ก้าวทันการศึกษาแห่งอนาคต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
  ASUS ExpertCenter D3 Tower (D300TA)


  ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ การมีความพร้อมด้านเครือข่ายโทรคมนาคม และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ก็ทำให้การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นความสำคัญในการวางพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน ไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนของครูผู้สอนให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้ปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน


  เทคโนโลยีกับสถานศึกษาที่เดินไปข้างหน้าพร้อมกัน

  อาจารย์อาสนี มณีจันทร์ทอง และอาจารย์สุนิสา ทันจันทร์ ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เล่าว่าการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากโรงเรียนเล็งเห็นว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเลือกศึกษาต่อในสาขาใด หรือทำงานในวิชาชีพใดก็ตาม


  “เมื่อจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เราต้องคำนึงถึงความทนทานเป็นอันต้นๆ ส่วนเรื่องความมั่นใจในด้านอื่น ASUS เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานและคุ้มค่าแน่นอน”


  “โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นลำดับต้นๆ เรามีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 30 เครื่อง นอกจากใช้ในการเรียนแล้ว ก็ให้ความสำคัญกับการใช้งานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วย เหตุนี้จึงมีการจัดอบรมครูสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่โรงเรียนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดหลักสูตรในโครงการพิเศษทวิศึกษา ก็ทำให้มีนักเรียนอีกกลุ่มที่จะได้เรียนเพื่อการใช้งานในโปรแกรมระดับสูงขึ้น อย่างนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะต้องเรียนทั้งการทำกราฟิก การเขียนโปรแกรม การตัดต่อ วันนี้คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน”


  อาจารย์ทั้งสองท่านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 การเรียนออนไลน์ได้เกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่นก็ทำให้ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการสอนของตนมากขึ้นตามไปด้วย “เราฝึกอบรมครูในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น ทั้งการใช้โปรแกรม การตัดต่อวิดีโอ การประชุมออนไลน์ โดยเลือกใช้โปรแกรมที่ครูผู้สอนใช้งานง่าย และนักเรียนเองก็เลือกใช้ได้ง่ายด้วย อย่างช่วงที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน ก็สามารถเรียนด้วยการชมสด ผ่านทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน และมือถือ ไปจนถึงระบบ VRTV”  คอมพิวเตอร์ที่ “ใช่” คือหัวใจการศึกษา

  อาจารย์สุนิสาให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนักเรียนทุกคนของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จะต้องได้เรียนในวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6 และในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง ก็จะเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรงสำหรับนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย


  “ปัจจุบันเรามีห้องคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นระดับชั้น ห้องสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก็จะลงโปรแกรมพื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉพาะ ส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่ต้องใช้งานโปรแกรมที่สูงขึ้น ก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์ที่แยกเฉพาะการใช้ด้านกราฟฟิกระดับสูงขึ้นไว้ให้ ซึ่งสเปคคอมพิวเตอร์ในแต่ละห้องจะแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนก็ต้องมีความทนทานสูง เราจึงมองที่ ASUS ExpertCenter D3 Tower D300TA เป็นอันดับแรกๆ ด้วย ส่วนเนื่องจากความโดดเด่นเรื่องความทนทาน และสเปคที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง”  จากการเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ASUS เป็นการส่วนตัวมายาวนาน ยังทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านมั่นใจในชื่อแบรนด์ ASUS และเมื่อต้องตัดสินใจเลือก ASUS ExpertCenter D3 Tower (D300TA) ก็ตอบโจทย์ในหลายเหตุผล ตั้งแต่สเปคที่รองรับการใช้งานเอกสารทั่วไป ไปจนถึงงานกราฟิกระดับสูงที่ต้องการเครื่องสเปคแรง ขณะเดียวกันก็ยังมีซีพียูให้เลือกได้ทั้ง Intel Core i3, i5 และ i7 พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบครัน  ในฐานะผู้ใช้งานจริง อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “โดยส่วนตัวใช้คอมพิวเตอร์ ASUS มายาวนาน และชื่นชอบเรื่องความทนทาน จริงๆ นอกจากสเปคที่ตอบโจทย์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนมีความจำเป็นมากที่จะต้องทนทาน เนื่องจากในแต่วันมีการเรียนการสอนค่อนข้างมาก และมีนักเรียนหลากหลายหมุนเวียนเข้ามาใช้งาน ดังนั้นเมื่อจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เราจึงต้องคำนึงถึงความทนทานเป็นอันต้นๆ เสมอ ส่วนเรื่องความมั่นใจในด้านอื่นๆ ASUS เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานและคุ้มค่าแน่นอน”


  รายละเอียดเพิ่มเติม : ExpertCenter D300TA