Cerberus Mouse

  Model Number : N50 >
  • 連結科技
   有線
  • 感應技術
   光學
  • 產品尺寸
   124.86 (L) x 68.72(W) x 40.11(H) mm
  • 內容
   1 x ASUS Cerberus Gaming Mouse
   1 x Quick Start Guide
  • 備註
   最大 DPI: 2500 DPI DPI
   階段: 4 個等級(500/1000(預設)/1500/2500 DPI),配備 LED 指示燈
   按鈕: 6 個按鈕
   造型: 右撇子和左撇子玩家皆適用的兩手通用造型
   纜線與接頭: 編織纜線,配備鍍金 USB 接頭
   纜線長度: 1.8 m