I’m Zenny Doll Xmas Edition (AZYU001)

  I’m Zenny Doll Xmas Edition (AZYU001)

  I'm Zenny玩偶聖誕限定版
  全球首賣 ‧ 超萌首選

  • 全球首賣聖誕限定版Zenny玩偶
  • 頭戴聖誕帽、身穿紅絨衫,Zenny趣味扮裝聖誕老公公
  • 節慶聖誕彩盒,側面繪有Zenny聖誕祝賀彩圖
  • 通過台灣ST安全玩具認證及經濟部BSMI商品檢驗,安全無毒品質安心
  • 最萌交換禮物,大人小孩都適合
   Product Image