Mua Online
Hỗ Trợ

Vivobook 14 A412

ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp.

Tìm kiếm trực tuyến

Vivobook 14 A412
  • Windows 10 Home
  • Thiết kế NanoEdge viền cực mỏng trên bốn cạnh 14” FHD
  • Tỷ lệ màn hình trên thân máy 87% cực kỳ chìm đắm
  • Khung máy nhỏ gọn cho khả năng di động dễ dàng
  • Có sẵn theo bốn màu sắc bắt mắt
  • 1TB HDD + 512GB SSD
P/N Màn hình
90NB0L91-M11040Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%; Mua hàng
90NB0L91-M17790Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%; Mua hàng
90NB0L93-M17780Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%; Mua hàng
90NB0M21-M05120Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%; Mua hàng
90NB0M21-M05130Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%; Mua hàng
P/N
90NB0L91-M11040
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%;
Mua hàng
P/N
90NB0L91-M17790
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%;
Mua hàng
P/N
90NB0L93-M17780
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%;
Mua hàng
P/N
90NB0M21-M05120
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%;
Mua hàng
P/N
90NB0M21-M05130
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 220nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:87%;
Mua hàng
You are about leave ASUS.com and access an external website. ASUS is not responsible for the privacy policy, content or accuracy of external websites