สื่อการเรียนการสอนทันสมัยเพื่อชีวิตดิจิทัล
  โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์, ASUS VivoBook Flip TP412FA


  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้บุคลากรภาคการศึกษา ครูอาจารย์ซึ่งทำการสอนในระดับชั้นต่างๆ มีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนมากขึ้น นับเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสมกับชีวิตยุคดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแค่ความสะดวกสบายในการทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งประโยชน์ต่อให้นักเรียนด้วย เหตุนี้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้วางเป้าหมายให้ห้องเรียนในทุกระดับชั้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ครูผู้สอนทุกท่านใช้เพื่อการสอนโดยตรง
  เปลี่ยนวิถีเดิมๆ สู่การสอนรูปแบบใหม่


  อาจารย์จิตราภรณ์ ฉัตรทันต์ อาจารย์ผู้สอนในระดับปฐมวัย เป็นหนึ่งในบุคลากรของโรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยในการสอนมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวก รวมถึงใช้เป็นสื่อที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ขณะเดียวกันด้วยนโยบายล่าสุดของโรงเรียนที่ต้องการให้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญของครูด้วย โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ครูผู้สอนในทุกระดับชั้นจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัว สำหรับใช้เชื่อมต่อกับจอรับภาพขนาดใหญ่ในชั้นเรียน แทนการสอนผ่านกระดานแบบเดิม


  นอกจากนี้การค่อยๆ เปลี่ยนการสอนผ่านกระดานแบบเดิม ซึ่งใช้ปากกาเคมีเขียนลงบนกระดานไวท์บอร์ด มาเป็นการสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงยังเป็นผลต่อเนื่องจากความห่วงใยเรื่องสุขภาพของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เนื่องจากปากกาเคมีเหล่านั้น หากใช้ไปนานวันเข้าก็สามารถสะสมพิษและอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้เช่นกัน ดังนั้นการลดการใช้ปากกาเคมีบนกระดานแบบเดิม มาสู่การเรียนการสอนยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว จึงส่งผลดีทั้งในแง่สุขภาพ ขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝังความคุ้นชินต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับเด็กๆ อีกด้วย


  ASUS VivBook Flip TP412FA …คล่องตัว ลงตัว ตอบโจทย์

  ปัจจุบันอาจารย์จิตราภรณ์ ใช้งาน ASUS VivoBook Flip TP412FA เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อทำการสอน ความโดดเด่นที่น่าสนใจของคอมพิวเตอร์แบบพกพาเครื่องนี้ คือ การผสมผสานความเป็นแล็ปท็อปและแทปเล็ตเอาไว้ในเครื่องเดียวกันอย่างตัว ไม่เพียงรูปทรงกะทัดรัด กางได้ 360 องศา และสวยงามเท่านั้น แต่ยังใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) และมาพร้อมอุปกรณ์ดิจิทัลแห่งยุคที่ตอบโจทย์การทำงาน หรือทำการเรียนการสอน นั่นคือ ปากกาดิจิทัล หรือ สไตลัส ASUS Pen

  นอกจากนี้ VivoBook Flip 14 ยังใช้หน่วยประมวลผล 10th Gen Intel® Core™ i3 Processor พร้อมหน่วยความจำแบบ DDR4 ขนาด 4 กิกะไบต์ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานมัลติทาสก์ที่ราบรื่น - และด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาดสูงสุด 512 กิกะไบต์ VivoBook Flip 14 จึงมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน “ด้วยความที่เป็นครูสอนระดับอนุบาล ส่วนตัวก็จะสแกนบทเรียนจากหนังสือมาลงไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตของเรา จากนั้นก็ส่งข้อมูลขึ้นจอแสดงผลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่สอนก็สามารถแสดงส่วนที่เป็นคำถาม และเมื่อครูต้องการเฉลยคำตอบในชั้นเรียน ก็ทำได้ทันที โดยใช้ปากกาดิจิทัลเขียนที่จอแทปเล็ต แถมยังเปลี่ยนสีสำหรับคำตอบเป็นสีต่างๆ ได้ ทำให้ดูง่ายขึ้น และช่วยดึงดูดความสนใจเด็กๆ ได้ดี แม้แต่การวาดรูปประกอบเรื่องที่กำลังสอน ก็สามารถทำได้บนจอของแทปเล็ต ในขณะเดียวกันภาพก็จะแสดงผลบนจอแสดงผลหน้าขั้นเรียนไปพร้อมกัน”  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งาน จึงเข้ามาเปลี่ยนโลกของการเรียนการสอนได้มากกว่าที่คิด แต่ไม่ว่าจะอย่างไร คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะมาในรูปใด เมื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ต้องทำหน้าที่ต่อเนื่องตลอดวันอย่างนัก ก็ต้องมีความทนทานในการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญ


  จากการได้ใช้งาน ASUS มาแล้วหลายเครื่อง ทั้งใช้งานเป็นการส่วนตัว และซื้อสำหรับให้คนในครอบครัวใช้งานในรูปแบบต่างๆ มากกว่า 10 ปี อาจารย์จิตราภรณ์กล่าวว่า ความทนทานและบริการหลังการขาย เป็นเหตุผลสำคัญให้เชื่อมั่นในแบรนด์ ASUS มาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า หากต้องบอกต่อ ASUS ก็จะเป็นชื่อแรกที่นึกถึงก่อนเสมอเช่นกัน  ข้อมูลเพิ่มเติม : TP412FA