เมนบอร์ด
  PRIME Z390-A

  BT Quality

  If we were looking for the best and fastest, the PRIME Z390-A would be the first choice. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/2004/15640/A_setting_FFF_1_90_end_80.png BTech
  SERBIA
  BTech
  07/17/2019

  เมนบอร์ด
  TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

  AXE Pladinum

  Because of their performance, the ROG STRIX X570-E GAMING and TUF GAMING X570-PLUS WIFI motherboards have earned AXE Platinum award. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/2004/8321.jpg PCAXE
  SERBIA
  PCAXE
  07/12/2019

  เมนบอร์ด
  ROG Strix X570-E Gaming

  AXE Platinum

  Because of their performance, the ROG STRIX X570-E GAMING and TUF GAMING X570-PLUS WIFI motherboards have earned AXE Platinum award. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/2004/8321.jpg PCAXE
  SERBIA
  PCAXE
  07/12/2019

  เมนบอร์ด
  ROG Crosshair VIII Formula

  AXE DIAMOND

  Because of their performance, the ROG Crosshair VIII Formula, as well as the ROG Crosshair VIII Hero, have earned AXE Diamond AWARD. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/2004/8601.jpg PCAXE
  SERBIA
  PCAXE
  07/09/2019

  เมนบอร์ด
  ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)

  AXE DIAMOND

  Zbog svojih performansi, ROG Crosshair VIII Formula, kao i ROG Crosshair VIII Hero, su zavrednele AXE Diamond priznanje! รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/2004/8601.jpg PCAXE
  SERBIA
  PCAXE
  07/09/2019