อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
  RT-AX92U

  editor's choice

  華碩RT-AC92U AC6100 (2 Pack套裝組),是11ax高階機種的不二選,能與既有11ax和11ac的AiMesh路由器一起串連,以輕鬆建構個人雲與網狀網路,滿足商用辦公室與高階玩家們的需求。PCDIY!在此特別推薦。
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1349/12335.jpg PC DIY!
  TAIWAN
  PC DIY!
  06/01/2019