SDRW-08D2S-U LITE

SDRW-08D2S-U LITE

Màu

MÀU ĐEN

Tốc độ đọc (tối đa)

DVD-ROM : 8X
DVD+R : 8X
DVD-R : 8X
DVD+R(SL, M-DISC) : 8X
DVD+RW : 8X
DVD-RW : 8X
DVD+R(DL) : 8X
DVD-R(DL) : 8X
CD-ROM : 24X
CD-R : 24X

Tốc độ ghi (tối đa)

DVD+R : 8X
DVD-R : 8X
DVD+R(SL, M-DISC) : 4X
DVD+RW : 8X
DVD-RW : 6X
DVD+R(DL) : 6X
DVD-R(DL) : 6X
CD-R : 24X
CD-RW : 24X

Giao diện

USB 2.0 (Type-A)

Hệ điều hành tương thích

Windows® 11
Windows® 10
Windows® 8 / 8.1
Mac OS® X 10.6 và cao hơn

Cấu hình tối thiểu

CPU: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz hoặc AMD Athlon™ 2100+ trở lên
RAM: 512 MB hoặc được khuyến khích nhiều hơn
HDD: 10 GB hoặc hơn

Nguồn điện tối thiểu

USB Power +5V ± 5%

Bộ phần mềm đi kèm (Windows OS)

CyberLink Power2Go 8
CyberLink PowerBackup 2.6
Nero BackItUp
E-Green

Kích thước

142 x 142 x 20 mm (L/W/H)

Trọng lượng

250 ± 20 g

Bộ sản phẩm

Hộp sản phẩm