Kullanım Koşulları

  Gizlilik Koşulları

  ASUSTeK COMPUTER INC. ve bağlı kuruluşları(buradan itibaren “ASUS”, “tarafımız” olarak anılacaktır) kişiselgizliliğinize saygı göstermeye ve onu korumaya kararlıdır. Gizliliğin korunmasıve kişisel bilgilerin güvenliği alanındaki ilgili tüm mevzuata uymak için çabagösteriyoruz. ASUS Gizlilik Koşulları ve kullanmakta olduğunuz hizmetlerözelinde ek bilgi içeren her türlü ek şart ve hükümle birlikte (buradanitibaren “Gizlilik Koşulları” olarak anılacaktır) ASUS internet siteleri, cihazları,uygulamaları ve hizmetleri üzerinden gerek internet üstünden gerekse internetbağlantısı olmadan toplanan kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanımı vekorunması ile ilgili mahremiyet uygulamalarımızın ve toplanan bilgilerikimlerle paylaşabileceğimiz veya kimlere açıklayabileceğimizin çerçevesini çizmekteyiz.

  Reşit olmayan bir kimse olmanız durumundaHİZMETE ancak ebeveynlerinizin (veya vasinizin) Gizlilik Politikamızı okuyupkabul etmesi sonrasında erişebilir ve kullanım sağlayabilirsiniz.

  Kişisel bilgilerin tarafınızca HİZMETTEkullanımı, bilgilere erişim ve bilgilerin tarafınızca verilmesi, ya da reşitolmadığınız durumda ebeveynleriniz (ya da vasiniz) tarafından ya daebeveynlerinizin (ya da vasinizin) izniyle sizin tarafınızdan kişisel bilgilerinASUS’a verilmesi Gizlilik Koşullarının kabulü olarak görülecektir.

  ASUS’un Topladığı Bilgiler

  HİZMETİMİZİ kullanmak istediğinizde sizdenbelirli bilgiler almamız gerekebilir; HİZMETİMİZLE etkileşime girdiğinizde yada HİZMETİMİZİ kullandığınızda sizden şu bilgileri (buradan itibaren“Bilgiler”) talep edebiliriz:

  Tarafımızasağladığınız bilgiler

  § ASUS Üyehesabı için kayıt yaptırdığınızda ya da hesaba giriş yaptığınızda e-postaadresiniz ve ülke/bölge bilgisi; HİZMETİMİZİ kullanmak amacıyla ASUS Üyehesabına kayıtta sosyal medya hesabınızı kullanmanız durumunda, sosyal medyahesabınızla ilişkili ve kamuya açık her türlü bilgi (profil fotoğrafınız,cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve dil tercihiniz de dâhil olmak üzere)tarafımızca toplanabilir.

  § Cihazlarımızıveya ücretli hizmetlerimizi satın aldığınızda ya da belirli müşteri hizmetleritaleplerinizde adınız, posta/gönderi/faturalandırma adresiniz (posta kodu dadâhil olmak üzere), iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, kredi kartınumaranız veya başka bir ödeme hizmetine ilişkin bilgileriniz.

  § Etkinlikveya kampanyalarımıza katıldığınızda adınız posta/gönderi adresiniz (posta koduda dâhil olmak üzere), iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz,doğum tarihiniz ve kimlik numaranız.

  § Sağlıklailgili cihaz veya hizmetlerimizi kullandığınızda yaşınız, doğum tarihiniz,cinsiyetiniz, boyunuz, kilonuz, ateşiniz, nabzınız, tansiyonunuz ve bunlarınyanında günlük aktivitelerinize ilişkin belirli veriler, örneğin adım sayınız,yaktığınız kalori miktarı ve uyku durumunuz.

  HİZMET kullanımından kaynaklanan bilgiler

  § Cihaz bilgileri: örneğincihazın modeli, seri numarası, işletim sistemi türü ve sürümü, IP adresi, MACadresi, IMEI numarası ve cihaza özel diğer belirleyici bilgiler.

  § Kayıt defteri bilgileri: ayarlar,cihazlarınızın etkinleştirilme saati, HİZMETİMİZE bağlanmakta kullandığınız ağ,ağ durumu, telefon kayıt bilgileri, bekleme durumu, çökme geçmişi, tercihedilen ara yüz, tarayıcının türü ve dil ayarları, tanılama ve kullanım verilerive ayrıca HİZMETİMİZE ilişkin kullanım geçmişiniz gibi.

  § Konum bilgileri:cihazınızın GPS ve Wi-Fi modülünün sürümü, GPS sinyali, yakındaki Wi-Fi erişimnoktalarını ve baz istasyonlarını belirten veriler, cihazın kullanıldığı saatdilimi ve yerel zaman gibi.

  § Uygulama bilgileri: kuruluuygulama ve yazılımların türü; kurulum ve kaldırma zamanı, kullanım sıklığınız,tercih edilen uygulamalarınızın ve yazılımların kategorisi gibi HİZMETüzerinden sağlanan içeriği kullanımınız ve etkileşiminiz gibi bilgiler.

  ASUS Bilgileri Nasıl Kullanmaktadır?

  Topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlarlakullanabiliriz;

  § HİZMETİdeğerlendirmek ve geliştirmek.

  § Müşterilerdengeri bildirim almak ve yeni hizmet ve cihazların geliştirilmesi vedeğerlendirilmesi amacıyla kullanıcı deneyimini analiz etmek.

  § ASUS Üyehesabı veya cihaz kaydı bağlamında kayıt sürecini gerçekleştirmek.

  § Alımfaturası veya alım belgesi vermek amacıyla alımlarla ilgili bilgi ve belgesağlamak da dâhil olmak üzere tarafınızca yapılan her türlü talebi karşılamakve yerine getirmek; yazılım güncellemesi ve teknik bildirimler yapmak.

  § ASUS eDMsveya sizi ASUS ile ilgili en son haberler, promosyonlar ve yakın tarihlietkinlikler gibi güncel konularda bilgilendirmeye yönelik bültenler de dâhilolmak üzere kayıt olduğunuz tüm abonelikleri işleme koyup uygulamak.Dilediğiniz zaman hiçbir ücret ödemeden bu abonelikleri sonlandırabilirsiniz.

  § Size şart,koşul ve politikalarımızla ilgili değişiklikleri bildirmek gibi önemlibildirimler göndermek. İletişimlerin öneminden ötürü bu iletişimleri almaktanvazgeçmenize olanak tanınmamaktadır.

  § Kimliğinizidoğrulamak, kampanya kayıt ve ödül süreçlerini gerçekleştirmek, servishizmetleri sağlamak ve etkinlik veya yarışmalarımıza katıldığınızda gerekendurumlarda sizi sigortalamak.

  § Sizekendiniz, günlük aktiviteleriniz ve aktivitelerinizin sonuçları hakkındayukarıda belirtilen veriler esas alınarak hesaplanan bilgilerin kaydı, analizi,değiştirilmesi ve depolanmasında yardımcı olmak. Dahası, verilere veaktivitelerin sonuçlarına erişimde ve bunları düzenleme konusunda, bu bilgileriailenizle, bakım hizmeti sağlayanlarla ve sağlık uzmanlarıyla paylaşmanızdasize destek sağlayacağız.

  § HİZMETİMİZİkullanımınıza bağlı olarak ilgilenebileceğiniz hizmetlerle ilgili tavsiyelerdebulunmak.

  § Sizepazarlama iletişimi ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz reklamlar sunabilmek.

  § Ürünonarım talepleri gibi müşteri destek taleplerine ve sorularınıza yanıt vermek.

  § Kullanıcıdeneyimi analizine yönelik olarak müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyetanketleri uygulamak.

  § Rızanızçerçevesinde diğer her türlü amaç.


  BilgilerinSaklanması

  Kanunla daha uzun bir sürenin gerekli veyamümkün kılınması hali dışında, kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Koşullarındaçizilen çerçeve kapsamındaki amaçları yerine getirmek için gereken süre boyuncasaklayacağız. Ayrıca talebiniz halinde ASUS tarafından toplanan Bilgilerinizide sileceğiz. Bu tür taleplerin işleme konması için privacy@asus.com adresiüzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  ASUS’un Bilgilerinizi Paylaştığı Taraflar

  Bilgileriniz aşağıdaki istisnalar dışındaherhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmayacaktır:

  Rızanız

  Bilgilerinizi ancak rıza verdiğinizdurumlarda diğer üçüncü şahıslarla paylaşacak ve açıklayacağız.

  İş Ortakları

  Karıştırılarak anonimleştirilmiş bilgilerden hareketleveri analizi hizmetleri ya da reklam veya pazarlama iletişimi hizmetleri vereniş ortaklarımız gibi iş ortaklarımıza karıştırılarak anonimleştirilmişbilgileri açıklayabiliriz.

  Hizmet Sağlayıcılar

  Pazarlama iletişimi gönderimi, müşteri destekhizmetleri sağlama, satın alınan ürünlerin teslimi ve faturalandırma gibikonularda bize destek veren hizmet sağlayıcılar gibi tarafımıza ya da bizimadımıza hizmet veren hizmet sağlayıcılarımıza bilgilerinizi açıklayabilir vebilgilerinizi bu kurumlarla paylaşabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılarbilgilerinizi yalnızca talimatlarımız doğrultusunda ve burada belirtilenamaçlara yönelik olarak kullanacaktır. Asus tüm hizmet sağlayıcılarımızın GizlilikKoşullarına net bir biçimde uymasını sağlar.

  Hukuki, korumayla ilgili ve güvenlikle ilgiliamaçlara yönelik olarak

  Bilgilerinizi şu hallerde hukuki amaçlarlaveya güvenlik amaçlarıyla üçüncü şahıslara açıklayabilir veya böyle şahıslarlapaylaşabiliriz:

  § İlgilimevzuat veya yetkili idari veya adli merciler tarafından zorunlu kılındığıölçüde, yasal bir talep veya savunmayı tesis veya müdafaa etmek için veyayolsuzluk ya da diğer yasa dışı faaliyetleri engellemek için gerektiğinde.

  § Kanunlazorunlu veya mümkün kılınan şekilde ASUS’un, hizmet sağlayıcılarımızın,müşterilerimizin ya da kamunun hak, varlık veya güvenliğini korumak için.

  Uluslararası Bilgi Aktarımı

  Bilgilerinizin ASUS’a veya bağlışirketlerinden herhangi birine veya ülkeniz dışında olabilecek hizmetsağlayıcılara aktarılacağını ve bunlar tarafından saklanacak, kullanılacak veyaişlenecek olduğunu anlayarak bu konuda onayınızı vermektesiniz. Söz konusu hertürlü bilgi aktarım, saklama veya işleme faaliyeti Gizlilik Koşulları ilekişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliğin korunması konusundaki mevzuata tabitutulur.

  Çerezler ve Benzer Teknolojiler

  ASUS, HİZMETİMİZİ sağlamak amacıyla çerezlerve web işaretçileri gibi benzer teknolojileri kullanmaktadır:

  Çerezler

  Çerezler HİZMETİMİZLE ilgili kullanıcıdeneyiminizi kişiselleştirmek için cihazlarınıza yerleştirilen küçük metindosyalarıdır. Çerezler sizin kimliğinizi ortaya koyacak bilgiler toplamak için kullanılmayacaktır:

  § Kayıt ve kimlik doğrulama:Cihazınızda özgün kayıt numarası ve kimlik doğrulama bilgilerini saklamak içinçerezleri kullanıyoruz. Çerezler, tekrar giriş işlemi yapmak zorunda kalmadanHİZMETİMİZİ tekrar ziyaret edebilmenizi ve sayfalar arasında geçiş yapabilmenizisağlar.

  § Tercih ve ayarlarınızı saklamak: Çerezlerayarları kayıt altında tutmak yoluyla cihazlarınızda dil veya konum tercihigibi tercih ve ayarlarınızı saklamakta kullanılır. Böylece HİZMETİMİZİ herziyaret edişinizde tercih ve ayarları yeniden uygulamanız gerekmez.

  § Analitik: HİZMETİMİZDE geçirdiğiniz süreyi veziyaretlerinizin sayısını ve ayrıca en sık ziyaret ettiğiniz özellikleri kayıtaltında tutmak için çerezlerden yararlanırız. Bu bilgiler performansı artırmakve yeni özellik, işlev ve hizmetler geliştirmek amacıyla HİZMETİMİZİNperformans ve işleyişini analiz edebilmemize yardımcı olur.

  § Reklamlar: HİZMETİMİZİ kullanımınız hakkında veritoplamak ve gördüğünüz reklamlar örneğindeki gibi ilgi alanlarınızı belirlemeküzere çerezlerden yararlanırız. ASUS ve iş ortaklarımız sizin ilgi alanlarınızaen çok uyan reklamları gösterebilmek için bu verilerden yararlanır.

  Lütfen tarayıcının araç ve ayarlarınıkullanarak çerez kabul, engelleme ve silme işlevleri üzerinden çereztercihlerinizi belirleyebileceğinizi dikkate alınız. Tarayıcının araç veayarlar bölümü kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmekte olup, lütfen dahafazla bilgi için tarayıcının gizlilik veya destek sayfalarına başvurunuz.HİZMETİMİZİN belirli özellikleri çerezlerin kullanımına dayanmaktadır. Tümçerezleri engelleme seçeneğini tercih etmeniz durumunda HİZMETİMİZİN tümözelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

  Hizmetimizde kullanılan çerezler aşağıdakişekilde sınıflandırılmaktadır: Hangi çerezlerin HİZMETİMİZDE kullanıldığı ve buçerezlerin barındırıldığı yer bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki tablolara dabaşvurabilirsiniz:

  Kategori 1: performans çerezleri

  Kategori 2: işlevsellik çerezleri

  Kategori 3: yönlendirme çerezleri veya reklamçerezleri

  Kategori 1: performans çerezleri

  Bu çerezler HİZMETİMİZİ nasıl kullandığınızlailgili bilgi toplamaktadır. Örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettiğinizveya HİZMETİMİZDEN herhangi bir hata mesajı alıp almadığınız gibi bilgiler bukapsamda toplanır.

  Çerezler sizin kimliğinizi ortaya koyacakbilgiler toplamakta kullanılmayacaktır. Çerezlerle toplanan tüm bilgiler birarada derlenir ve anonim bir halde tutulur. Bu bilgiler ancak HİZMETİMİZİNperformansını geliştirmekte kullanılır.

  Çerez Adı

  Barındıran Kurum

  Google Analytics

  Google Inc.

  TagMan

  Ensighten, Inc.

  eTrack

  eTrack Products Pty. Ltd

  Crazyegg

  Crazy Egg, Inc

  MIGO

  MIGO Corp.

  Yandex Metrica

  Yandex Europe AG

  Optimizely

  Optimizely, Inc.

  Firebase

  Google Inc.

  Hotjar

  Hotjar Ltd.


  Kategori2: işlevsellik çerezleri

  Bu çerezler HİZMETİMİZİN (dil tercihiniz veyabulunduğunuz bölge gibi) ayar ve tercihlerinizi kaydedebilmesini ve bu suretleHİZMETİMİZİ her ziyaret edişinizde size daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı birdeneyim sunmayı sağlar.

  Örneğin HİZMETİMİZ yakın dönemde HİZMETİMİZDEgirdiğiniz sayfaları, HİZMETİMİZ kapsamında listelenen forumları kaç kereziyaret ettiğinizi hatırlayabilmekte, ve HİZMETİMİZ kapsamında yakın dönemdekarşılaştırmasını yaptığınız cihazlara kolayca tekrar bakabilmenize olanaktanımaktadır. Çerezler bunların yanında metin boyutu, fontlar ya daHİZMETİMİZİN kişiselleştirebileceğiniz diğer kısımlarında yaptığınızdeğişiklikleri de hatırlamak için kullanılabilir. Çerezler ayrıca HİZMETİMİZüzerinden bir videoyu izlemek gibi talep ettiğiniz hizmetleri size sunmakta dakullanılabilir. HİZMETİMİZİ kullanırken, tarayıcı aktiviteleriniz gibi toplananbilgiler anonimleştirilmiş olup ASUS HİZMETİ dışında izlenebilirliğibulunmamaktadır.

  Çerez Adı

  Barındıran Kurum

  Popup

  ASUS

  ProductGroup_RelationId

  ASUS

  comparecookiename

  ASUS

  isBusiness

  ASUS

  recently

  ASUS

  Lang

  ASUS

  Google Tag Manager

  Google Inc.


  Kategori3: yönlendirme çerezleri veya reklam çerezleri

  Çerezler, HİZMETİMİZİ ne şekildekullandığınızla ilgili verileri saklayarak sizinle ve ilgi alanlarınızla dahailgili reklamları göstermek için kullanılır. Çerezler aynı zamanda bir reklamınsize gösterim sayısını sınırlamakta ve reklam kampanyalarının etkinliğiniölçmeye yardımcı olmakta da kullanılır. ASUS Hubrus DSP, Google AdWords veGoogle DoubleClick gibi reklam kampanyası hizmetleri kullanarak çerezleroluşturmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler yalnızca ASUS ile reklamkampanyası hizmetini sağlayan kurumlar tarafından kullanılır.

  Çerez Adı

  Barındıran Kurum

  Google AdWords:

  Dönüşüm ve Yeniden Pazarlama Çerezleri

  Google Inc.

  Google DoubleClick

  Google Inc.

  Facebook:

  Dönüşüm ve Yeniden Pazarlama Çerezleri

  Facebook, Inc.

  Adform

  Adform

  Hubrus DSP

  HUBRUS

  Web İşaretçileri

  Web işaretçileri çoğu zaman şeffafnitelikteki 1x1 (piksel) boyutunda ve GIF ya da PNG formatındaki resimler olupkampanyaların etkinliğini ölçmek için internet sitelerinde veya e-postalardakullanılırlar. ASUS veya hizmet sağlayıcılarımız belirli sayfaları ziyaret edipetmediğinizi veya HİZMETİMİZDEKİ bağlantılara tıklayıp tıklamadığınızı anlamakiçin web işaretçilerini kullanabilirler. eDMs veya ASUS bültenleri gibipazarlama iletişimlerimizde, hangi bilgi içeriklerine tıkladığınızı veya hangibilgileri okuduğunuzu bilmek amacıyla web işaretçilerini uygulayabiliriz. Webişaretçilerinden gelen bilgileri HİZMETİMİZİ ve internet sitelerimizigeliştirmekte kullanacağız.

  HİZMETİMİZDEKİ Üçüncü Taraf Bağlantıları

  HİZMETİMİZ üçüncü taraf internet sitelerinebağlantılar içerebilir. ASUS’un söz konusu üçüncü taraf internet sitelerindekigizlilik uygulamaları ile güvenlik ve buralarda yer alan materyaller hakkındasorumlu tutulamayacağını belirtmemiz gerekir. HİZMETİMİZDEN ayrıldığınızzamanlardan haberdar olmanızı ve söz konusu üçüncü taraf internet siteleriningizlilik bildirimlerini okumanızı tavsiye ederiz. Bu Gizlilik Koşullarıyalnızca ASUS HİZMETİ için geçerlidir.

  Güvenlik

  Yetkisiz erişim, değiştirme, açıklama veyasilme gibi durumlara karşı bilgilerinizi korumak amacıyla tedbirler almaktayız.Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve güvenlik tedbirlerimizive ayrıca bilgilerinizi sakladığımız sistemlere yetkisiz erişime karşıaldığımız fiziksel güvenlik önlemlerimizi kurum içerisinde düzenli olarakgözden geçirmekteyiz.

  ASUS’un ve bağlı şirketlerinin farklıtesisleri arasında bilgi aktarımı güvenli geniş alan ağımız üzerindengerçekleştirilir. Tarafımıza bilgilerinizi ilettiğiniz durumlarda bilgilerinizgerek çevrimiçi, gerekse çevrimdışı ortamda korunur.

  Öte yandan, ASUS internet üzerinde kusursuzbir güvenlik güvencesi verememektedir. Verilerinizi yetkisiz erişime karşıkoruyabilmek için şunları yapmanızı öneririz:

  · ASUS Üyehesabı için kayıt sırasında alfa numerik şifreler kullanmanız.

  · Şifrelerinizidüzenli olarak değiştirmeniz.

  · Yazılımınızaait en güncel güvenlik güncellemelerini uygulayarak cihazlarınızı günceltutmanız ve anti virüs / casus yazılım tarayıcı araçlar kullanmanız.

  ASUS HİZMETİNİ etkileyen teknik bir açıktanhaberdar olmanız durumunda lütfen çekinmeden privacy@asus.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

  Bilgilerinizin Yönetimi

  Bilgilerinizi güncel tutabilmenize yardımcıolmak isteriz. ASUS Üye hesabınıza giriş yaparak bilgilerinizi görüntüleyebilirve hesap bilgilerinizi düzenleyerek değiştirebilirsiniz.

  ASUS’un hakkınızda topladığı bilgilerle ilgili olarak erişim, düzeltme,engelleme veya bilgileri silme gibi konularda başka bir sorunuz olması veyaebeveynlerinizin (ya da vasinizin) böyle bir sorusu olması durumunda lütfen privacy@asus.com adresi üzerindenbizimle iletişime geçiniz.

  HİZMETİMİZİ her kullanışınızda verilerinizidoğru tutmaya ve bilgilerinizi kazara veya kötü niyetle meydana gelecektahribata karşı korumaya çalışırız. Verilerinizle ilgili taleplerinizi yerinegetirmek amacımızdır. Ancak aşağıdaki durumlarda tüm taleplerinizi yerinegetiremeyebiliriz:

  · İlgilimevzuat kapsamında zorunlu tutulan veya izin verilen hallerde;

  · İşleilgili meşru amaçlar doğrultusunda;

  · Yeni birsistem geliştirmek veya mevcut uygulamaları kökten değiştirmek gibi makulolmayan düzeyde teknik çaba veya kaynak gerektiren aşırıya kaçan tekrarlıtaleplerde;

  · Diğerkişilerin mahremiyetini tehlikeye atma ihtimali olan durumlarda.


  Reşit OlmayanlarınMahremiyeti

  Ebeveyn rızası olmadan on üç (13) yaşından yada ilgili yargı yetkisi alanındaki eşdeğer yaştan daha küçüklerden bilerek veisteyerek bilgi toplamamaktayız. Ebeveynlerin (veya vasilerin) reşit olmayankişilerin HİZMETİMİZİ kullanırken aktivite ve ilgi alanları hakkında aktif birrol üstlenmesini teşvik ederiz.

  Reşit olmayan bir kimse olmanız durumunda lütfen HİZMETİMİZİ kullanmadan önceebeveyninizin rızasını alınız. Bilgilerinizi tarafımıza ancak ebeveyn rızasıile iletebilirsiniz. Ebeveynleriniz (veya vasiniz) herhangi bir zamanda dahaönce vermiş oldukları rızayı geri alabilir veya bilgilerle ilgili erişim,düzeltme, engelleme veya silme talep edebilirler.

  Hassas Kişisel Bilgiler

  ASUS size tıbbi kayıtlarınız, siyasi veyadini görüşleriniz, (iddia veya hüküm konusu) adli sicil kaydınız, hüküm giymişolduğunuz suçlar, cinsel tercihleriniz, cinsel geçmişiniz, davranışlarınız veyagenetik bilgileriniz gibi herhangi bir hassas bilgiyi vermeniz yönünde taleptebulunmayacaktır. Lütfen bu nevi bilgileri tarafımıza iletmekten kaçınınız.

  ASUS Gizlilik Koşullarında YapılanDeğişiklikler

  Gizlilik Koşullarını zaman içindedeğiştirebiliriz. İnternet sitelerimizde yayınlanan Gizlilik Koşullarınıdüzenli olarak gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. GizlilikKoşullarındaki bir güncelleme sonrasında HİZMETİMİZE erişim ya da hizmetinkullanımı, her türlü güncellemesiyle birlikte Gizlilik Koşullarına onayverdiğiniz şeklinde kabul edilir. Gizlilik Koşullarının en güncel sürümü herzaman için bu sayfada hazır bulundurulur. Kayda değer her türlü değişikliktesize e-posta bildirimi gibi yollarla gözle görünür bir tebligat yapılacaktır. GizlilikKoşullarının en güncel sürümüne ulaşmak için dilediğiniz zaman sayfanın enaltındaki “güncelleme zamanı” bilgisine bakabilirsiniz.

  İletişim

  Gizlilik Koşulları hakkında herhangi birbilgi talebi, soru, yorum veya şikâyetiniz olması ya da ASUS’un GizlilikKoşullarına uymadığı yönünde bir kanaatinizin bulunması halinde bizimleiletişime geçmekten kaçınmayınız.

  ASUSTeK Computer Inc.
  Mevzuat Uyum Departmanı
  Hukuk İşleri Merkezi
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Tayvan
  privacy@asus.com
  30 Haziran 2017’de ASUS Hukuk İşleri Merkezince Güncellenmiştir