Xonar DSX

Asus logo
Bo Mạch Chủ / Linh Kiện
Card Âm Thanh