ประสิทธิภาพและบริการที่เชื่อมั่นใน
  ASUS ExpertPC D340MC และ ExpertBook P1440
  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี  วิสัยทัศน์อย่างหนึ่งของของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี คือการวางรากฐานเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยเฉพาะการปูพื้นฐานระบบการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่าโลกวันนี้และวันหน้า เทคโนโลยีและสารสนเทศจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อเยาวชนของชาติ


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ‘วารุณี ตะโกภู่’ ได้สืบสานแนวคิดของผู้อำนวยการท่านก่อนด้วยความตั้งใจจริงให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึงตามทักษะที่ควรได้รับ นอกจากปัจจุบันโรงเรียนจะวางระบบ Wi Fi ไว้อย่างครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย “เราต้องการให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง และต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ทั้งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ทั้งนี้หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้แล้ว คอมพิวเตอร์ชุดเดิมก็จะถูกนำไปอัปโหลดข้อมูลใหม่ เพื่อให้นักเรียนในระดับอนุบาล 3 ช่วงวัย 5 ขวบ มีโอกาสได้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ สำหรับเด็ก ซึ่งปัจจุบันเรามีนักเรียนกลุ่มนี้ประมาณ 30 คน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ หรือสเปกที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อการใช้งานในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันจำนวนเครื่องที่มากขึ้นก็ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเพื่อการศึกษาที่มีมากขึ้นด้วยและโรงเรียนเองก็ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาและวางระบบไอทีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องชัดเจน ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เน้นย้ำว่าระบบที่พร้อมสรรพก็ต้องมาพร้อมการควบคุมการใช้งานที่เหมาะสม เนื่องจากเด็กในแต่ละระดับก็มีวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน”  ประสิทธิภาพและความทนทานคือความสำคัญ  เครื่องคอมพิวเตอร์กับการศึกษาเป็นเรื่องสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนไทยในอนาคตได้ ดังนั้นการมีจำนวนเครื่องมากขึ้นก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในโรงเรียนก็ต้องพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ร่วมด้วยนอกเหนือจากสเปกและประสิทธิภาพของตัวเครื่อง อาจารย์วิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ไขความกระจ่างว่า รายละเอียดที่มีความสำคัญนั้นคือความทนทานในการใช้งาน

  “การใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนนั้น นอกจากจะต้องการเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อการเรียนการสอนแล้ว เรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากคือเรื่องความทนทานในการใช้งาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนคือ อุปกรณ์สาธารณะ แต่ต้องใช้งานร่วมกันหลายคน หรือแม้แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ของเด็กแต่ละคนก็ต่างกัน ดังนั้นการเลือกที่ความทนทานจึงจำเป็นมาก” และหากเอ่ยถึงความทนทาน จากประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กมาหลายแบรนด์แล้ว ก็มีแบรนด์ ASUS ที่ตอบโจทย์และอยู่ในใจมายาวนาน


  ประสิทธิภาพและความทนทานคือความสำคัญ
  ปัจจุบันโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในสองลักษณะ ทั้งงานด้านเอกสาร และการเรียนการสอน โดยในเรื่องการเรียนการสอน มีกลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติมที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ อย่างการทำภาพยนตร์สั้น และเรียนรู้การทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปกดีเยี่ยม ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาจะเป็นการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ความทนทานของตัวเครื่องก็นับเป็นสิ่งสำคัญเสมอสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียน


  อาจารย์วิฑูรย์ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ส่วนตัวผมรู้จัก ASUS มาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา จากประสบการณ์ในอดีต ผมเคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คยี่ห้อหนึ่ง ใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 1 ปี ปรากฏว่า การ์ดจอเสีย ทั้งที่เรารู้สึกว่าใช้งานยังไม่คุ้มค่าเลย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ ASUS เนื่องจากมีคนแนะนำว่ายี่ห้อนี้ทน ซึ่งก็พบว่าจริง ผมใช้ต่อเนื่องมาจนถึง 5 ปีไม่พบปัญหา เรื่องสเปกกับความทนทานต้องยกให้ ASUS ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลให้ครั้งนี้เราเลือก ASUS ExpertPC D340MC กับ ExpertBook P1440 เพราะมั่นใจในคุณภาพ เนื่องจาก ASUS เป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดอยู่แล้ว สำหรับคอมพิวเตอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมนบอร์ด”


  ความเชื่อมั่นที่มาจากความจริงในบริการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า เหตุผลหนึ่งที่โรงเรียนเลือกซื้อคอมพิวเตอร์จาก Asus ยังมาจาก ‘บริการหลังการขาย’ ทั้งประกันอุบัติเหตุในปีแรก และOn Site Service ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ซึ่งเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งาน “สำหรับโรงเรียนของเราแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในอันดับต้นๆ เมื่อซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ คือ ความทนทานและบริการหลังการขาย เนื่องจากหากเกิดปัญหาการใช้งานขึ้นมา ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามารองรับการช่วยเหลือ ยิ่งหากบริษัทให้ความจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้ด้วยแล้ว เราก็ยิ่งมีความเชื่อมั่น และในแง่ของบริษัทเองแล้ว การบริการหลังการขายถือเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ซื้อได้ แน่นอนว่ามีผลต่อการบอกแบบปากต่อปาก รวมถึงมองเห็นกันในโอกาสต่อไปอีกด้วย”


  นอกจากประสิทธิภาพ หรือสเปกของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานแล้ว ความเชื่อมั่นที่ทำให้ผู้บริโภคอุ่นใจได้เสมอมา ก็คือ ความทนทาน และ บริการหลังการขาย ASUS ภาคภูมิใจกับความโดดเด่นในเรื่องนี้ รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่วงการการศึกษาไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน