[ประกาศ] แจ้งปรับราคาสินค้า ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564

2021/05/05


5 พฤษภาคม 2564


เรื่อง แจ้งปรับราคาสินค้า


เรียน คู่ค้าและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


บริษัท เอซุส ประเทศไทย จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

เนื่องจากสภาวะต้นทุนในการการผลิตสินค้าต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่แนบมาในด้านท้าย

โดยการปรับราคาดังกล่าว จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


บริษัท เอซุส ประเทศไทย จำกัดผลิตภัณฑ์ รุ่น ราคาเก่า ราคาใหม่
ASUS VivoBook 14 D413 D413IA-EB248TS 19,990 20,990
ASUS VivoBook 14 D413 D413IA-EB249TS 19,990 20,990
ASUS VivoBook 14 D413 D413IA-EB250TS 19,990 20,990
ASUS VivoBook 14 D413 D413IA-EB303TS 22,990 23,990
ASUS VivoBook 15 D533 D533UA-BQ001TS 21,990 22,990
ASUS VivoBook 15 D533 D533UA-BQ005TS 26,990 27,990
ASUS TUF GAMING A15 FA506QR-HN035T 42,990 45,990
ASUS TUF GAMING A17 FA706QR-HX025T 44,990 47,990
ASUS TUF DASH F15 FX516PR-HN033T 44,990 47,990
ROG Strix G15 GL543QM-HF215T 49,990 50,990
ROG Strix G17 GL743QM-HG111T 54,990 55,990
Asus L410 L410MA-BV001T 9,990 10,990
ASUS M515 M515DA-BR715T 12,990 13,990
ASUS M515 M515UA-EJ001TS 20,990 21,990
ASUS M515 M515UA-EJ002TS 20,990 21,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB123TS 15,990 16,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB124TS 15,990 16,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB125TS 22,990 23,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB126TS 26,990 27,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB158TS 26,990 27,990
ASUS VivoBook 14 S413 S413EA-EB159TS 26,990 27,990
ASUS VivoBook 15 S533 S533EA-BQ049TS 23,990 24,990
ASUS VivoBook 15 S533 S533EA-BQ050TS 23,990 24,990
ASUS VivoBook 15 S533 S533EA-BQ051TS 23,990 24,990
ASUS VivoBook 15 S533 S533EA-BQ052TS 23,990 24,990
ASUS VivoBook Flip 14 TP412 TP412FA-EC491T 16,990 17,990
ASUS VivoBook Flip 14 TP470 TP470EA-EC101TS 25,990 26,990
ASUS ZenBook 13 OLED UX325EA-KG002TS 30,990 31,990
ASUS Zenbook Flip 13 UX363 UX363EA-HP115TS 39,990 40,990
ASUS Zenbook Flip 13 UX363 UX363EA-HP184TS 31,990 32,990
ASUS ZenBook Flip S UX371EA-HL003TS 55,990 56,990
ASUS ZenBook 14 UX425 UX425EA-BM004TS 27,990 28,990
ASUS Zenbook 14 Ultralight UX435EAL-KC054TS 30,990 31,990
ASUS Zenbook 14 Ultralight UX435EAL-KC057TS 35,990 37,990
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA-HY001TS 39,990 40,990
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA-HY003TS 47,990 48,990
ASUS X515 X515EA-EJ001T 14,990 15,990
ASUS X515 X515EA-EJ002T 14,990 15,990
ASUS X515 X515JA-EJ001T 13,490 14,490
ASUS X515 X515JA-EJ002T 13,490 14,490
ASUS X515 X515JA-EJ093T 17,490 18,490
ASUS X515 X515JA-EJ095T 17,490 18,490