Case Studies

ASUS D340MC ส่วนสำคัญเพื่อการผลักดันบริการ สู่สหกรณ์ชั้นแนวหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทยความมุ่งมั่นในการเป็นสหกรณ์ชั้นแนวหน้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย นอกจากจะหมายถึงการใส่ใจในบริการที่เป็นเลิศแก่สมาชิกและผู้เข้ามารับบริการแล้ว ยังมีการผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่เป็นระบบและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนั้นย่อมสะท้อนกลับออกมาสู่การให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย


คุณชาลี บุญเรือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการทำงานของสหกรณ์ฯ ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานภายในเท่านั้น แต่เทคโนโลยียังเกี่ยวข้องกับการบริการสมาชิก และผู้มารับบริการด้วย “ปัจจุบันเราจึงพัฒนาศักยภาพการบริการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ข้อดีเป็นทั้งการช่วยลดต้นทุนในหลายๆด้าน และความสะดวกรวดเร็วในการบริการ อนาคตยังได้วางแผนจะนำดิจิทัลเข้ามาใช้กับการบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการเฉพาะบุคคลมากขึ้น ทั้งระบบ Mobile Application หรือแม้แต่ฮาร์ตแวร์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานให้ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2563 นี้ เราใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการสอบถามข้อมูล การยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ เป็นต้น


เดินทางไปกับเทคโนโลยีเพื่อการบริการ


ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทยให้บริการในหลายรูปแบบ บริการฝาก - ถอนเงินไปจนถึงการให้บริการสินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิก ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นจะเดินหน้าสู่การเป็นสหกรณ์แนวหน้า ทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก จนถึงสังคมโดยส่วนรวม อย่างชัดเจน ทว่าความที่ดำเนินงานมายาวนาน อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ก็เริ่มไม่ทันสมัยและไม่สอดรับกับความรวดเร็วในการดำเนินงาน

ประธาน ชาลี เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาปัญหาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราพบ มักจะเป็นเรื่องของฮาร์ทแวร์ โดยเฉพาะเครื่องรุ่นเก่าที่ใช้งานมานาน เริ่มไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นเมื่อถึงวาระที่จะเปลี่ยนแปลงจึงต้องเปลี่ยนถ่ายเครื่อง หรือฮาร์ตแวร์เดิมออกไป ทั้งนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่พึงทำเพื่อสนับสนุนการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ปัจจุบันซอฟท์แวร์เองก็เริ่มไม่ทันสมัย และไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เราก็ต้องอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนใหม่ ถ้าเราไม่ให้การใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีเลย การจะเดินหน้าสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นแนวหน้าก็คงห่างไกล”


คุณมรุต หมุดเพ็ชร์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย เล่าเสริมให้ฟังถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาสนับสนุนการทำงานในปัจจุบันว่า นอกจากสหกรณ์ฯ จะมีโครงการพัฒนา Mobile Application ที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นมาแล้ว การเดินหน้าสู่การเป็น ‘สำนักงานไร้กระดาษ’ ก็ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ใช้งานในแผนกต่างๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมแนวคิดนี้ด้วย

“โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสหกรณ์ฯ ผ่านเทคโนโลยีที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นของเรา คือ การพัฒนาแอพลิเคชันมือถือ ซึ่งจะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้สมาชิก โดยสามารถตรวจเช็คข้อมูลส่วนตัวได้โดยตรง ผ่านระบบ IOS และ Android ในขณะเดียวกันในอนาคตอันใกล้เรายังมุ่งมั่นที่จะทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดการใช้งานกระดาษลง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการขออนุมัติสินเชื่อเงินกู้ของสมาชิก


ไปจนถึงการใช้กระดาษในสำนักงานเอง ทั้งในการประชุม หรือการทำงานทั่วไป ที่ต้องการลดการใช้กระดาษลง ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ” และ ASUS ก็ได้เข้ามาร่วมทำหน้าที่นี้อย่างภาคภูมิด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เหตุผลในความไว้วางใจต่อ ASUS ยังเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของหลายท่าน รวมถึงประธาน ชาลี ซึ่งกล่าวทิ้งท้ายว่า “ความน่าสนใจของแบรนด์ ASUS คือฮาร์ตแวร์ที่ทนทาน จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนี้ ต้องเรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อหรือแบรนด์ที่มีคุณภาพมาก ทั้งตัวซีพียู ไปจนถึงเมนบอร์ด ข้อดีของการใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่พบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ASUS คือ ASUS มีชั่วโมงการใช้งานที่นาน เครื่องไม่ร้อน ความที่รูปแบบการทำงานในสหกรณ์ฯ ที่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา การมีสเปกเครื่องที่ตอบโจทย์แบบนี้ ก็นับว่าเป็นข้อดี และช่วยลดต้นทุนเรื่องการซ่อมบำรุงได้ สเปกเครื่องที่ตอบโจทย์สำหรับรูปแบบการทำงานจึงมีความจำเป็นมาก เนื่องจากจะช่วยให้การทำงานราบรื่น และเดินไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ง่ายขึ้นด้วย”

นอกจากนี้แล้ว ความประทับใจที่มีต่อแบรนด์ ASUS ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ยังรวมถึง บริการหลังการขาย ที่ดีเยี่ยม ซึ่งบริการหลังการขายที่ดีนี้ที่บ่งบอกได้ถึงความภูมิใจของชาว ASUS ที่มีต่อลูกค้าและผู้รับบริการเสมอมาด้วยเช่นกัน


Share