เกี่ยวกับ เอซุส

  อัตราค่าบริการงานซ่อมสินค้าหมดระยะประกันหรือนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน  ศูนย์บริการเอซุส พระรามเก้า
  (อาคารชำนาญเพ็ญชาติ)
  ผลิตภัณฑ์
  ตรวจเช็คเบื้องต้น
  (NTF)
  ตรวจเช็คเบื้องต้น
  (Non-NTF, ปฎิเสธการซ่อม)
  ค่าบริการงานซ่อม
  Notebook ไม่มีค่าใช้จ่าย 300 700
  AIO/EBOX/Vivo PC ไม่มีค่าใช้จ่าย 300 700
  Desktop ไม่มีค่าใช้จ่าย 300 500
  LCD-M ไม่มีค่าใช้จ่าย 300 500
  EeePC ไม่มีค่าใช้จ่าย 250 500
  EEEBook ไม่มีค่าใช้จ่าย 250 500
  PAD ไม่มีค่าใช้จ่าย 100 500
  ZenFone ไม่มีค่าใช้จ่าย 100 500
  PadFone ไม่มีค่าใช้จ่าย 100 500


  ศูนย์บริการเอซุส
  (เชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์)

  ศูนย์บริการเอซุส
  (รัตนาธิเบศร์)
  ผลิตภัณฑ์
  ตรวจเช็คเบื้องต้น
  ปฏิเสธการซ่อม
  ค่าบริการงานซ่อม
  Notebook 321 749
  EeePC 268 642
  EEEBOOK 268 642
  PAD 107 535
  ZenFone 107 535
  PadFone 107 535
  ศูนย์บริการเอซุส พระรามเก้า
  (อาคารฟอร์จูนทาวน์)


  และ
  ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส
  (ทุกสาขา)
  ผลิตภัณฑ์
  ตรวจเช็คเบื้องต้น
  ปฏิเสธการซ่อม
  ค่าบริการงานซ่อม
  Notebook 300 700
  AIO/EBOX/Vivo PC 300 700
  Desktop 300 700
  LCD-M 300 700
  EeePC 250 600
  EEEBook 250 600
  PAD 100 500
  ZenFone 100 500
  PadFone 100 500


  ศูนย์บริการซินเน็ค
  (ทุกสาขา)
  ผลิตภัณฑ์
  ตรวจเช็คเบื้องต้น
  ปฏิเสธการซ่อม
  ค่าบริการงานซ่อม
  Notebook 321 749
  EeePC 268 642
  EEEBOOK 268 642
  PAD 107 535
  ZenFone 107 535
  PadFone 107 535
  หมายเหตุ:
  1. ในกรณีตรวจเช็คแล้วไม่พบอาการเสียหรือความผิดปกติของตัวเครื่อง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากทุกศูนย์บริการ
  2. ราคาข้างต้นเป็นค่าบริการงานซ่อมอย่างเดียว ซึ่งยังไม่รวมค่าอะไหล่ หรือ อื่นๆ
  3. ราคาข้างต้นรวม Vat 7%