แจ้งแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหนังสือแนะนำสินค้า

    02/13/2020

    บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด ขออภัยสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของสินค้า ZenBook 15 (UX534FTC-AA074T) ที่ระบุไว้ในหนังสือแนะนำสินค้า (Product Guide) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 15 ที่ระบุข้อมูลว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home