Case Studies

คอมพิวเตอร์ที่ใช่ สร้างคนในวันนี้และอนาคต
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ASUS All in One F241DAK


โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นับเป็นโรงเรียนอีกแห่งที่เห็นความสำคัญของการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียน ไม่เพียงมีหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันยุคสมัยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบศักยภาพของตัวเอง รวมถึงเป็นการติดอาวุธทางการศึกษาที่ต่อเนื่องไปในอนาคต ไม่ต้องแปลกใจหากการเลือกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช่ในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการศึกษาที่มีความหมายสำหรับโรงเรียนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวใจของการศึกษา

“ ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 23.8 นิ้ว ก็ทำให้ใช้งานง่าย สบายตา นักเรียนที่ได้ใช้งานแล้วก็ตื่นเต้นและชอบกันมาก เพราะเป็นเครื่องที่มีกล้องในตัว ส่วนตัวครูผู้ใช้งานก็รู้สึกสะดวก เพราะปัจจุบันต้องสอนนักเรียนทั้งในห้องเรียนและสอนออนไลน์ไปพร้อมกัน รวมถึงยังต้องใช้เพื่อการประชุมออนไลน์อีกด้วย ”

อาจารย์มณฑารพ สิงโตเกษม ครูชำนาญการ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาออกแบบเทคโนโลยี เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนศรัทธาสมุทร วางพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเรียนเพื่ออนาคต ทั้งการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ใช้งานจริงในอาชีพการงาน

“ นักเรียนของเราจะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น เนื่องจากหลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงเมื่อปี 2560 โรงเรียนมุ่ง เน้นให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนคอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ก็จะมีรายละเอียดของวิชาเรียนแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่รับผิดชอบอยู่ก็จะได้เรียนใน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาการคำนวณกับ วิชาออกแบบและเทคโนโลยี โดยวิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่กระบวนการคิด เรื่องข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอ โดยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนก็จะได้เรียนรู้การใช้กราฟสมการเชิงเส้น เป็นต้น ส่วนวิชาออกแบบก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำโครงงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ”


   

นักเรียนในยุคนี้จึงได้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เข้มข้นขึ้นค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเพราะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กับอีกส่วนหนึ่งเพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับนักเรียน ในฐานะครูผู้สอนที่ใกล้ชิดกับนักเรียน อาจารย์มณฑารพยังกล่าวว่า นักเรียนหลายคนของที่นี่กระตือรือร้นกับการวิชาคอมพิวเตอร์อย่างมาก ในขณะที่หลายคนก็มีทักษะที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม หรือแม้แต่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นยนต์

ASUS All in One F241DAK ครบครันเพื่อการศึกษา

แม้ปัจจุบันโรงเรียนศรัทธาสมุทร จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ถึง 4 ห้องเรียน และแต่ละห้องเรียนก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประมาณ 42 เครื่อง ไม่นับรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งห้องเรียน แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ก็เริ่มไม่ทันสมัย รวมถึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

“ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ใช้งานมานาน ก็จะเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ตแวร์บางตัวที่เริ่มไม่สามารถใช้งานได้ และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันจึงต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสิ่งที่ต้องระลึกถึงอย่างมากคือ ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันยุคสมัย และตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุม กับอีกสิ่งหนึ่งคือความทนทาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมักเป็นเครื่องที่ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน ”

และเมื่อถึงวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง ASUS All in One F241DAK ก็กลายเป็นคำตอบที่ลงตัวในหลายเหตุผล ซึ่งอาจารย์มณฑารพกล่าวว่าประสิทธิภาพและความทนทานเป็นเหตุผลสำคัญอันดับต้นๆ ของการเลือกในครั้งนี้ด้วย

     

“ ทุกคนจะได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์ ASUS มายาวนาน โดยเฉพาะเรื่องความทนทาน โดยส่วนตัวแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ก็เป็นแบรนด์ ASUS เริ่มจากได้รับคำแนะนำจากรุ่นน้องที่รู้จักกันว่า ASUS เป็นแบรนด์ที่ใช้งานได้ทน และไม่เคยมีปัญหาการใช้งาน ก็ได้พบว่าจริงเหมือนที่ใครๆ ว่าไว้ และพอทราบว่าโรงเรียนเลือกแบรนด์ ASUS ก็รู้สึกดีเพราะส่วนตัวก็ประทับใจในคุณภาพมานาน ยิ่งพอทราบว่าเป็น ASUS All in One F241DAK ก็ชอบตรงที่เป็นเครื่องที่ครบครันในตัว สเปกแรง โดยส่วนตัวยังประทับใจเรื่องดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยบาง ประหยัดพื้นที่และสะดวกในการเคลื่อนย้าย และมีหน้าจอขนาดใหญ่ 23.8 นิ้ว ก็ทำให้ใช้งานง่าย สบายตา นักเรียนที่ได้ใช้งานแล้วก็ตื่นเต้นและชอบกันมาก เพราะเป็นเครื่องที่มีกล้องในตัว ส่วนตัวครูผู้ใช้งานก็รู้สึกสะดวก และใช้งานได้ลื่นไหลแม้ต้องใช้งานเครื่องตลอดทั้งวัน เพราะปัจจุบันต้องสอนนักเรียนทั้งในห้องเรียนและสอนออนไลน์ไปพร้อมกัน รวมถึงยังต้องใช้เพื่อการประชุมออนไลน์อีกด้วย ”


นอกเหนือจากความประทับใจในชื่อเสียงของแบรนด์ ASUS ที่สั่งสมมายาวนาน ผนวกกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงแล้ว กับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์มณฑารพกล่าวชื่นชมคือ การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี (ASUS On-Site Service) กับบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ รวมถึงความรวดเร็วด้านบริการ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอันดับต้นๆ ของโรงเรียนด้วย ไม่ต้องแปลกใจที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุผลสำคัญของการบอกต่อและแนะนำแบรนด์ ASUS ต่อไปอีกด้วย

Share