SDRW-08U1MT

SDRW-08U1MT

Màu

MÀU ĐEN

Tốc độ đọc (tối đa)

DVD-ROM : 8X
DVD+R : 8X
DVD-R : 8X
DVD+R(SL, M-DISC) : 8X
DVD+RW : 8X
DVD-RW : 8X
DVD+R(DL) : 8X
DVD-R(DL) : 8X
DVD-RAM : 5X
CD-ROM : 24X
CD-R : 24X

Tốc độ ghi (tối đa)

DVD+R : 8X
DVD-R : 8X
DVD+R(SL, M-DISC) : 4X
DVD+RW : 8X
DVD-RW : 6X
DVD+R(DL) : 6X
DVD-R(DL) : 6X
DVD-RAM : 5X
CD-R : 24X
CD-RW : 24X

Giao diện

SATA

Hệ điều hành tương thích

Windows® 11
Windows® 10
Windows® 8 / 8.1

Cấu hình tối thiểu

CPU: Intel® Pentium® 300 MHz hoặc cao hơn
RAM: 128 MB hoặc được khuyến khích nhiều hơn
HDD: 10 GB hoặc hơn

Nguồn điện tối thiểu

DC+5V ±5%

Kích thước

127 x 128 x 9.5 mm (L/W/H) (Không viền)

Trọng lượng

152 ± 10 g

Bộ sản phẩm

BULK không phần mềm