วันหมดอายุการรับประกันสินค้าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากวันหมดอายุของการรับประกันตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหมดอายุของการรับประกันจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป (นโยบายการเลื่อนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค)