Case Studies

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ASUS ExpertPC D340MC กับแผนพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
อีกครั้งสำหรับการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย เมื่อ Asus Thailand ได้รับโจทย์ในการนำเสนอคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา การได้ทำหน้าที่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นที่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี โรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนานักเรียนด้านดิจิตอล เพื่อสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ อาทิ แนวทางการจัดการศึกษา Science Technology Engineering and Mathematics Education หรือ STEM Education เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
มุ่งหน้าร่วมพัฒนา แผนการศึกษาไทยยุค 4.0

จากการมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมกับระยะเวลาอันเหมาะสมในการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้มานับจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเริ่มเสื่อมสภาพและมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการใช้งานในปัจจุบัน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ เพื่อให้ตอบรับกับแผนการเรียนในยุค 4.0 ให้มากขึ้น ดร. ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ได้อธิบายที่มาในจุดนี้ไว้ว่า


“เนื่องจากยุคนี้เป็นยุค 4.0 สิ่งสำคัญจึงเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่โรงเรียนเห็นความสำคัญทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการใช้งานเชิงวิชาการ ปัจจุบันเราจึงมีโครงการที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนมากขึ้น เช่น โครงการสำนักงานไร้กระดาษ ที่ส่วนมากจะใช้ในฝ่ายบริหาร ที่เราหันมารับส่งและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ หรือการออกคำสั่ง หนังสือเข้าออกของระบบราชการต่างๆ ที่เทคโนโลยีช่วยให้เราลดการใช้กระดาษได้มาก หรืออย่างโครงการ Digital Gate ที่นักเรียนสามารถเช็คชื่อผ่านระบบดิจิตอลได้ โดยเมื่อเกทจับสัญญาณจากบัตรนักเรียนที่เดินผ่าน ข้อมูลต่างๆ ก็จะแสดงใบหน้า และแจ้งข้อมูลถึงตัวผู้ปกครองว่าบุตรหลานมาถึงโรงเรียนแล้วในเวลาใด ครูก็สามารถดูจากแอพฯได้ ซึ่งระบบดิจิตอลช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้ดีมาก


ดังนั้นหนึ่งในวิสัยทัศน์โรงเรียนจึงให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี เด็กทุกคนต้องได้ใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบกับ สพฐ. ต้นสังกัดเราก็มีนโยบายในการสนับสนุนด้านงบประมาณมาโดยตลอด เราเลยได้งบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่เน้นด้านประสิทธิภาพที่ดีภายใต้งบประมาณที่จำกัดเพื่อมาทดแทนคอมพิวเตอร์ชุดเก่าที่เราใช้มาตั้งแต่ปี ’57 ซึ่งมีไม่เพียงพอ และยังไม่รองรับกับหลักสูตรในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปด้วย การจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่องจึงเกิดขึ้น ด้วยโจทย์ของการมองหาคอมพิวเตอร์คุณภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน”


รวดเร็ว ทรงพลัง ตอบสนองทุกการใช้งาน

ด้วยโจทย์ที่ชัดเจนในการสรรหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนที่มากด้วยประสิทธิภาพ Asus Thailand จึงได้นำเสนอคอมพิวเตอร์รุ่น ASUS ExpertPC D340MC ที่โดดเด่นด้วย CPU Intel Core processor ทั้งยังมาพร้อมพอร์ต USB 3.1 เจนเนอเรชั่นที่ 2, พอร์ต HDMI, พอร์ต DisplayPort และพอร์ต VGA ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญคือหน่วยความจำ DDR4 ที่สอดรับกับการใช้งานได้อย่างตรงจุด อ.วิธวรรธน์ นันทะเสน ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ให้ความเห็นด้านคุณสมบัติที่ตรงกันในข้อนี้ไว้ว่า “การศึกษาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะเน้นในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เช่นการทำโค้ดดิ้ง การตัดต่อวิดีโอ ทำกราฟิก ใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป ทำเว็บไซต์ ฯลฯ การเรียนในแต่ละระดับชั้นจึงจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและมีสเปคที่สูง เพื่อให้การเรียนไม่สะดุด


การสรรหาคอมพิวเตอร์ครั้งนี้มีหลายแบรนด์ที่เข้ามานำเสนอ ซึ่งโจทย์ของเรานอกเหนือจากงบประมาณแล้ว ก็คือสเปคที่ต้องเหมาะสมกับการเรียนการสอน ซึ่ง Asus ได้ตอบโจทย์ที่สุดในด้านสเปค กรรมการทุกท่านต่างเห็นตรงกันว่า Asus มีความเหมาะสมในด้านนี้ ทั้งเมื่อคอมพิวเตอร์ทั้ง 100 เครื่องถูกนำมาติดตั้ง เราก็ยังประทับใจในดีไซน์ที่มีสไตล์เกมมิ่ง ที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจมาก เป็นจุดดึงดูดสำหรับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ในการรับประกันก็ให้ถึง 3 ปี และการบริการทุกอย่างก็เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ผ่านการตรวจสอบทุกอย่างตามมาตรฐานครับ”


‘ความคุ้มค่า’ นิยามแห่ง Asus


Asus Thailand จึงมีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่คอมพิวเตอร์รุ่น ASUS ExpertPC D340MC ได้ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของพันธมิตรได้อย่างตรงจุด สอดรับกับวิสัยทัศน์ และแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งในความภาคภูมิที่เห็นได้ชัด คือการที่นักเรียนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ นั่นคือ ประเภทการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ และประเภทโครงการคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) “การเรียนศิลปะหัตถกรรมกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าของเราจะค้างบ่อยมาก แต่พอเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์ Asus รุ่นนี้ การสอนก็ลื่นไหลมากขึ้น เด็กๆ สามารถเปิดหลายๆ เครื่องมือได้พร้อมๆ กัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนั้นช่วยได้มาก ฟีดแบคจากเด็กๆ ก็นับว่าดีมาก เพราะฉะนั้น สำหรับผมแล้วนับว่า Asus เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความคุ้มค่า” อ.วิธวรรธน์ กล่าวเสริม
เทคโนโลยีคุณภาพ เครื่องมือสำคัญเพื่อพัฒนาการศึกษา


การพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากขาดการพัฒนาด้านเครื่องมือไปควบคู่กัน Asus Thailand จึงมีความภูมิใจ ที่ได้ร่วมสานพันธกิจที่สำคัญ ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในวงการการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยการส่งมอบคุณภาพที่คุ้มค่าผ่านผลิตภัณฑ์ Asus ต่อไปอย่างเต็มกำลัง ดั่งที่ ดร. ชาคริส กล่าวย้ำไว้ว่า “ในศตวรรษที่ 21 นี้ นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ทุกคน ต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเอาไปบริการจัดการในชีวิตประจำวันได้แม้แต่ไปช่วยครอบครัว ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการนำไปค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน หรือห้องสมุด แต่เราสามารถเรียนรู้ได้และรับข้อมูลข่าวสารได้แล้วจากทั้งโลกนั่นเอง

Share