ลงทะเบียนขยายระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณท์เน็ตเวิร์ค 3+2 ปี
ลงทะเบียนขยายระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณท์เน็ตเวิร์ค 3+2 ปี

ระยะเวลากิจกรรม :
2020/06/23 08:49 ~ 2024/12/31 13:00
 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ : 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2567

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์คภายในระยะเวลาที่กำหนดมีสิทธิพิเศษในการลงทะเบียนเพื่อรับการขยายเวลาการรับประกันเพิ่มเป็น 5 ปีเต็ม (นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า) ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเอซุส เพียงแค่ลงทะเบียนหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน

โดยอ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิ์

*จำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าตัวแทนในประเทศไทย

**การรับสิทธิ์โครงการนี้ ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้เท่านั้น

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนหรือเงื่อนไขการขยายเวลารับประกัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเอซุส
****เฉพาะสินค้ารุ่น USB-BT500 จะรับประกัน 2 ปี และสินค้ารุ่น ROG CAT7 LAN Cable  จะรับประกัน 1 ปี ไม่ร่วมลงทะเบียนเพิ่มประกันใด ๆ

*****สินค้าประเภท Network ทุกรุ่นที่จำหน่ายแบบแพ็ค หรือ ชุด (มากกว่า 1 ตัว) จะต้องส่งเคลมแบบยกชุดเท่านั้น ไม่สามารถแยกส่งเคลมได้ในทุกกรณี

 

หมายเหตุ:

กรุณาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์การขยายการรับประกันของคุณ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏด้านล่าง

 

 

 
 
  • ข้อควรระวัง:
  • กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้
  • เอซุสจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • ขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้ารายบุคคลที่ซื้อผลิตพัณฑ์เอซุสภายในประเทศไทย ที่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องผ่านตัวนแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอซุสเท่านั้น และทางลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ด้วยตนเองภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  • เอซุส ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอซุส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด
  • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการเอซุส หมายเลขโทรศัพท์ 02-401-1717 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-20:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  •