คำแนะนำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เอซุส

  คำแนะนำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เอซุส

  พวกเราใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเอซุสปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าพวกเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงมาตรการป้องกันความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพวกเรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของพวกเราในเรื่องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เอซุสจะถูกนำไปใช้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่องโหว่ในความปลอดภัย หรือปัญหาอื่นๆ ที่ท่านแจ้งมา ขั้นตอนนี้ อาจรวมไปถึงการติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  วิธีการแจ้งช่องโหว่ในความปลอดภัยหรือปัญหาถึงเอซุส

  พวกเรายินดีรับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้น และเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และพวกเราขอเชิญชวน ให้ท่านติดต่อพวกเราเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ security@asus.com เพื่อให้พวกเราสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โปรดใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมล์ของท่าน :

  1.ชื่อเต็มของท่าน และวิธีการติดต่อท่าน ทั้งนี้ สามารถเป็นอีเมล์แอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใดที่ท่านสะดวกและพวกเราสามารถติดต่อท่านได้หากท่านให้เบอร์โทรศัพท์ โปรดใส่รหัสประเทศ รหัศพื้นที่ และเบอร์ต่อ (ถ้ามี)
  2.ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านประสงค์จะแจ้ง ซึ่งควรจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:
  a.ชื่อบริการหรือระบบของเอซุสที่ท่านประสบปัญหา
  b.ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขโมเดลของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับผลกระทบ
  c.ชื่อ ลักษณะ และเลขเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ของเอซุสที่ได้รับผลกระทบ
  d.ลักษณะโดยละเอียดของปัญหา รวมถึงข้อมูลความเป็นมาที่ท่านเชื่อว่าเกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจช่วยให้พวกเราจำลองและ/หรือแก้ไขปัญหา

  แนวทางการแจ้งปัญหาอย่างรับผิดชอบ

  เอซุสซาบซึ้งทุกๆ การสนับสนุนจากลูกค้าและชุมชนเอซุสที่กว้างขวางในการช่วยปรับปรุงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา อย่างไรก็ตาม พวกเราใคร่ขอให้ท่านกระทำการอย่างรับผิดชอบและตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อมีการสอบสวนหรือแจ้งปัญหาใดๆ

  1. อย่าพยายามเข้าหรือดัดแปลงบริการระบบผลิตภัณฑ์ หรือ ซอฟท์แวร์ของเอซุสโดยไม่มีอำนาจ
  2. อย่าเปิดเผย หรือ ดัดแปลงทำลาย หรือ ใช้ข้อมูลที่ท่านพบไปในทางที่ผิด
  3. ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้หรือได้รับจากบุคคลใดๆ เกี่ยวกับปัญหาที่รายงานจะต้องเก็บรักษาเป็นความลับ

  จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

  เมื่อพวกเราแก้ปัญหาที่ได้รับรายงานมาแล้วพวกเราจะจัดวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบพวกเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรก และจะจัดวิธีแก้ปัญหาให้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เอซุสจะคงไว้ซึ่งรายการการอัพเดทซอฟท์แวร์ล่าสุด ตลอดจนลักษณะของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะแจ้งลูกค้าเมื่อเป็นไปได้แต่พวกเราก็แนะนำให้ลูกค้าเข้าไปที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับทราบถึงการอัพเดทล่าสุด

  คำขอบคุณ

  พวกเราขอขอบคุณบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบต่อพวกเราพวกเขาเป็นผู้รายงานรายแรกที่แจ้งช่องโหว่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับความยินยอมให้แก้ไขโดยบริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ อิงค์ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีสำหรับการแสดงให้เห็นถึงทักษะทางเทคนิค ความรู้ด้านความปลอดภัย และการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบของท่าน