จัดเรียงและกรอง
VivoWatch
VivoWatch
health tracker
จัดเรียงและกรอง
ลบทั้งหมด
By Series
เพิ่มเติม
Online Availability
เพิ่มเติม
ยกเลิก
ปรับใช้
กลับไปที่ตัวกรอง

VivoWatch

ASUS VivoWatch is the world's first wearable health tracker to integrate a pair of medical-grade ECG and PPG sensors as well as ASUS HealthAI technology, providing 24/7 health trend tracking and data analysis as well as personalized health tips and fitness tracking functionality in a compact and lightweight device.

ดูทั้งหมด VivoWatch