Kullanım Koşulları

  Kullanım Koşulları

  ASUSTEK COMPUTER INC. (“ASUS”) TARAFINDAN SAĞLANAN TÜM ÜRÜN VE HİZMETLER (“HİZMET”) İŞBU KULLANIM ŞARTLARI BİLDİRİMİNE (“BİLDİRİM”) TABİDİR. HİZMET, ASUS MARKASI VEYA ASUS’UN SAHİBİ OLDUĞU BAŞKA HERHANGİ BİR MARKA KAPSAMINDA SAĞLANAN HER TÜRLÜ ÜRÜN, HİZMET, (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMET ETKİNLİĞİ, YAZILIM, UYGULAMA VE BİLGİYİ İFADE EDER. BU BİLDİRİMİ OKUMUŞ VE BURADA ORTAYA KONAN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE KOŞULLARI ANLAMIŞ OLDUĞUNUZU AÇIK BİR BİÇİMDE BEYAN ETMEKTESİNİZ. REŞİT OLMAMANIZ DURUMUNDA ANCAK EBEVEYNLERİNİZİN (VEYA VASİNİZİN) BURADA ORTAYA KONAN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE KOŞULLARI OKUYUP ANLAMASI SONRASINDA ÜYE OLARAK KAYIT YAPTIRIP HİZMETLERE ERİŞEBİLİRSİNİZ. KURULUM, KOPYALAMA, GEZİNTİ, İNDİRME, ERİŞİM, SATIN ALMA, GİRİŞ VE/VEYA BAŞKA TÜRLÜ HİZMET KULLANIMI SÜRECİNE DEVAM ETMEK SURETİYLE SİZ YA DA EBEVEYNLERİNİZ (VEYA VASİNİZ) GÜNCEL SÜRÜMLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE BU BİLDİRİMİN VE İLGİLİ TÜM MEVZUATIN BAĞLAYICILIĞINA AÇIK ONAY VERMİŞ KABUL EDİLİRSİNİZ.

  1. Kabul

  1.1. Bu HİZMETİN yalnızca belirlenen donanım ve yazılım platformları üzerinde çalışacağını kabul edersiniz. HİZMETİN o tarihteki güncel sürümünü çalıştırmak için gereken uygun yazılım, donanım ve internet bağlantısına sahip olmanın SİZİN sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. ASUS tamamen kendi takdiri çerçevesinde HİZMETTE değişiklik yapabilir, işbu HİZMET üzerinden gerçekleştirilen etkinlikleri (“İnternet Sitesi Etkinliği”) sonlandırabilir veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda HİZMET üzerinden sağlanan herhangi bir servise son verebilir; ayrıca ASUS herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda her türlü donanım ve yazılım platformuna verdiği desteği sona erdirme hakkını da saklı tutar.

  1.2. HİZMETE ilişkin bir kısım içeriğin üçüncü taraflarca sağlandığını kabul etmenin yanında bu HİZMETİN üçüncü tarafların hizmet ve internet sitelerine erişime olanak sağlayabileceğini de kabul edersiniz. Bu nevi hizmet veya internet sitelerine kendi takdiriniz çerçevesinde erişimi kabul etmenin yanında, söz konusu erişimin malın fiyatı, sipariş teyit sistemi, azami sipariş tutarı, ürün teslimat ve ödeme politikası da dâhil olmak üzere SİZ ve söz konusu üçüncü taraflar arasında tesis edilen şart ve hükümlere tabi olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca ASUS’un SİZ ve söz konusu üçüncü taraflar arasındaki anlaşmadan ya da bu nevi üçüncü taraflarca sağlanacak herhangi bir içerikten sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan edersiniz.

  1.3. HİZMET üzerinden indirdiğiniz veya temin ettiğiniz her türlü yazılımın söz konusu yazılımla veya yazılımın içinde verilen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (“EULA”) uygun olarak kullanılacağını kabul edersiniz.

  1.4. Bu BİLDİRİMDEKİ hiçbir hususun size ASUS’un markaları, hizmet markaları, ürünleri, hizmet adları, sloganları, logoları ve görsellerini ASUS’la aksi yönde bir yazılı mutabakat olmadan kullanma hakkı vermez.

  1.5. Bu BİLDİRİMİN ASUS tarafından verilen diğer kılavuz, bildirim, sözleşme veya İnternet Sitesi Etkinliğinin diğer şart ve hükümlerine ya da HİZMET kapsamında yer alan başka bilgilere atıfta bulunabileceğini ve söz konusu atıfların işbu BİLDİRİMİN ayrılmaz bir parçasını oluşturacağını kabul etmektesiniz.

  1.6. ASUS’un bu BİLDİRİMİ herhangi bir zamanda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve söz konusu değişikliklerin HİZMET kapsamında ilanı ile yürürlüğe gireceğini kabul etmektesiniz. Böyle bir değişiklik sonrasında HİZMETİ kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş haliyle BİLDİRİMİ ve bağlayıcılığını kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır. Dolayısıyla ilgili BİLDİRİM konusunda güncel bilgi sahibi olmanızı teminden bu HİZMETİ düzenli olarak okuyarak ziyaret etmeniz elzemdir. Bu BİLDİRİMİN bağlayıcılığını ve ilgili mevzuata uymayı kabul etmemeniz durumunda derhal HİZMETİ kullanmaya son vermeniz gerekmektedir.

  1.7. Elektronik formatın işbu HİZMET veya BİLDİRİM bağlamında niyet beyanının tek yolu olduğunu kabul etmektesiniz.

  1.8. Bu BİLDİRİMİN haklarınızı korumak amacıyla atıfta bulunabileceğini kabul edersiniz. İnternet uygulamalarındaki alışılmış yaklaşımlara uymakla yükümlüsünüz. Aşağıdaki edimlerin kesinlikle yasak olduğunu kabul etmektesiniz:

  1.8.1. İnternet üzerindeki herhangi bir sistem veya kaynağa müdahale etmek, bunları ele geçirmek veya yok etmek amaçlı her türlü girişim.

  1.8.2. Tehdit, müstehcenlik, pornografik unsurlar içeren ya da kamu düzenine ve geleneklere zarar veren materyaller iletmek.

  1.8.3. HİZMETİN ağı üzerinden bilgisayar virüsü yaymak.

  1.8.4. Her türlü veri madenciliği aracı, robot ya da benzeri veri toplama ve/veya alma aracı kullanmak. Yukarıda belirtilen yazılım veya araçlardan herhangi birini kullanmanız durumunda İnternet Sitesi Etkinliğine katılımdan men edilirsiniz.

  2. Fikri Mülkiyet Hakkı

  2.1. Bu HİZMETE TARAFINIZCA yüklenen, iletilen, girilen veya sağlanan bilgilerden yalnızca SİZİN sorumlu olduğunuzu ve bu bilgilerin hiçbirinin ASUS’un görüşünü yansıtmadığını kabul etmektesiniz. Şüphelerin izalesi bağlamında, bilgi tanımı içerisinde bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve diğer materyaller de yer alır (“Bilgi”).

  2.2. Bu HİZMETE Bilgi yüklediğiniz, ilettiğiniz, girdiğiniz veya sağladığınız durumlarda ASUS’a, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan, gayri kabili rücu, telifsiz, devredilebilir ve alt lisansa konu edilebilir bir biçimde bilgilerin bir kısmını ya da tümünü herhangi bir medya formatında, herhangi bir biçimde dağıtma ve tanıtma hakkını, değişiklik, çoğaltma, umuma yayınlama, umuma iletme, düzenleme, dağıtma, yayınlama, kamuya açma veya başka şekilde kullanma da dâhil olmak üzere vermiş olursunuz.

  2.3. Yukarıdaki hak için yetkinizin olmadığı durumlarda lütfen Bilgiyi HİZMETE yüklemeyiniz, iletmeyiniz, girmeyiniz ve sağlamayınız.

  2.4. ASUS herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını üç veya daha fazla kez ihlal ettiğiniz yönünde iddiaya konu edilmeniz durumunda HİZMETE erişiminizi sonlandırma ve/veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

  2.5. HİZMETTE yer alan veya HİZMET kullanılarak erişilebilen herhangi bir üçüncü taraf içeriğine ilişkin her türlü hak sahipliği ve fikri mülkiyet hakları ilgili hak sahibine ait olup, ilgili fikri mülkiyet kanun ve anlaşmalarının korunmasına tabidir.

  2.6. HİZMETTEKİ herhangi bir içeriğin fiili veya muhtemel ihlali durumundan haberdar olmanız ya da ilgili mevzuat uyarınca bir ihlal bildiriminde bulunulmasının gerekmesi durumunda lütfen ASUS Mevzuat Uyum Departmanına bu BİLDİRİMDE belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bildirimi yapınız. ASUS ilgili mevzuat uyarınca gereken süreci uygulayarak işlem yapacaktır.

  2.7. Bir telif hakkı sahibi ya da temsilcisinden ihlal bildirimi alınmasını takiben ASUS ihlal iddiasına konu içerik veya hizmetleri kaldırır, bunlara erişiminizi durdurur veya ilgili mevzuat uyarınca gereken diğer edimlerde bulunur. Söz konusu içerik veya hizmetlerin ihlale konu olmadığını düşünmeniz halinde ASUS Mevzuat Uyum Departmanına bu BİLDİRİMDE belirtilen iletişim bilgileri üzerinden karşı bildirimde bulunabilirsiniz. Bu durumda ASUS ilgili mevzuatta öngörülen süreç üzerinden işlem yapacaktır.

  3. Kayıt
  Bu HİZMET kapsamındaki tüm hizmetleri kullanmak için aşağıdakileri kabul ve beyan etmektesiniz:

  3.1. ASUS Hesabına kayıt sürecinde belirtilmesi ve talep edilmesi durumunda KENDİNİZLE ilgili olarak gerçek, doğru, güncel ve tam bilgiler vermeniz gerekmektedir. Dilediğiniz zaman bu HİZMET üzerinden kişisel bilgilerinize erişebilir ve bunları düzeltebilirsiniz.

  3.2. HİZMETE giriş yapıp hesap ayarlarınızı değiştirerek kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Hesabınızın güvenliği açısından kayıtta kullandığınız kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Şifre ve kullanıcı adınızın gizliliğini sağlamaktan ve hesabınız kapsamında gerçekleşen bilumum faaliyetten tek başınıza ve münhasıran sorumlusunuz.

  3.3. ASUS Hesabına ait hesap / şifre bilgilerinin başkalarınca ele geçirildiğini tespit etmesi durumunda ASUS söz konusu ASUS Hesabının şifresini, hesabı (ya da hesabın herhangi bir kısmını) ya da bu HİZMETİN kullanımını derhal askıya alabilir veya feshedebilir, ve söz konusu ASUS Hesabıyla ilgili tüm Bilgileri bu HİZMETTEN kaldırabilir.

  3.4. Bu BİLDİRİME uymak ve ilgili mevzuatı ihlal etmemek yükümlülüğünüzdür. ASUS İnternet Sitesi Etkinliği sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda üyeliğinizin geçerliliğini doğrulama ve ayrıca İnternet Sitesi Etkinliğine her türlü müdahale veya müdahale şüphesi bağlamında suistimal teşkil eden durumlarda ödülünüz de dâhil olmak üzere her türlü İnternet Sitesi Etkinliğinden (ödül kazanmış olsanız dahi) SİZİ men etme hakkını saklı tutar. ASUS’un buradaki haklarından herhangi birini uygulamaması söz konusu haklardan feragat anlamına gelmez.

  4. Gizlilik Politikası
  Kişisel bilgilere gösterilen saygı bağlamında ASUS bilgilerinizin gizliliğini koruma ve buna saygı gösterme konusunda kararlılığını
  ASUS Gizlilik Politikası ile ortaya koymaktadır.

  5. Lisans ve Kısıtlama

  5.1. Bu BİLDİRİMİN şartları dairesinde ASUS, işbu madde ile SİZE HİZMETE ve kapsamında yer alan servislere erişim veya giriş için sınırlı, kişisel, ticari olmayan, münhasır olmayan, alt-lisans konusu edilemeyecek, temlik edilemez ve ücretsiz bir lisans vermektedir. Burada açıkça belirtilen haklar dışında diğer tüm hakların ASUS tarafından saklı tutulduğunu kabul etmektesiniz. HİZMETTE olanlar da dâhil olmak üzere her türlü hak ASUS’un ve/veya lisans alanlarının münhasır mülkiyetinde kalacaktır. Bu BİLDİRİMDEKİ hiçbir husus bu nevi hakların devri veya bu hakların TARAFINIZA verilmesi olarak yorumlanamaz.

  5.2. Bildirimlerin Kaldırılmaması: Söz konusu bildirim veya gösterimin herhangi bir materyale iliştirilmesi, materyalde yer alması ya da materyalle başka biçimde bağlantılı olması durumunda ASUS’un hak ve mülkiyeti ve/veya her türlü hakka ilişkin herhangi bir bildirim veya gösterimi kaldırmamayı, gizlememeyi, okunmaz hale getirmemeyi veya değiştirmemeyi kabul edersiniz.

  6. E-Ticaret
  ASUS tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet/destek paketinin alımında e-ticaret mağazasının hüküm ve koşulları uygulanır. Bunlar için ASUS satış sözleşmelerine ve ilgili politikalara başvurunuz.

  7. Süre ve Fesih

  7.1. Mücbir sebepler, teknik arızalar, izinsiz müdahale, dolandırıcılık veya ASUS’un kontrolü dışında meydana gelen ve idare, güvenlik, adillik, doğruluk veya HİZMETİN düzgün şekilde yürütülmesi bağlamında etkili veya bozucu diğer her türlü neden de dâhil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun HİZMETİN planlandığı şekilde işleyememesi durumunda ASUS, ilgili devlet kurumlarının her türlü yazılı talimatı doğrultusunda ve tümüyle kendi takdiri çerçevesinde HİZMETİ iptal, fesih, tadil veya tatil etme hakkını saklı tutar.

  7.2. Bu BİLDİRİM, SİZ ya da ASUS tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalır. Bu BİLDİRİMDE yer verilen hüküm ve şartlara uymamanız durumunda HİZMETİ kullanmaya ilişkin haklarınız ayrıca bir tebliğde bulunmaksızın kendiliğinden fes olunur. Bu bağlamda ASUS SİZE karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu BİLDİRİMİN feshi halinde HİZMETİN ve kopyalarının kısmen veya tümüyle her türlü kullanımını derhal sona erdirmeniz gerekmektedir.

  8. Garanti Feragatnamesi ve Sorumlulukların Sınırlanması

  8.1. ASUS, HİZMETTE kullanılan bilgisayar sisteminin makul çerçevede beklenen güvenlik standardına uymasını sağlar.

  8.2. BU HİZMETİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ. GEREKEN HER TÜRLÜ BAKIM VE ONARIMLA İLGİLİ MALİYETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BU HİZMETİN KALİTESİ VE SUNULMASINA İLİŞKİN TÜM RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR. KANUNLA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, ASUS BU HİZMET YA DA BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VEYA BU HİZMETE İLİŞKİN OLARAK SAĞLANAN DİĞER HER TÜRLÜ BİLGİ VEYA BELGE İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTE OLUP, BU ÇERÇEVEDE SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, İHLALE KARŞI GÜVENCE VEYA KULLANIM KAYNAKLI YA DA UYGULAMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. ASUS BU HİZMETLERİN KULLANIMI İE ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARA, YA DA BU HİZMET ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUK VEYA GÜVENİLİRLİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BAZI YARGI YETKİSİ ALANLARI BELİRLİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA YA DA BELİRLİ ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KISITLANMASI VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU ÇERÇEVEDE YUKARIDAKİ FERAGAT VEYA SORUMLULUK SINIRLAMALARININ BAZILARI TARAFINIZA UYGULANMAYABİLİR.

  8.3. BU HİZMETİN KULLANIMI VE/VEYA UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN RİSKİN TÜMÜ TARAFINIZA AİTTİR. HİÇBİR DURUMDA ASUS, LİSANS ALANLARI VEYA BUNLARIN YETKİLİ, DİREKTÖR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ VEYA BAĞLI KURULUŞLARI BU BİLDİRİM KAYNAKLI YA DA BU BİLDİRİMLE İLGİLİ VEYA HİZMETİN VEYAHUT HERHANGİ BİR KISMININ KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR TAKİP EDEN, ARIZİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, CEZALANDIRICI YA DA BAŞKA TÜRLÜ HASARDAN (KAR KAYBI, KESİNTİ, BİLGİ KAYBI VEYA DİĞER MADDİ ZARARLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE) ASUS’A BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLMESİ İHTİMALİNİN BİLDİRİLMİŞ OLDUĞU HALLERDE DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. BAZI YARGI YETKİSİ ALANLARI BELİRLİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA YA DA BELİRLİ ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KISITLANMASI VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU ÇERÇEVEDE YUKARIDAKİ FERAGAT VEYA SORUMLULUK SINIRLAMALARININ BAZILARI TARAFINIZA UYGULANMAYABİLİR.

  8.4. ASUS internet kullanıcısının neden olduğu veya bu HİZMETLE ilişkili veya bu HİZMETTE kullanılan her türlü donanım veya programlamayla veyahut bunların herhangi bir birleşimi ile bağlantılı olan ve bu HİZMETİN tatbiki sırasında meydana gelebilecek olan ve bu HİZMETE katılım veya HİZMETTEKİ materyallerin indirilmesi ile ilgili veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü atlama, kesinti, silme, kusur, operasyon veya iletim gecikmesi, iletişim hattı veya telefon, mobil veya uydu şebekesi arızası, teknik sorunlar veya internette ya da internet sitesinde yoğun trafik, yazılım hatası, hırsızlık veya hasar verme ya da girdiğiniz bilgilerin değiştirilmesi veya bunlara izinsiz erişim, bilgisayarınıza gelebilecek herhangi bir hasar veya zarar da dâhil olmak üzere herhangi bir yanlış veya hatalı bilgiden sorumlu tutulamaz.

  8.5. İnternet Sitesi Etkinliğinde verilen herhangi bir ödülün söz konusu olduğu durumlarda şunları kabul edersiniz:

  8.5.1. ASUS, ödülü kabulünüzle ilgili olarak ortaya çıkabilecek vergi yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu konuda bağımsız mali görüş temin etmek SİZİN sorumluluğunuzdadır.

  8.5.2. Ödülün tümüyle veya kısmen devri veya teatisine izin verilmez ve aksi belirtilmedikçe paraya çevrilmesine de olanak tanınmaz.

  8.5.3. ASUS’un ödülü temin etmek için makul çaba sarf etmesine rağmen ödülün temin edilememesi durumunda ASUS, ilgili devlet kurumlarının yazılı talimatları çerçevesinde tavsiye edilen perakende değeri eşdeğer olan bir başka ödülü onun yerine verme hakkını saklı tutar.

  8.5.4. ASUS ödül değerinde sonradan meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  8.5.5. Ödül kazanan kişinin İnternet Sitesi Etkinliğinde belirtilen bir süre içerisinde ödülünü almaması durumunda söz konusu ödüle ilişkin haktan feragat edildiği kabul edilir. Bu halde ASUS tümüyle kendi takdiri çerçevesinde söz konusu ödül kazananın yerine başka bir ödül kazanan belirleyebilir.

  9. Tazminat
  ASUS’u ve bağlı kuruluşlarını, servis sağlayıcılarını, iş ortaklarını, distribütörlerini, lisans alanlarını, yetkililerini, direktör ve çalışanlarını, işbu Bildirimi veya ilgili herhangi bir mevzuatı ya da üçüncü taraf haklarını ihlal etmeniz sonucu ya da bununla ilgili ortaya çıkan her türlü talep veya iddiadan kaynaklanabilecek bilumum kayıp, zarar, sorumluluk ve masraftan (makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dâhil olmak üzere) azade ve masun tutmayı ve bunlara karşı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

  Bu BİLDİRİM ve atıfta bulunulan kılavuzlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için taahhütlü posta, faks, e-posta veya telefon kanalıyla ASUS Mevzuat Uyum Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Şirket Temsilcisi: Sn. Jonney Shih
  Hukuk İşleri Merkezi
  Mevzuat Uyum Departmanı
  Adres: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Tayvan
  E-posta: LegalCompliance@asus.com
  Telefon: (886) 2 2894 3447
  Faks: (886) 2 2890 7674
  4 Mart 2015’te ASUS Hukuk İşleri Merkezince Güncellenmiştir