ข้อมูลสำคัญ

บริการเคลมเซิร์ฟเวอร์ (Server service)

บริการการเคลมเซิร์ฟเวอร์ (Server service) 

ทางเราจะมีบริการการเคลมทั้งหมด  3 บริการ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขด้านล่าง

 

บริการแบบที่ 1.

เปลี่ยนเครื่อง ( Refubished)   สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ FES_Bangkok ที่อยู่ 110/6 หมู่ 3 หมู่บ้านซื่อตรงการ์เด้นท์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000   

ติดต่อได้ที่เบอร์  099-2874457-59   วันจันทร์- วันเสาร์ 10:00 - 19:00

 

               รับเฉพาะโมเดลตามด้านล่างเท่านั้น  

                 Support model : 

                        Model                                                                   P/N

                        ESC500 G4                                        90SV04ZA-M03AA0

                        K620                                                   90SKC000-M0RAN0

                        M2000                                                 90SK0000-ME2AN0

                        WS C621E SAGE                               90SW0020-M0UAY0

                        WS X299 PRO                                    90SW0090-M0UAY0

                        Z10PE-D16 WS                                  90SB04L0-M0UAY0

                        Z10PE-D8 WS                                    90SB0460-M0UAY0

                        WS X299 SAGE                                  90SW0070-M0UAY0

                        P10S WS                                             90SB05T0-M0UAY0

                             Z170-WS                                              90SB05K0-M0UAY0

 

บริการแบบที่ 2.

 บริการออนไซค์ ลูกค้าสามารถโทรไปขอรับบริการได้ที่   Asus Hotline 02-4011717

                  รับเฉพาะโมเดลตามด้านล่างเท่านั้น  

                   RS500-E9-RS4

                   ESC500 G4

 

บริการแบบที่ 3      

บริการ ARS ( Advance Replace Service)  โดยที่จะไม่รวมกับโมเดลในแบบที่ 1.

เงื่อนไขและการบริการ:

3.1   โปรดติดต่อ ASUS ผ่านทางอีเมลล์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของเอซุส: ARS Request Email: Asus_Service_ARS@mic.com.tw

3.2   หากปัญหาได้รับการพิจารณาว่าเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์จากเอซุส ลูกค้าสามารถดำเนินการขอรับบริการ ARS ได้

3.3   กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ARS  โดยรายละเอียดที่ต้องการประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้สมัครและการจัดส่งสินค้า ข้อมูลการเรียกเก็บเงินทุกข้อมูลต้องกรอกอย่างถูกต้อง และลงนาม

3.4   โปรดส่งแบบฟอร์มขอ ARS ที่สมบูรณ์ไปยังอีเมล์ของเอซุส โดยเอซุสจะออกหมายเลข RMA หลังจากยอมรับการรับแบบฟอร์มคำขอ ARS จากลูกค้า

3.5   กรุณาคืนสินค้าเดิมที่ชำรุดไปยังเอซุสภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าทดแทน หากเราไม่ได้รับสินค้าที่ชำรุดภายในวันที่ 14 ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้ บริการ ARS  

        (ราคา  ผลิตภัณฑ์ ค่าจัดส่งและค่าจัดการอื่นๆ) และทางทีมARSจะขออนุญาติไม่รับคืนสินค้าที่ชำรุดอีกต่อไป 

 

 ** หมายเหตุ: - หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ ASUS Hotline: 02-4011717

 

 

How to claim server we have 3 types. Please see detail and condition as below,

1. Local Swap ( FES_ Bangkok  address : 68/104 (Central Rattanathibet Commercial Building) Rattanathibet Road,   Bangkasor Sub-District, Mueang Nonthaburi District,

    Nonthaburi 11000 Tel.099-2874457-59

               Support model : 

               Model                                                                    P/N

               ESC500 G4                                        90SV04ZA-M03AA0

               K620                                                   90SKC000-M0RAN0

               M2000                                                 90SK0000-ME2AN0

               WS C621E SAGE                               90SW0020-M0UAY0

               WS X299 PRO                                    90SW0090-M0UAY0

               Z10PE-D16 WS                                  90SB04L0-M0UAY0

               Z10PE-D8 WS                                    90SB0460-M0UAY0

               WS X299 SAGE                                  90SW0070-M0UAY0

               P10S WS                                             90SB05T0-M0UAY0

                  Z170-WS                                              90SB05K0-M0UAY0


2. Onsite service ( Asus Hotline 02-4011717)  
             
               Model : 

                   RS500-E9-RS4

                   ESC500 G4

 

3. ARS ( Advance Replace Service)  use in old information in our website

      

 

       Conditions and Service Support:

 

  1. Contact ASUS via Email assistance & problem diagnostic of ASUS Server products:  ARS Request Email: 

       ARS Request Email: Asus_Service_ARS@mic.com.tw

  1. If the problem is determined as hardware failure by ASUS, Customer may proceed to request Advance Replacement Service.
  2. Fill out the ARS Request Form. All required details; including Product Information, Applicant & Shipping Information, and Billing Information, must be filled in correctly and signed
  3. Send the complete ARS Request Form to ASUS via Email. ASUS will issue an RMA number after acknowledging the receipt of ARS Request Form from Customer.
  4. Return the original defective product to ASUS within 14 days from the date replacement product was received.  If we do not receive the defective product by the 14th day, Customer will be charged for the total costs of provided ARS service (replacement product price, shipping and handling costs) and ASUS ARS Team will not accept return of defective product anymore.

 

       

**Remark: -  If you have any question please contact ASUS Hotline : 02-4011717