Asus Vivo AiO V222 deploy in Sawang Boriboon Wittaya School

  Overview

  โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ที่ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 และ 13 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นสถานบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านภาษาไทย ภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถต่างๆ สำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงหลักสูตรในการคิดวิเคราะห์

  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้พัฒนาเรื่องของหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการบูรณาการโดยนำกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะวิจัย มายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเรื่องบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนานักเรียน

  คุณ แก้วใจ เมียดคง, รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา กล่าวว่า “โรงเรียนได้จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีมีความสำคัญ เด็กทุกคนจะได้เรียนและสามารถนำความรู้คอมพิวเตอร์ไปต่อยอดได้ ฉะนั้นเรามีการพัฒนาทั้งครูคอมพิวเตอร์และครูกลุ่มสาระต่างๆ ให้มีทักษะความรู้ในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และยังสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ในด้าน AI รวมไปถึงการสอน Coding และอื่นๆ ที่จำเป็นในปัจจุบันเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ และนำไปต่อยอดทำโครงการต่างๆ ต่อไป”

  The problem

  เดิมใช้เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบคอมประกอบ ซึ่งใช้พื้นที่ในการจัดวางเยอะ เพราะมีทั้งจอภาพ และตัวเครื่อง ใช้เวลาในการติดตั้งนาน เพราะต้องประกอบจอภาพและตัวเครื่องเข้าด้วยกัน การขนย้ายก็ลำบาก เนื่องจากมีจำนวนหลายชิ้น และตัวเครื่องยังกินไฟมากกว่ารุ่นปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึงเริ่มนำคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One เข้ามาใช้ เพราะประหยัดไฟและใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยกว่า และขนย้ายได้สะดวกมากขึ้น.

  Outcome

  โรงเรียนได้นำคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One มาใช้มากขึ้นโดยล่าสุดได้สั่งคอมพิวเตอร์ของ ASUS รุ่น ASUS Vivo AiO V222 เข้ามาใช้ที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เพราะ ASUS เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ มั่นใจในคุณภาพ และเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอที “การประมวลผลของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เร็วขึ้นกว่าเดิม หน้าจอคมชัด ระบบเสียงคมชัด สามารถยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนในงานมัลติมีเดีย งานกราฟฟิก หรืองานออกแบบต่างๆ ของนักเรียน ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดไฟมากขึ้น” คุณ มรกต พรรณพิจิตร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา.

  The product

  ASUS Vivo AiO V222 เป็นคอมพิวเตอร์ All-in-One ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามน่าทึ่ง มีกรอบจอแสดงผลขนาดเพียง 2 มม. จอแสดงภาพ ให้ภาพคมชัดและมีสัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องถึง 87% จอแสดงผลมีคุณสมบัติเป็น LED Full HD ขนาด 21.5 นิ้ว และระบบเสียง ASUS Sonic Master ขั้นสูง พร้อมระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส หน้าจอแบบ NanoEdge ที่มีขนาดบางและเบา ตัวเครื่องมาพร้อมการรับประกันแบบ 3 year onsite service ซ่อมตรงถึงที่และ 1 year Perfect Warranty เพื่อช่วยคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ เช่น น้ำหกใส่ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเครื่องตกหล่น เป็นต้น