BC-12B1ST

Asus logo
Bo Mạch Chủ / Linh Kiện
Ổ Đĩa Quang