X99-E-10G WS

Asus logo
Bo Mạch Chủ / Linh Kiện
Bo Mạch Chủ