PadFone Stylus Headset

  PadFone Stylus Headset

  สไตลัส ที่สามารถเป็นชุดหูฟังได้

 • วาด เขียน และสามารถรับโทรศัพท์ได้
 • มีระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • สามารถใช้สนทนาได้ต่อเนื่องยาวนาน 7 ชั่วโมง
 • Download DataSheet

   ปากกาสไตลัสที่สามารถใช้เป็นหูฟังได้

   นอกจากการใช้งาน วาดเขียนแล้วยังสามารถใช้รับโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ The PadFone Stylus Headset มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือน ซึ่ง PadFone จะสั่นและมีเสียงร้องให้คุณรู้ เมื่อไม่พบ ปากกาสไตลัส