อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
  ROG Rapture GT-AX11000

  PCM Editor's Choice 2019

  完美速度和功能
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1272/15285/A_setting_FFF_1_90_end_80.png PC Market
  HONG KONG
  PC Market
  01/25/2019

  อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
  RT-AX88U

  e-zone Choice

  穩定、快速網絡
  https://www.asus.com/media/images/award_logo/1272/9442.jpg e-zone
  HONG KONG
  e-zone
  01/14/2019