Networking
  AiMesh AC1900 WiFi System (RT-AC67U 2 Pack)

  Best Performance

  ช่วยยกระดับการเชื่อมต่อภายในบ้านมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถแสดงความต่างมากขึ้นหากใช้งานในบ้านหรือบริเวณที่ทำงานที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าและมีซอกมุม รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  12/05/2018

  Networking
  AiMesh AC1900 WiFi System (RT-AC67U 2 Pack)

  Best Innovation

  ตั้งค่าง่ายผ่านแอพโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่มีมาให้ใช้อย่างครบครัน รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1350/8069.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  12/05/2018