Case Studies

ASUS D340MC ประสิทธิภาพแห่งเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาไทย
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์หลักในการส่งเสริมผู้เรียนรอบด้าน ผู้อำนวยการ ยงยุทธ สงพะโย กล่าวว่าภายในปี 2564 นี้ โรงเรียนมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะต้องมีทั้งศักยภาพ และเป็นพลโลกที่มีคุณธรรม รวมถึงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า วันนี้เป็นยุคดิจิทัลมีผลทำให้การทำงานด้านต่างๆ มีความรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญ มากขึ้นเรื่อยๆ ในภาคการศึกษานั้น เรามีนโยบายหนึ่งที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มเติมให้มีการเรียนการสอนที่สำคัญ อย่างการเรียนเขียนโค้ด (Coding) รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เรื่องบทบาทของ AI ในอนาคต ถ้าหากเราไม่เตรียมความพร้อมนักเรียน หรือส่งเสริมการศึกษาด้านนี้ ผู้เรียนของเราอาจเสียเปรียบในเวทีการแข่งขันระดับโลกได้ โรงเรียนจึงมีแผนที่จะบริการคอมพิวเตอร์ให้ทั่วถึงและพอเพียงสำหรับนักเรียนทุกคน”


พื้นฐานในวันนี้ คืออนาคตที่งดงาม


ที่ผ่านมาโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนเขียนโค้ด (Coding) ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเน้นการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน โดยเริ่มที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนจะขยายเพิ่มเติมในอนาคต แต่ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานยังมีไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน ส่งผลต่อความไม่สะดวกในการเรียน และอาจทำให้นักเรียนขาดแรงจูงใจ นอกจากนี้พื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีผลต่อความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ก็นับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี แต่ไม่ว่าจะ อย่างไรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความทนทานสูง ก็จำเป็นอย่างมากสำหรับแวดวงการศึกษา
โดดเด่นที่สเปก ความทนทาน และบริการเป็นเลิศ

สำหรับวันนี้ เป้าหมายในอนาคตของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา นอกจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนแล้ว ยังวางแผนที่จะการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปปรับใช้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่นจากเดิมที่การเรียนการสอนในรายวิชา ‘ดิจิทัลเบื้องต้น’ มีเฉพาะกับนักเรียนสายอาชีพ อนาคตก็จะขยายเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในทุกหลักสูตร เนื่องจากเล็งเห็นว่าความรู้เรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับชีวิตการทำงานในวันข้างหน้า นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งให้เมื่อจะเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สเปกที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็น “เหตุผลที่โรงเรียนเลือก ASUS มาจากการประเมินเรื่องคุณภาพและราคาเป็นสำคัญด้วย เพราะหากเปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่มราคาระดับเดียวกันแล้ว จะพบว่า ASUS เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นและเหนือกว่าในหลายด้าน อย่างเครื่อง Notebook ที่ผมใช้อยู่ก็เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม และมีความทนทาน แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ ASUS สร้างความประทับใจให้ได้มากที่สุดก็คือ บริการหลังการขาย ด้วยเหตุนี้เมื่อโรงเรียนมีความต้องการจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ASUS จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ส่วนเหตุผลที่เลือกรุ่น D340MC เนื่องจากสเปกของเครื่องเหมาะสมต่อการใช้งาน”
ผู้อำนวยการกล่าวเสริมถึงเหตุผลของการเลือกครั้งนี้อีกว่า มาจากความลงตัวระหว่างปัจจัยในการเลือกหลายด้านด้วย “ความที่โรงเรียนมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมและคุ้มค่า จึงมีความสำคัญมาก โดยแนวคิด 3 ประการที่เราระลึกถึงเสมอ เมื่อต้องเลือกสิ่งใดก็ตามให้โรงเรียน คือ 1) ต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 2) เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และ 3) เกิดประโยชน์ต่อครู นอกจากนี้หากเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ด้วยย่อมเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นหากย้อนกลับไปถามถึงเหตุผลในการเลือก ก็จะพบว่เราเลือกตามความเหมาะสมและตอบโจทย์ผู้เรียนและผู้สอน ขณะเดียวกันหากสามารถสานต่อสิ่งใดไปถึงถึงชุมชนได้อีกก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้เหตุผลในการเลือกครั้งนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ในแง่ของงบประมาณที่เหมาะสมลงตัวอีกด้วย”


การพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากขาดการพัฒนาด้านเครื่องมือไปควบคู่กัน Asus Thailand จึงมีความภูมิใจ ที่ได้ร่วมสานพันธกิจที่สำคัญ ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในวงการการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยการส่งมอบคุณภาพที่คุ้มค่าผ่านผลิตภัณฑ์ Asus ต่อไปอย่างเต็มกำลัง ดั่งที่ ดร. ชาคริส กล่าวย้ำไว้ว่า “ในศตวรรษที่ 21 นี้ นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ทุกคน ต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเอาไปบริการจัดการในชีวิตประจำวันได้แม้แต่ไปช่วยครอบครัว ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการนำไปค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน หรือห้องสมุด แต่เราสามารถเรียนรู้ได้และรับข้อมูลข่าวสารได้แล้วจากทั้งโลกนั่นเอง

Share