เด็สก์ทอป (Desktop)
  Mini PC PB60

  Best Performance

  ประสิทธิการการทำงานเท่าเทียมกับ Desktop PC ขนาดปกติ แต่ประหยัดพื้นที่และประหยัดพลังงานกว่ามาก รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  05/10/2019

  เด็สก์ทอป (Desktop)
  Mini PC PB60

  Best Value

  การออกแบบที่เล็กกระทัดรัดและประหยัดพลังงานงาน ง่ายต่อการอัพเกรดอุปกรณ์ภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1350/6950.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  05/10/2019