İç Denetim Ofisinin Sorumlulukları ve Organizasyonu:

Sorumluluklar:
İç Denetim Ofisi; Yönetim Kurulu ve üst yönetimin Asus Group dahili kontrol sisteminin bütünlüğünü, geçerliliğini ve uygulanmasını bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.
İç Denetim Ofisi, dahili kontrol sisteminin sürekli işlemesini sağlamak için geliştirilecek noktalar konusunda tekliflerde bulunur. Yönetim Kurulu ve üst yönetim atamalarına bağlı olarak İç Denetim Ofisi; Yönetim Kurulu ve üst yönetimin sorumluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için soruşturma, değerlendirme ve danışmanlık yapar.

Organizasyon:
Denetim Ofisi; Yönetim Kurulu'na tabidir. Şirketin iç denetimleri ve Denetim Ofisini Baş Denetçi (CAE) idare eder. CAE ataması ve azli Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Düzenli ve düzensiz denetimler ile ASUS Group'un özel projelerini gerçekleştirecek uygun sayıda, tam zamanlı denetçiler görev alır.

    İç Denetim Operasyonları, Asus Group'a şu hizmetleri sunar:

  • Yıllık genel merkez denetimi: İç denetçiler risk değerlendirmeleri ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak yıllık denetim teklifleri yapar. Denetim tekliflerinin uygulanması için Yönetim Kurulu'nun onayı gereklidir. Yıllık denetimde; operasyonel denetim ve kanunlara uyum denetimi yapılır fakat denetimler bunlarla kısıtlı değildir.
  • Özel proje denetimi: Yönetim Kurulu ve üst yönetimin talebiyle özel projeler için denetim yapılabilir.
  • Dahili kontrol sisteminin yıllık değerlendirmesi: Denetim Ofisi dahili kontrol sistemi için yıllık değerlendirme yapılmasını koordine eder. Uygulayıcılar tüm operasyon kontrol sistemlerinin uygunluğunu, çalışma şeklini ve verimliliğini değerlendirir. İç Denetim Ofisi'nin iç kontrol değerlendirmesi raporlarını incelemesiyle elde edilen sonuçlar Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime sunulur.
  • İştiraklerin denetimi: Denetim Ofisi, yıllık denetim planına veya Yönetim Kurulu talebine bağlı olarak, iş hedeflerine ulaşma oranı, finansal raporların güvenilirliği ve yeterlilik düzeyini değerlendirmek için dahili kontrol sistemlerini düzenli veya düzensiz olarak denetler. Denetim ofisi iştiraklerin performans gelişimini, ilgili yasalar ve yönetmeliklere uyumunu, operasyon verimi ve etkinliğini değerlendirmek için şirkete yardımcı olur.
  • Danışmanlık hizmeti: Denetim Ofisi, iş operasyonlarının etkinliği ve verimini artırmak için operasyon etkinliğini geliştirici tavsiyeler ve dahili kontrol sistemi için danışmanlık hizmeti verebilir


  • İç Denetim Ofisi yukarıdaki görevler için dahili kontrol sistemleri ve iş operasyonları değerlendirmeleri de dahil olmak üzere rapor ve çalışma belgeleri hazırlar. Mevcut yönetmelikler ve kontrol prosedürlerinin, dahili kontrol sisteminin uygulanma şeklinin, yönetim ve operasyon birimlerinin uygunluğunun durumunu belirlemek amacıyla, Denetim Ofisi geliştirme yapılabilecek alanlarla ilgili uygun tekliflerde bulunur.

    Denetçiler bağımsız, tarafsız ve doğruların peşindeki konumlarını koruyarak görevlerini yalın, dürüst, özenli, çevik ve cesur bir şekilde gerçekleştirir. Denetçiler dahili kontrol sisteminin sürekli etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar ve yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.