวันดีโฆสิตกุลพร, ตำบลในเมือง,
  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
  เบอร์ติดต่อ 075-432316, 075-432396
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -
  2 ศูนย์บริการ บริษัท เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย จำกัด
  ที่อยู่
  183/15 ถนนพังงา,
  ตำบลตลาดใหญ่, อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  เบอร์ติดต่อ 076-233788-9
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD / Wireless
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card
  หมายเหตุ -
  3 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (หาดใหญ่)
  ที่อยู่
  85 ซอย10 (เพชรเกษม)
  ตำบลหาดใหญ่, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  เบอร์ติดต่อ 074-344551-2
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  4 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (สุราษฏร์ธานี)
  ที่อยู่
  412/8 ถนนตลาดใหม่,
  ตำบลตลาด, อ.เมืองสุราษฏร์ธานี, สุราษฏร์ธานี 84000
  เบอร์ติดต่อ 077-217907-10
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  5 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (หาดใหญ่)
  ที่อยู่
  38, 40 ถ.โชติวิทยะกุล 3
  ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ อำเภอสงขลา จ.สงขลา 90110
  เบอร์ติดต่อ 074-429372-5
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  6 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (สุราษฏร์ธานี)
  ที่อยู่
  299/6-7 ถ.ตลาดใหม่
  ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  เบอร์ติดต่อ 077-212932-3
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  7 ศูนย์บริการ ระนอง ออนไลน์
  ที่อยู่
  32/7 ถ.กำลังทรัพย์
  ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง, 85000
  เบอร์ติดต่อ 077-813-237-8
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  8 ศูนย์บริการ แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
  ที่อยู่
  127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
  ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
  เบอร์ติดต่อ 077-571361
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.30-17.30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  9 ศูนย์บริการ ออลอินวันเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส
  ที่อยู่
  283/5 ถนนวิระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา
  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง 93000
  เบอร์ติดต่อ 074-610823
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.30-16.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  10 ศูนย์บริการ บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด
  ที่อยู่
  88/23-24 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ
  อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  เบอร์ติดต่อ 075-612771
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.30-18.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  11 ศูนย์บริการ บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด
  ที่อยู่
  37 ถนนผังเมือง4 ตำบลสะเตง
  อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
  เบอร์ติดต่อ 073-257710
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 8.30-16.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  All In One / Desktop / LCD
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (ขอนแก่น)
  ที่อยู่
  126/54 ถนนมิตรภาพ (แยกมลิวรรณ),
  ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  เบอร์ติดต่อ 043-333978-80
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  2 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (ขอนแก่น)
  ที่อยู่
  672/42-44 ถ.กลางเมือง
  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  เบอร์ติดต่อ 043-322750-1
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  3 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (นครราชสีมา)
  ที่อยู่
  1630/10 ถนนมิตรภาพ,
  ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  เบอร์ติดต่อ 044-262520-3
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  4 ศูนย์บริการ ซินเน็ค (นครราชสีมา)
  ที่อยู่
  1135/7-8 ถ.สุรนารายณ์
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  เบอร์ติดต่อ 044-271365
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 17:30
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม -
  หมายเหตุ -

  5 ศูนย์บริการ วีเซิร์ฟพลัส (หนองคาย)
  ที่อยู่
  220/36 หมู่ 3 ถนนเสด็จ,
  ตำบลมีชัย, อำเภอเมือง จ.หนองคาย 43000
  เบอร์ติดต่อ 042-464272-4
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30 - 18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  6 ศูนย์บริการ หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
  ที่อยู่
  42, 44, 46, ถนน พโลชัย1
  ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  เบอร์ติดต่อ 045-262732, 045-261463, 045-261986
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ 8:30-18:00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  7 ศูนย์บริการ บริษัท ดิจิตอล คอร์เปอเรสซิสเต็มส์ จำกัด
  ที่อยู่
  551/35-39 ถนนผดุงพานิช
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
  เบอร์ติดต่อ 043-516-199
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 9.00-20.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  8 ศูนย์บริการ บริษัท ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่
  1773/79-80 ถนน ต.พัฒนา
  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  เบอร์ติดต่อ 042-733-595
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 9.00-20.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -
  9 ศูนย์บริการ บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด
  ที่อยู่
  329-335 ถนนหนองดุม
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  เบอร์ติดต่อ 044-514-224
  เวลาทำการ วันจันทร์- วันเสาร์ 08.30-18.00
  สินค้า Notebook / EeePC / ZenFone / PadFone / EeePad
  จุดบริการรับส่งซ่อม Mother Board / Graphic Card / Wireless
  หมายเหตุ -